بالاترین تخلفات اداری کارکنان دولت: غیبت غیر موجه،کم کاری و سهل انگاری!

0

پاراف بالاترین تخلفات اداری کارکنان دولت: غیبت غیر موجه،کم کاری و سهل انگاری! : غیبت غیر موجه،کم کاری و سهل انگاری در صدر تخلفات کارمندان و کارکنان دولت قرار گرفته است.

از مجموع آرای صادرشده در رابطه با تخلفات اداری کارکنان دولت ، بیشترین تخلف به «غیبت غیرموجه به‌صورت متناوب یا متوالی» اختصاص دارد.

مختار محمدی، دبیر هیات‌عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور(سابق)  با بیان این مطلب اظهار کرد: بررسی عملکرد هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در شش‌ماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهدکه در مجموع هفت‌هزارو۵۱۹رای صادر شده که شش‌هزارو۴۷۴ مورد آرای هیات بدوی و هزارو۴۵مورود نیز آرای هیات‌های تجدیدنظر بوده است.

وی افزود: از تعداد آرای صادرشده از هیات‌های بدوی، ۸/۷۳درصد تخلفات اداری کارکنان دولت چهار عنوان تخلف را شامل می‌شود که «غیبت غیرموجه به‌صورت متناوب یا متوالی» با فراوانی ۵/۲۶دارای بیشترین فراوانی در میان عناوین تخلفات اداری بوده است. محمدی ادامه داد: «نقص قوانین دبیر هیات عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و مقررات مربوطه با فراوانی ۱/۲۱درصد» و «کم‌کاری و سهل‌انگاری در انجام وظایف با فراوانی ۳/۱۶درصد» همچنین «اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا دارای» با فراوانی ۹/۹ درصد، بیشترین فراوانی را در میان ۳۸عنوان تخلفات اداری داشته‌اند.

وی با تاکید بر اینکه باید رای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اثرگذار باشد، گفت: از پنج‌هزارو۵۳۴مورد مجازات اعمال‌شده از سوی هیات‌های بدوی در دوره شش‌ماهه نخست سال‌جاری، ۹/۶۲درصد فراوانی مربوط به سه‌عنوان مجازات سبک است که شامل «توبیخ کتبی با درج در پرونده» با ۱/۲۴درصد، «اخطار کتبی بدون درج در پرونده» با ۹/۲۲درصد و «کسر حقوق و فوق‌العاده شغل» با ۱۶درصد بوده است. همچنین ۴/۱۷درصد از مجازات‌ها موجب خروج کارمندان از خدمت شده است که شامل مجازات «بازخریدی خدمت» با چهاردرصد، «بازنشستگی با تقلیل گروه» با ۲/۲درصد، «اخراج از دستگاه متبوع» با ۱۰درصد و «انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری» با ۲/۱درصد است.

محمدی با تاکید بر اهمیت آموزش در بهبود فعالیت‌های کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان گفت: در این ارتباط طی شش ماه گذشته ۱۲دوره آموزشی در مرکز و سه‌دورره آموزشی در استان‌ها برگزار شده که برای ۶۶۶نفر گواهی پایان دوره صادر شده است.

بنا بر اعلام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، وی با بیان اینکه پیشنهاد اصلاحیه قانون رسیدگی به تخلفات اداری تهیه شده و آماده ارایه به هیات دولت است، افزود: به‌منظور حسن اجرای مقررات، نظارت بر انتصاب اعضا و تشکیل هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، از طریق سامانه هوشمند مربوط که بخشنامه آن اخیرا ابلاغ شده انجام خواهد شد.

محمدی ادامه داد: بخشنامه «برقراری فوق‌العاده سختی کار برای کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» نیز در تابستان سال‌جاری ابلاغ شده است. دبیر هیات عالی نظارت یادآور شد: در شهریورماه دستورالعمل ارزیابی عملکرد مسوولان هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ابلاغ شد که با توجه به آغاز ارزیابی در مهرماه، امیدواریم در بهمن‌ماه افراد برگزیده اعلام شود.*ایسنا.

تخلفات اداری کارکنان دولت

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here