تمرین بزرگ برای تغییرات مدیریتی در کشور

0
تمرین بزرگ برای تغییرات مدیریتی در کشور
تمرین بزرگ برای تغییرات مدیریتی در کشور

پاراف تمرین بزرگ برای تغییرات مدیریتی در کشور : عباس آسوشه  معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور حرکت به سمت دولت الکترونیکی را یک تمرین بزرگ برای تغییرات مدیریتی با بهره گیری از فناوری دانست که مستلزم اصلاح نهادی و سیاسی است.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور با تاکید اهمیت اجرای دولت الکترونیکی گفت: ساختارهای سازمانی جدید برای حل چالش های فراروی اجرای برنامه دولت الکترونیکی باید ایجاد شوند و برخی از کشورها با نادیده گرفتن لزوم ایجاد سازمان هایی برای هماهنگی میان فعالیت های مرتبط دولت الکترونیکی و در نتیجه فقدان تقسیم بندی شفاف میان سازمان ها و بخش های مختلف دولتی، موانع سیاسی و بوروکراسی، باعث عدم مدیریت مناسب در تخصیص منابع و هماهنگی سیاست های دولت در اجرای دولت الکترونیکی شده اند.

وی افزود: این تغییرات سازمانی و اصلاحات راهبری نیازمند اولویت بندی و مدیریت پیچیده سرمایه­‌گذاری، تغییرات مهارتی و ذهنی، هماهنگی میان سازمان­های مختلف، پرهیز از دوباره کاری، توجه به اقتصاد مقیاس و چشم انداز بلندمدت با تمرکز بر دستیابی به نتایج کوتاه مدت است.

آسوشه با اشاره به اینکه کشورهای مختلف جهت مقابله با چالش های مربوط به هماهنگی های مورد نیاز در دولت الکترونیکی، ترتیبات و نهادهای مختلفی را مبتنی بر تجربه های متفاوت ایجاد کرده اند، تصریح کرد: علی­رغم تفاوت ها، این کشورها واجد برخی نقاط و انتخاب های اصلی مشترک در برنامه ریزی و اجرا هستند که عبارتند از: همراستایی با توسعه کشور، هم افزایی میان دولت الکترونیکی و توسعه الکترونیکی، هماهنگی میان تمامی اجزای دولت الکترونیکی، میزان تمرکز دولت ها در برنامه‌ریزی و تصمیم سازی و بالاخره معماری نهادهای جدید دولت الکترونیکی.

دکتر آسوشه با اشاره به اهمیت تجهیز، اولویت بندی و تخصیص منابع زیرساخت ها و خدمات دولت الکترونیکی بعنوان یکی از موضوعات مورد بررسی در این کشورها، گفت: اگرچه بسیاری از دولت ها سرمایه­گذاری عظیمی در ICT و دولت الکترونیکی انجام می­دهند اما میزان سرمایه گذاری به خودی خود معیار مناسبی برای پیشرفت یا دستیابی به نتایج مورد نظر نیست.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه معمولاً سازمان ها آگاهی کاملی از مدیریت منابع ICT به ویژه بودجه و تدارکات آن ندارند، بنابراین تسهیم و توزیع مناسب بودجه طرح های کلان یا فرادستگاهی نیازمند سازماندهی و نظام مند سازی آن توسط دستگاهی در جایگاه مناسب در نظام حاکمیتی است. دکتر آسوشه با تاکید براینکه در توسعه دولت الکترونیکی، ارتباطات استراتژیک، چشم انداز مشترک، اثرات اندازه گیری شده و نظرات ذینفعان یا به عبارتی ارزیابی برنامه های دولت الکترونیکی بسیار حائز اهمیت است، گفت: درکانادا یک تجربه خوب از بکارگیری سیستم نظارت و ارزیابی برای جمع آوری بازخوردها و پاسخگویی مناسب درخصوص کاربرد خدمات دولت الکترونیکی وجود دارد که نتایج حاصل از آن موجب تغییرات استراتژی و سرمایه گذاری دولت الکترونیکی این کشور شد، بنابراین ایجاد چشم انداز مشترک و توسعه دولت مبتنی برICT، نیازمند سیستم نظارت و ارزیابی به منظور تضمین سازگاری و نوسازی بخش عمومی و نوآوری خدمات است.روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید