اعیاد مناسبی و شادمانی کارکنان بانک ها از پرداخت عیدی

0

پاراف اعیاد مناسبی و شادمانی کارکنان بانک ها از پرداخت عیدی به نقل از اخبار بانک، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای تشویق پرسنل خود برای جذب منابع و ایجاد انگیزه در طول ایام سال به کارکنان خود هدایا و پاداش های خوبی را پرداخت می کنند.

این پرداخت ها معمولا در مناسبت ها و اعیاد اسلامی و همچنین ایام الله دهه فجر پرداخت می شود و مبالغ آن نیز در بین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مختلف است.

برخی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در این روز با هدایایی نظیر ربع سکه بهار آزادی و پرداخت اضافه کاری به مناسبت سایر اعیاد کارکنان خود را تشویق می کنند. کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می توانند نظر خود در این باره و میزان پرداختی اعیادی که گذشت(روز زن، روز مرد، عید مبعث و اعیاد شعبانیه) در بانک و موسسه خود را در قسمت نظرات درج کنند.

اعیاد مناسبی و شادمانی کارکنان بانک ها از پرداخت عیدی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here