لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه چه بر سر بازنشستگی می آورد؟

1
لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه چه بر سر بازنشستگی می آورد؟
لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه چه بر سر بازنشستگی می آورد؟

پاراف لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه چه بر سر بازنشستگی می آورد؟ : محمد اشرفی رئیس هیئت مدیره کانون کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی گفت: در صورت تصویب لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، به سن و سنوات بازنشستگی ۲.۵ سال افزوده می شود که باید محاسبات بیمه ای آن نیز مشخص شود.

 در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه و مفادی که مربوط به بازنشستگان است، گفت: در بند یک تبصره ۲۴ این لایحه به کاهش سن تدریجی و سنوات بازنشستگان اشاره شده به طوری که هر سال ۶ ماه به سابقه کار و سن آنها اضافه شود که اگر این اتفاق بیافتد باید این افزایش ها بر مبنای محاسبات بیمه ای انجام شود و در نهایت پس از محاسبه مشخص شود که وضعیت سنی و سابقه بیمه‌شدگان در چه وضعیتی قرار دارد و سپس به ازای هر سال ۶ ماه به سن سابقه افزوده شود.

در این لایحه، کاهش سنوات ارفاقی در مشاغل سخت به ۵ سال پیشنهاد شده است، در صورتی که برخی از مشاغل که ذاتا سخت و زیان آور هستند را نمی شود متوقف کرد چراکه این افراد با مواد شیمیایی و محیط های سخت و زیان آور در ارتباط هستند به همین دلیل راهی که می شود این مشاغل را حفظ کرد این است که نرخ حق بیمه سهم کارگر و کارفرما زیاد شود، اما سنوات ارفاقی کاهش پیدا نکند.

وی با اشاره به اینکه در این پیشنهادات مشخص نیست که تغییرات بر اساس چه مبنا و آنالیز و محاسباتی انجام شده است، توضیح داد: انضباط محاسباتی بین افزایش امید به زندگی و محاسبات بیمه ای باید وجود داشته باشد و این موضوع در نهایت در صورت تصویب، بازنشستگی را به تاخیر می اندازد و بیمه شدگان باید حق بیمه بیشتری بپردازند و همچنین این مستمری بازنشستگی خود را دیرتر دریافت کنند.

دبیر سابق شورای عالی تامین اجتماعی با اشاره به اینکه اگر مبنای افزایش سن و سنوات بازنشستگی، امید به زندگی باشد، باید میزان افزایش حق بیمه را نیز مشخص کند، اظهار کرد: شاید در کشورهای دیگر فقط افزایش نرخ امید به زندگی مبنای مناسبی برای افزایش‌ها باشد، اما در ایران با توجه به شرایط و بیمه افراد باید تمامی محاسبات و آنالیزهای لازم در این خصوص انجام گیرد. در صورتی که در این لایحه هیچ اشاره ای به آنها نشده است.

برخی از مشاغل، آسیب فیزیکی و روانی به فرد وارد می کنند به همین دلیل نباید بازنشستگی پیش از موعد در آنها را ممنوع کرد بلکه باید محاسبه شود که چقدر منابع و مصارف میان کارگر و کارفرما در این مشاغل توزیع می شود و از این طریق بازنشستگی را ادامه داد و تمامی این موارد باید مبنای محاسباتی بیمه ای داشته باشند.

وی همچنین در خصوص مشاغل سخت و زیان آور نیز گفت: در این لایحه، کاهش سنوات ارفاقی در مشاغل سخت به ۵ سال پیشنهاد شده است، در صورتی که برخی از مشاغل که ذاتا سخت و زیان آور هستند را نمی شود متوقف کرد چراکه این افراد با مواد شیمیایی و محیط های سخت و زیان آور در ارتباط هستند به همین دلیل راهی که می شود این مشاغل را حفظ کرد این است که نرخ حق بیمه سهم کارگر و کارفرما زیاد شود، اما سنوات ارفاقی کاهش پیدا نکند.

