بهشت کارمندان جهان کجاست؟

0

پاراف بهشت کارمندان جهان کجاست؟: بهترین شركت‌ها از نظر بهترين مكان براي همكاري و داشتن يك شغل کدامند؟
* گوگل
اين غول تكنولوژي، كه ششمين سال متوالي است در رتبه اول اين رده‌بندي قرار مي‌گيرد، اخيرا مزاياي مرخصي والدين خود را تقويت كرده است. والدين جديد مي‌توانند، بدون درنظرگيري جنس و نوعشان، حتي پدر و مادران رضاعي، تا 12 هفته پس از تولد نوزاد از مرخصي با حقوق كامل استفاده كنند. همچنين گوگل به تمام والدين نيز 500 دلار براي كمك به مخارج كودك در سه ماه اول زندگي اش مي‌دهد.
در حال حاضر، لري پيج مدير عامل و بالاترين مقام اجرايي اين شركت است. گوگل در فهرست سال گذشته رتبه اول را داشت و مدت 9 سال است كه در ليست بهترين شركت‌هاي دنيا از نظر محيط مطلوب براي كارمندان حضور دارد.
شركت گوگل كه در زمينه فناوري اطلاعات فعاليت مي‌كند در سال 1988 تاسيس شد و به عنوان يك سازمان عمومي به ثبت رسيده است.
شركت گوگل در سال 2014 معادل 55 ميليارد و 500 ميليون دلار درآمد داشته است. در كشور آمريكا نزدیک به 44 هزار و 862 نفر براي اين شركت كار مي‌كنند.
در سال گذشته نزديك به 4 هزار و 514 شغل ثابت و تمام وقت به مجموعه فرصت‌هاي شغلي موجود در گوگل اضافه شده است.
* گروه مشاورين بوستون
يكي از جذابيت‌هاي كار براي گروه مشاورين بوستون، امكان استفاده از مرخصي «تاثيرات اجتماعي» به مدت 3 تا 12 ماه است كه كارمندان اين شركت مي‌توانند در اين مدت با شركاي جهاني اين گروه به عنوان بخشي از تيم آنها كار كنند. كارمندان BCG، در سال 2014، براي شركت‌هايي همچون Techno Serve، برنامه جهاني غذا، طرح ابتكاري كلينتون براي دسترسي به بهداشت، Education Pioneers (پيشگامان آموزش و پرورش) و… كار كردند.
در حال حاضر، ريچ لسر، مديرعامل شركت گروه مشاورین بوستون است. گروه مشاورين بوستون در فهرست سال گذشته در رتبه سوم قرار داشت و مدت 10 سال است كه در اين ليست حاضر است.
گروه مشاورين بوستون كه در زمينه خدمات حرفه‌اي فعاليت مي‌كند در سال 1963 تاسيس شد و در قالب يك سازمان خصوصي به ثبت رسيده است. اين شركت در سال گذشته معادل 3 ميليارد و 900 ميليون دلار درآمد داشته و در كشور آمريكا قريب به 2 هزار و 701 نفر براي اين شركت كار مي‌كنند. در سال 2014 حدود 150 شغل ثابت و تمام‌وقت به مجموعه فرصت‌هاي شغلي موجود در گروه مشاورين بوستون اضافه شده است.
* شركت بيمه Acuity
اين شركت كه بيمه‌گر اموال و سوانح است، با مزاياي عجيبي كه دارد كارش را در ليست برترين شركت‌هاي ما آغاز كرده است، از جمله عجيب‌ترين مزايايي كه اين شركت براي كارمندانش در نظر گرفته عبارتند از عدم محدوديت در بازپرداخت شهريه پرسنل، عدم محدوديت براي مرخصي‌هاي استعلاجي براي كارمندان تمام‌وقت و همچنين 401 هزار طرح و برنامه بهداشتي كه شركت به موجب آنها متعهد مي‌شود تا هر چهار ماه، 8 درصد از هزينه‌هاي بهداشتي كارمندان را تقبل كند.
مدير عامل و بالاترين مقام اجرايي فعلي اين شركت، «بن سالزمن» است. امسال اولين سالي است كه شركت بيمه Acuity در اين ليست حضور دارد. شركت بيمه Acuity كه در زمينه خدمات مالي و بيمه فعاليت مي‌كند در سال 1925 تاسيس شد و به عنوان يك سازمان خصوصي به ثبت رسيده است.
شركت بيمه Acuity در سال 2014 معادل یک ميليارد و 100 ميليون دلار درآمد داشته است. در كشور آمريكا قريب به هزار و 39 نفر براي اين شركت كار مي‌كنند و در سال گذشته حدود 130 شغل تمام‌وقت به مجموعه فرصت‌هاي شغلي موجود در اين شركت اضافه شده است.
* موسسه SAS
جيم گودنايت، استاد سابق آمار در ايالت كاليفرنيا شمالي، SAS را در سال 1976 تاسيس كرد و اين موسسه هنوز هم حضور پررنگي در محوطه شاداب و سرسبز اين كمپاني تجزيه و تحليل نرم افزاري دارد. اين موسسه تيمي متشكل از 37 باغبان دارد كه سالانه بيش از 3 هزار و 800 گل و گياه در اين محوطه مي‌كارند؛ و البته آنها جزو كارمندان مستقيم SAS قرار مي‌گيرند و پيمانكار نيستند. همچنين اين كارمندان از مزاياي زيادي همانند نگهداري فرزند در محل، مراكز سلامت و تناسب اندام، داروخانه و يارانه‌هاي مواد غذايي برخوردارند.
در حال حاضر، مديرعامل و بالاترين مقام اجرايي اين شركت جيمز گودنايت است. موسسه SAS در فهرست سال گذشته داراي مقام دوم بود و مدت 18 سال است كه در ليست بهترين شركت‌هاي دنيا از نظر محيط مطلوب براي كارمندان حضور دارد.
موسسه SAS كه در زمينه فناوري اطلاعات فعاليت مي‌كند، در سال 1976 به عنوان يك سازمان خصوصي به ثبت رسيده است.
اين موسسه در سال 2014 معادل 3 ميليارد و 100 ميليون دلار درآمد داشته و در آمريكا حدود 6 هزار و 600 نفر براي اين شركت كار مي‌كنند.
در سال گذشته 193 شغل ثابت به مجموعه فرصت‌هاي شغلي موجود در موسسه SAS اضافه شده است.
* Robert W. Baird
اين شركت مشاور سرمايه‌گذاري، 120 ميليارد دلار از دارايي مشتريانش را در دست دارد و موفقيتش را مديون قانون مدير‌عامل شركت، يعني پاول پرسل است كه مي‌گويد: «هيچ عنصر نامطلوبي و غير موثري در اين شركت وجود ندارد.» در طول سال‌ها حدود دو جين از افرادي كه در آنجا مشغول بودند براي شكستن همين قاعده كارشان در آنجا به پايان رسيد.
مديرعامل اين شركت پاول اي.پرسل است. اين شركت در فهرست سال گذشته رتبه نهم را داشته و همچنين مدت 12 سال است كه نام اين شركت در ليست بهترين شركت‌هاي دنيا از نظر محيط مطلوب براي كارمندان خودنمايي مي‌كند. وب سايت اصلي اين شركت به آدرس rwbaird.com در دسترس است.
شركت Robert W. Baird كه در زمينه خدمات مالي و بيمه فعاليت مي‌كند در سال 1919 تاسيس شد و به عنوان يك سازمان خصوصي به ثبت رسيد.
شركت مذكور در سال گذشته معادل یک ميليارد و صد ميليون دلار درآمد داشته است. 2 هزار و 822 نفر در آمريكا براي اين شركت كار مي‌كنند و سال گذشته حدود 120 شغل تمام وقت به فرصت‌هاي شغلي موجود در اين شركت اضافه شده است.
* Edward Jones
چهارمين شركت بزرگ خدمات مالي آمريكا از طريق شبكه‌هاي ارتباطي‌اش يعني بيش از 11 هزار شعبه در ايالات متحده به برخي از هفت ميليون سرمايه‌گذار شخصي‌اش مشاوره مي‌دهد. با اين حال ادوارد جونز هنوز هم براي اينكه يكي از چند شركا باقيمانده وال‌استريت است، به خود مي‌بالد. تمام همكاران در اين شركت اين فرصت را دارند تا به شركا تبديل شوند و 7 هزار و 944 نفر از مديران شعب اين شركت نيز به رتبه‌هاي مشاركت پيوستند.
جيم ودل هم‌اكنون بالاترين مقام اجرايي اين شركت است. اين كمپاني در سال گذشته رتبه چهارم را در اين فهرست داشت و مدت 16 سال است كه در ليست بهترين شركت‌هاي دنيا از نظر محيط مطلوب براي كارمندان حضور دارد.
شركت Edward Jones كه زمينه فعاليتش خدمات مالي و بيمه است، در سال 1922 تحت عنوان يك سازمان خصوصي و شراكتي به ثبت رسيده است.
اين شركت در سال پيشين معادل 5 ميليارد و 700 ميليون دلار درآمد داشته است. حدود 37 هزار و 160 نفر در كشور آمريكا براي اين شركت كار مي‌كنند. اما در سال گذشته حدود 260 شغل ثابت و تمام وقت از فرصت‌هاي شغلي موجود در اين كمپاني كاسته شده است.
* سوپر ماركت‌هاي زنجيره‌اي Wegmans
كارمندان اين سوپر ماركت زنجيره‌اي كه متعلق به خانواده وگمن‌هاست، برچسب‌هاي نامي را بر روي سينه‌هايشان مي‌زنند كه دربرگيرنده تعداد سال‌هايي است كه آنها از «خدمات ويژه» اين كمپاني استفاده كرده‌اند. صدها نفر از كارمندان نيز هر ساله از مزرعه ارگانيك 20 هكتاري اين كمپاني ديدن مي‌كنند.
بالاترين مقام اجرايي اين شركت دني وگمن است و در فهرست سال گذشته در رتبه دوازدهم قرار داشت و همچنين مدت 18 سال است كه اين كمپاني در ليست بهترين شركت‌هاي دنيا از نظر محيط مطلوب براي كارمندان قرار دارد.
زمينه فعاليت اين مجموعه خرده فروشي است كه در سال 1916 تاسيس شده و به عنوان يك شركت خصوصي به ثبت رسيده است.
درآمد اين شركت در سال 2014 معادل 7 ميليارد و 100 ميليون دلار بوده است. تعداد پرسنل اين شركت در كشور آمريكا 43 هزار و 211 نفر است. در سال گذشته نيز 182 شغل تمام وقت به مجموعه فرصت‌هاي شغلي موجود در اين مجموعه افزوده شده است.
* كمپاني Salesforce
شركت پيشگام محاسبات ابري (Cloud‌ Computing)، در سه سال گذشته نيروي كارش را با استفاده از رويداد‌ها و وقايع مملو از سرگرمي و شوخي بيش از دوبرابر كرد. مانند رويداد‌هايي مثل فستيوال اكتبر كه در آن كارمندان فردي را به عنوان معارفه با خود مي‌آورند تا زمان خوشي داشته باشند و به اين فرد معرفي شده نيز دو عدد بليت مسافرت هوايي درجه يك به مكاني با انتخاب خودش همراه با 5 هزار دلار هزينه سفر جايزه مي‌دهند. كمپاني Salesforce، امسال از طريق همين معارفه‌هاي كارمندانش، 58‌درصد نيروي استخدامي جديد داشته است. اين كمپاني همچنين براي تمام كارمندانش شش روز مرخصي با حقوق درنظر گرفته تا به صورت داوطلبانه براي انجمن‌هاي عام‌المنفعه كار كنند، كه اين امر منجر به بيش از 800 هزار ساعت كار داوطلبانه براي اين انجمن‌ها شده است.
مديرعامل فعلي اين شركت مارك بنيوف است. اين كمپاني در سال گذشته در رتبه هفتم اين فهرست قرار داشت و البته مدت 7 سال است كه در اين ليست حضور دارد.
اين كمپاني كه در زمينه فناوري اطلاعات فعاليت مي‌كند در سال 1999 تاسيس شده و به عنوان يك سازمان عمومي به ثبت رسيده است.
درآمد اين شركت در سال 2014 معادل 5 ميليارد و 400 ميليون دلار بوده است. تعداد كارمندان اين شركت در كشور آمريكا 10 هزار و 146 نفر است و در سال گذشته نيز قريب به 3 هزار و 284 شغل ثابت به مجموعه فرصت‌هاي شغلي موجود در اين شركت اضافه شده است.
* شركت سرمايه‌گذاري املاك Camden Property Trust
«پر از چيز‌هاي جالب»، توصيفي است كه كارمندان اين كمپاني درباره كار كردن در آن مي‌گويند. اين شركت مالك 167 مجتمع آپارتماني با حدود 59 هزار واحد در ايالات متحده است و آنها را اداره مي‌كند. اين شركت از خانواده‌هاي كارمندان نيز با فراهم كردن سوئيت‌هاي تمام مبله براي تعطيلات، با 20 درصد تخفيف در نرخ اجاره و كمك هزينه‌هاي تحصيلي حمايت مي‌كند.
در حال حاضر، ريچارد كامپو مدير‌عامل و بالاترين مقام اجرايي اين شركت است. شركت سرمايه‌گذاري املاك در فهرست سال گذشته در رتبه يازدهم قرار داشت و مدت 8 سال است كه در اين ليست حضور دارد. شركت سرمايه‌گذاري املاك در سال 1982 به عنوان يك سازمان عمومي به ثبت رسيده است. اين شركت در سال پيش معادل 813 ميليون دلار درآمد داشته است. در كشور آمريكا قريب به هزار و 746 نفر براي اين شركت كار مي‌كنند. در سال گذشته نيز حدود 73 شغل تمام‌وقت از اين مجموعه كاسته شده است.*مجله اينترنتي Fortune.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here