حضرت زهرا (س) اقتصاد را چگونه مدیریت می کرد؟

0
حضرت زهرا (س) اقتصاد را چگونه مدیریت می کرد؟
حضرت زهرا (س) اقتصاد را چگونه مدیریت می کرد؟

پاراف حضرت زهرا (س) اقتصاد را چگونه مدیریت می کرد؟ : اقتصاد خانواده به معنای چگونگی ساماندهی ومدیریت منابع خانه است ،خانواده سازمانی است که تولید وتوزیع کالاهای مورد نیاز را فراهم می کند وزن به عنوان یکی از دو رکن اساسی خانواده در این ساماندهی ومدیریت نقش اساسی را ایفا می کند .

اسلام زنان را برای فعالیتهای اقتصادی آزادگذاشته وبه آنان آزادی داده وآنان را مالک کارخویش قرارداده از عوامل مهمی که می تواند به این امر مهم جهت دهد داشتن مدیریت در تمام رده های کاری می باشد داشتن برنامه درست ومدیریت برتر عامل پایداری وقوام زندگی فرد وجامعه به شمار می آید بنابر این زن در جایگاه مادری وهمسری باید بتواند با سازماندهی ومدیریت صحیح بین در آمد ومصرف توازن برقرار کندکمک به اقتصاد جامعه و خانواده امروز نیز اگر در کنار انجام وظایف مادری و همسری باشد، یک ارزش برای زن مسلمان است.

نقش الگوهای دینی در این زمینه نیز بی تاثیر نیست ازجمله سیره عملی حضرت زهرا (س)در تمام ابعاد الگویی حسنه است وبهترین نقش را در مدیریت وسازماندهی اقتصاد خانواده دارد.

ساده‌زیستی و دوری از مصرف‌گرایی وسازش وتحمل برخی مشکلات مالی نمونه هایی از رفتار اقتصادی حضرت زهرا (س) می باشد . قواعدی در سیره اقتصادی حضرت فاطمه(س) قابل مشاهده است که زنان جامعه امروز می توانند باتاسی گرفتن از آن به عنوان الگوبسیاری از مشکلات اقتصادی موجود در خانواده را تحمل کنند.

زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی جامعه وموثرترین عامل تربیت نسل ها از طریق نقش مادری می توانند به پرورش نیروهای فعال ومولد در رشد وتوسعه اقتصادی جامعه سهم عمده ای داشته باشند البته این امر باالگو گرفتن از سیره اقتصادی فاطمه زهرا (س) امکان پذیر می باشد.

این بهترین الگو برای ایفای نقش مادر و توجه به نیاز عاطفی فرزند و انتخاب صحیح در تخصیص و بهینه سازی اقتصادی است؛ چرا که با این کار حضرت زهرا (س) توجه به رضایت خاطر و مطلوبیت فرزند شیر خوارش را بر ادامه کار منزل ترجیح داد که نتیجه ی این تلاش ها، پرورش منابع و سرمایه های انسانی است؛ آن گونه که همین فرزندان در جهت برقراری عدل و داد و عدالت اجتماعی و اقتصادی و… از تربیت و تعلیم کامل بهره مند شدند و جامعه را نیز رهبری نمودند.

بنابراین زنان جامعه امروز ما، با الگو گرفتن از فاطمه زهرا(س) نقش کارآمدی در رشد و بالندگی سرمایه های انسانی دارند.پاراف.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید