بخشنامه تعیین تکلیف دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی

0
بخشنامه تعیین تکلیف دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی
بخشنامه تعیین تکلیف دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی

پاراف بخشنامه تعیین تکلیف دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی : شماره۹۵/۱۰۲۲۵۵/ش ۱۳۹۵/۶/۲۸

سازمان امور اداری و استخدامی کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، به پیوست مصوبه جلسه سی‌ام شورای عالی مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۹ ، با موضوع «تعیین تکلیف دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی» ، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

دبیر مرکز ملی فضای مجازی

سیدابوالحسن فیروزآبادی

تعیین تکلیف دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی

با توجه به بند یک مصوبه جلسه بیست و هشتم مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۴ شورای عالی فضای مجازی با موضوع «تصمیم‌گیری درخصوص شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی» و به منظور تعیین‌تکلیف دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی فضای مجازی در جلسه سی‌ام مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۹ مواد ذیل را تصویب نمود:

۱. کلیه وظایف و مسئولیت‌های اجرایی قانونی، اموال، دارایی‌ها، حقوق، تعهدات، امکانات و تجهیزات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی برای خاتمه فعالیت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل می‌شود؛

۲. درخصوص تعیین تکلیف کلیه نیروی انسانی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی از زمان تصویب مصوبه مذکور، حسب نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی) اقدام خواهدشد.

تبصره۱ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرایی شدن این مصوبه نسبت به تأمین و تخصیص اعتبارات لازم از ردیف‌های مصوب دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در بودجه سالیانه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام نماید.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید