شورای نگهبان لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌‌ای را به دلیل تغییرات گسترده مجلس رد کرد

0
لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌‌ای
لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌‌ای

پاراف شورای نگهبان لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌‌ای را به دلیل تغییرات گسترده مجلس رد کرد:  مجلس نهم بخش عمده ای از روزهای آخر خود را صرف تصویب لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کرد و مواد زیادی را به لایجه دولت الحاق کرد،‌ اما ظاهر این تلاش بی‌نتیجه مانده، چراکه امروز شورای نگهبان خبر داده که این مصوبه رد شده است.

شورای نگهبان مطابق بر اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی، لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور را رد کرد تا دولت روحانی ملزم به ارائه لایحه جدید به مجلس شود.

نظر شورای نگهبان:

علی‌رغم اشکالات و ابهامات متعددی که بر این مصوبه وارد است نظر به اینکه علاوه بر اصلاحات و الحاقاتی که در متن لایحه تقدیمی دولت توسط مجلس به عمل آمده کلاً در ۵۰ ماده به تصویب رسیده است با عنایت به اینکه قریب به ۷۰ ماده به عنوان مواد الحاقی به آن افزوده شده است از آنجا که لایحه دولت با مصوبه مجلس ماهیتاً اختلاف فاحش پیدا کرده و موارد اضافه شده به خصوص مواد الحاقی از مصادیق طرح موضوع اصل ۷۴ قانون اساسی محسوب نمی‌شوند و اصلاحات مذکور در اصل ۷۵ نیز در مورد آنها صدق نمی‌کند و این امور عرفاً اصلاح در لایحه نیز محسوب نمی‌گردد لذا مصوبه مرقوم مغایر اصول فوق‌الذکر شناخته شد.

به گفته غلامرضا کاتب عضو هیات رئیسه مجلس نیز به این دلیل که شورای نگهبان کل لایحه را رد کرده،‌ دیگر نمی توان آن را در مجلس اصلاح کرد و دولت باید لایحه جدید را به پارلمان ارائه کند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی  نماینده مردم رشت درباره رد شدن این مصوبه از سوی شورای نگهبان و ایرادات وارد شده گفت: ما کار خلاف قانون انجام ندادیم، دولت مواد کمی را برای دائمی شدن، ارائه کرده بود، ما با دولت همکاری کردیم و کار را کامل کردیم. در جلساتی که با دولت داریم، دولت نواقص را برطرف کرده و دوباره لایحه جدیدی را برای رفع نواقص شورای نگهبان ارائه می کند.مجلس هم تلاش می کند دوباره آن را تصویب کرده و به شورا ارائه دهد.خبرآنلاین.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here