به گفته اشرفی، کاهش سنوات ارفاقی در مشاغل سخت از ۱۰ به ۵ سال به این معنی است که کارگر باید ۵ سال حق بیمه بیشتری پرداخت کند که به ضرر وی تمام می شود، در حالی که تامین اجتماعی می تواند با کم کردن آسیب پذیری و شرایط فعالیت کارگاه های مشاغل سخت و زیان آور بودن آن، شغل ها را به تاخیر بیندازد، اما کارگری که در مظان این مشاغل قرار دارد باید بتواند با در نظر گرفتن تسهیلات و شرایطی از بازنشستگی با همان شرایط سابق و ۱۰ سال سنوات ارفاقی برخوردار باشد. با توجه به شرایط کار در مشاغل سخت که بعد از ۲۰ سال بر روی وضعیت فیزیکی و روحی فرد تاثیر منفی می گذارد برهمین اساس باید شرایطی را برای این افراد ایجاد کرد تا بتوانند بعد از بازنشستگی زندگی و سالهای راحت و خوبی را بگذرانند درحالیکه با تصویب این بند از لایحه شرایط برای آنان سخت تر از قبل خواهد شد.

در این بند مبنای تعیین مستمری بازنشستگی ۵ سال آخر فعالیت کارگران خواهد بود به طوری که براساس قوانین قبلی تمامی کارفرمایان در دو سال آخر کار، دستمزد واقعی را مدنظر قرار می دهند، اما در قبل از دو سال حداقل ها را مطرح می کنند که این بند نیز می تواند به نفع کارگر باشد. میزان مستمری بیمه شده اگر با دستمزد واقعی دیده شود بیشتر خواهد شد.

رئیس هیات مدیره کانون کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی در خصوص ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد که یکی دیگر از بندهای تبصره ۲۴ لایحه برنامه ششم توسعه است، اشاره کرد و اظهار داشت: برخی از مشاغل، آسیب فیزیکی و روانی به فرد وارد می کنند به همین دلیل نباید بازنشستگی پیش از موعد در آنها را ممنوع کرد بلکه باید محاسبه شود که چقدر منابع و مصارف میان کارگر و کارفرما در این مشاغل توزیع می شود و از این طریق بازنشستگی را ادامه داد و تمامی این موارد باید مبنای محاسباتی بیمه ای داشته باشند.

به گزارش پاراف، عضو شورای عالی تامین اجتماعی ادامه داد: بند ۷ این لایحه نیز اشتغال را تحت تاثیر قرار می دهد به طوری که بخشودگی کارگاه‌هایی که کمتر از ۵ نفر کارگر دارند، از بین می روند و کارفرمایان کوچک دچار آسیب می شوند، به طوری که باید ۲ درصد حق بیمه بیشتری را پرداخت کنند.

وی گفت: این بند عمدتا کارگاه های کوچک را تحت تاثیر قرار می دهد به طوری که اگر این کارگاه ها هر سال حق بیمه شان دو درصد کم شود، در مجموع طی برنامه ششم به ۱۲ درصد می رسد و بعد از ۶ سال معادل حق بیمه کارگاه های دیگر از آنها دریافت خواهد شد و ممکن است شرایط اقتصادی کشور طوری باشد که آنها سودی نبرند و با افزایش حق بیمه کارفرمایان متضرر خواهند شد که این بند با ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصادی مغایرت دارد.مهر.

یک دیدگاه

 1. • نقدی بر ماده ۳۱ برنامه توسعه پنجم وبخشنامه شماره ۶۰مستمری تامین اجتماعی و تفسیر ماده۷۷ قانون تامین اجتماعی
  محاسبه میانگین در علم آمار:
  • داده هایی که قصد محاسبه میانگین ساده از آنها را داریم باید دارای ویژگی یا صفت مشترک بوده و همچنین از ارزش های یکسانی برخوردار باشند. چنانچه داده های آماری از ارزش های متفاوتی برخوردار باشند میبایستی به هرداده آماری وزنی اختصاص یابد و سپس داده های وزن دار شده را میانگین گیری نماییم که مورد اخیر را میانگین وزنی مینامند
  • در مدل به کار گرفته شده توسط صندوق تامین اجتماعی ارزش اسمی حق بیمه پرداخت شده درپنج سال آخر به روش میانگین ساده است نه میانگین وزنی
  • علت کاهش شدید مستمری بازنشستگان با دستمزد غیر متعارف بیشتر ناشی ازعدم استفاده از میانگین وزنی است ونه نرخ رشد دستمزد
  ارزش زمانی پول در علم اقتصاد:
  • در ادبیات اقتصادی ارزش زمانی پول از اهمیت بالایی برخوردار میباشد بویژه در کشور هایی که تورم دو رقمی را درچندین سا ل متوالی تجربه کرده اند. زیرا روند شاخص بهای کالا وخدمات روندی صعودی می پیماید و روز به روز به دلیل کاهش ارزش پول قدرت خرید شاغلینی که در مشاغلی با درآمد ثابت اشتغال به کار دارند بویژه مزد بگیران کاهش می یابد
  تعریف ارتقاء شغل:
  • ارتقاء شغل عبارت است از احراز گروه (رده) شغلی بالاتر از گروه (رده)شغلی قبلی
  • همانگونه که از تعریف مندرج استنباط میشود میبایستی یک نظام طبقه بندی مشاغل وجود داشته باشد که بر اساس آن مشاغل مورد سنجش قرار گیرد اگر فردی از شغلی با گروه ۱۲ به شغلی با گروه۱۴منصوب گردد نوع حکم ارتقاء نامیده میشود
  • اما اگر کارگر در کارگاهی که فاقد طرح طبقه بندی باشد از آنجا که معیار وشاخصی برای تعیین گروه هر یک ازمشاغل وجود ندارد مجریان هر استنباطی که به نفعشان باشد از ارتقاء مینمایند

  مقایسه نرخ رشد دستمزد مدیران و متخصصین با نرخ رشد در الگوی مورد نظر تامین اجتماعی:
  • بر اساس تبصره ذیل ماده ۶ دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل متصدیان مشاغل مدیر و متخصصین همطراز از شمول جدول مزدخارج وتیین حقوق و مزایای آنان بر اساس طرح طبقه بندی صورت نمیگیرد حال تکلیف مقایسه نرخ رشددستمزد انان با الگوریتم مورد عمل سازمان تامین اجتماعی چیست
  مقایسه نرخ رشد دستمزد کارگران شاغل در کارگاههای متفاوت:
  • بر اساس دستور العمل شماره ۱۲۰۹۶مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۷۴معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار وامور اجتماعی در صورتی که تعداد کارگران کارگاه کمتر از ۵۰ نفر باشد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل الزامی نمی باشد و بعضا تعدادی از کارگاههای بالای ۵۰ نفر علی رغم الزامی بودن اجرای طرح طبقه بندی بنا به دلایلی فاقد طرح طبقه بندی مشاغل میباشند
  • متفاوت بودن ضریب ریالی جدول مزد در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل موجب تفاوت در سطح پرداخت به کارگران حتی با عناوین شغلی یکسان میشود و در کارگاههای فاقد طرح نیز تفاوت سطح پرداخت وجود دارد
  • تغییر کارگاه کارگر بین کارگاهای دارای طرح و فاقد طرح طبقه بندی در طی ۵ سال پایان خدمت که معمولا منجر به تغییرات در حقوق ودستمزد کارگران میشود در روش جاری غالبا موجب غیر متعارف شدن نرخ رشد دستمزد آنان میگردد تغییر کارگاه عمدتا ناشی از انتخاب نیست بلکه ناشی از ضرورت و اجبار زندگی است
  محاسبه نرخ رشد دستمزد بیمه شدگانی که درسه سال ما قبل از دوسال اخربیمار یاازبیمه بیکاری استفده نموده و یا درمرخصی بدون حقوق بوده ویاسایر موارد مشابه:
  • بر اساس قسمت آخرماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی درمحاسبات مربوط به مستمری ها ملاک را بیمه پردازی بیمه شده قرار میدهد لذا چنانچه نرخ رشد دستمزد غیر متعارف باشد متناسب با ایامی که حق بیمه پرداخت نشده از ۵سال فراتر میرود و حتی ممکن است تا ۸ سال و بیشتر هم برسد در این حالت مستمری محاسبه شده باتوجه به الگوی موردعمل ممکن است مبلغ مستمری با شدت بیشتری کاهش مییابد که حتی بعید نیست حتی در مواردی از حداقل دستمزد هم کمتر شود
  سابقه استفاده ازارزش حال پول در کشور:
  • همانگونه که استحضار داریدارزش خسارت تاخیر تادیه- ارزش مهریه – ارزش دیه واجرت خدمات و موارد مشابه در مراجع قضایی درهنگام پرداخت دین تبدیل به ارزش حال شده حال این سوال مطرح میشود با توجه به تغییرات زیاد ارزش حال ۵ سال آخربیمه پردازی سازمان تامین اجتماعی چرا از این روش در محاسبه مستمری بازنشستگانی که نرخ رشد دستمزد آنان غیر متعارف میشود استفاده نمی نماید
  بازه تغییرات نرخ رشد دستمزد:
  • تفاوت نرخ رشد دستمزد دوسال آخر با پنج سال آخر نسبت به حداقل دستمزد سالهای مورد محاسبه در یک بازه از ۱ درصد تفاوت شروع میشود تا۳۰۰ درصد ادامه مییابد
  • تفاوت نرخ رشداز ۱ درصد تا ۳۰۰ درصد غیر متعارف شناسایی شده و مستمری بازنشستگان بر اساس میانگین ساده حق بیمه پرداختی در ۵ سال آخر محاسبه میشود

  • پیشنهاد مینمایم تفاوت نرخ رشد از ۱ درصد تا صفر درصد رابا مبالغ مستمری محاسبه شده در روش جاری با هم مقایسه فرمایید تابه کنهه روش واقف تر شوید
  • به خاطر اینکه اصل موضوع روشن تر شود فرض کنیم نرخ رشد دستمزد یک کارگر درهر سال طی مدت سی سال خدمت ۵ باشد یک بار مستمری این کارگر را بر مبنای دو سال و بار دیگر بر مبنای ۵ سال آخر خدمت محاسبه کنید و دو مقدار بدست آمده را با هم مقایسه کنیم تفاوت زیادی باهم دارد باوجود آنکه نرخ رشد هر سال این کارگر با هم مساوی است پس ریشه این تفاوت کجاست به نظر میرسد اشکالی در الگوریتم وجود دارد وآن اشکال برمی گردد به اینکه در این مدل تا مادامی که ارزش حال حق بیمه پرداختی در سالهای مورد محاسبه را در هنگام بازنشستگی لحاظ ننماییم این اشکال برطرف نمیگردد شایان ذکر است درروش جاری هرچه مدت زمان سالهای مورد محاسبه جهت استخراج مبلغ مستمری افزایش یابد به همان اندازه هم مبلغ مستمری نیز کاهش بیشتری خواهد یافت پس میتوان نتیجه گرفت. کاهش مستمری بیمه شده قبل از آنکه ناشی از تغییر نرخ رشد باشد بیشتر ناشی ازافزایش سنوات قابل محاسبه از دو سال به پنج سال است
  • باعنایت به اینکه روش محاسباتی از ابتدای سال ۱۳۹۰ تغییر کرده مستمری های دریافتی در بازنشستگان هم شرایطی که قبل از سال ۹۰ و پس از سال ۹۰ بازنشسته شده اند و نرخ رشد دستمزدهر دوغیر متعارف و مشابه باشد را باهم مقایسه کنید با وجود آنکه بازنشستگان سال ۹۰ به بعد در فاصله بین دو تاریخ بازنشستکی دریافت ننموده اند و حق بیمه هم پرداخت نموده اند نسبت به بازنشستگان قبل از سال۹۰ مستمری کمتری دریافت مینمایند
  مقایسه ماده ۳۱ برنامه توسعه پنجم وتفیسر ماده۷۷قانون تامین اجتماعی
  مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با ۲۵ سابقه بر اساس حق بیمه پرداختی در دوسال اخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی(۲۹ و ۳۰) محاسبه میگردد بااین تفسیر واجدین شرایط تفسیر ماده۷۷-( از شمول ماده ۳۱ برنامه توسعه پنجم و بخشنامه ۶۰ مستمری تامین اجتماعی خارج – پنج سال بیمه پردازی کمتر – پنج سال هم زودتر مستمری دریافت مینمایند ) حال اگر مستمری مشمولین تفسیر ماده ۷۷ را با مستمری کسی که۳۰ سال بیمه پردازی داشته و نرخ رشد دستمزدش در دوسال آخر۱درصد بیشتر از نرخ رشد ۵ سال اخر بوده و مستمری این فردبر اساس ۵ سال اخر محاسبه شده مقایسه کنید آیا این غیر مستقیم تنبیهه مستمری بگیران با بیمه پردازی بیشتر نیست آیا این از مصادیق معیار های چند گانه در باب یک موضوع مشترک تلقی نمیگردد

  پرسش حقوقی:
  • آیا سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از طرفین مدعی قانونا و عرفا میتواند (بویژه در موارد اختلافی) بین بیمه شده و تامین اجتماعی( به علت تعارض منافع ) اظهار نظر و رسیدگی کند یاخیر ایا عطف به ماسبق شدن قوانین بویژه هنگامی که ارفاقی مد نظر نباشد و ضرری هم متوجه مشمولین باشد جایز است یاخیر تفسیر این دو پرسش رابه اظهار نظر علمای حقوق واگذار مینماییم
  تفسیر ماده۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه و تفسیر ماده ۷۷ تامین اجتماعی به طور هم زمان:
  • باتوجه به اینکه تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی میباشد لذااستدعاداریم نمایندگان محترم مجلس با تفسیر نحوه اجرای ماده ۳۱قانون برنامه پنجم توسعه(نحوه محاسبه میانگین ساده یا وزنی و سایر موارد مبهم) و تفسیر ماده ۷۷ به طور هم زمان اقدام و به شیوه ونتایج اجرای ماده های مذکور توسط واحد های اجرایی توجه بیشتری مبذول فرمایند و از بروز مشکلات بیشتر برای بازنشستگان وافزایش شکایت از واحد های اجرایی جلوگیری فرمایند
  پیشنهاد:
  درصداختلاف نرخ رشد دستمزد دوسال آخر هر بیمه شده را بانرخ رشد ۵ سا ل آخر آن در حداقل دستمزدسال مورد محاسبه ضرب نموده و مبلغ حاصله را از مستمری محاسبه شده در دو سال آخر( به همین روش فعلی )کم کنید هرچه این اختلاف در بازه (۱ درصد تا ۳۰۰ درصد)بیشتر باشد مستمری دو سال آخر هم به همان میزان کاهش بیشتری خواهد یافت وعدالت پرداخت به روشی منطقی متناسب با شدت افزایشات غیر متعارف تغییر خواهد کرد و ازکاهش شدید و ناگهانی مستمری هایی با درصد های کم جلوگیری میشود
  با تشکر واحترام حبیب ا…صالحی

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید