وضعیت حجاب در کشور نگران کننده شد، بخصوص در دستگاه های دولتی!

0
وضعیت حجاب
وضعیت حجاب

پاراف وضعیت حجاب در کشور نگران کننده شد، بخصوص در دستگاه های دولتی! : عبدالرضا رحمانی فضلی وزیرکشور درنشست شورای اجتماعی کشور از انفعال دستگاه ها درباره نحوه پوشش کارمندان خود انتقاد کرد.

کسانی که به دستگاه ها وارد می شوند ازابتدا با پذیرش شرایط وقوانین مشخص که یکی ازمهم ترین آنها رعایت حجاب است، استخدام می شوند بنابراین باید همه ضوابط آن را رعایت کنند.

وی افزود: نباید این گونه تلقی شود که فردی دردستگاهی کارمی کند پس ازگذشت زمان، یکی ازضوابط اصلی یعنی حجاب را رعایت نکند ودستگاه های حاکمیتی نیز موظفند درباره این مسائل جدی باشند وبازرسی ها ونظارت دراین باره باید به صورت منصفانه وبه دورازحب وبغض باشد.

به نظرمی رسد دستگاه ها به ویژه نهادهای حاکمیتی دراین باره درباره کارمندان خود منفعل عمل می کنند وعکس العملی نشان نمی دهند حال آنکه دردیگرکشورها، رعایت ضوابط وعمل به قوانین بسیارمحکم وسخت گرفته می شود.

رحمانی فضلی افزود: حتی بخش های خصوصی زیرمجموعه دستگاه های حاکمیتی هم باید به این موارد توجه کنند چرا که آنها تابع قوانین جمهوری اسلامی مجوز فعالیت می گیرند. مثلاً وزارت بهداشت باید به بیمارستان ها توجه کند تا این مسائل به حداقل برسد بنابراین نباید منفعل بود. قائم مقام شورای اجتماعی کشوردرادامه با بیان اینکه دررعایت نحوه پوشش دربخش های خصوصی همچون مغازه ها وصنف های مختلف، باید ازاتحادیه هایی که مجوزاین فعالیت هارا داده اند خواسته شود تا دراین باره پاسخگوباشند چرا که این اتحادیه ها به فروشگاه ها ومغازه ها براساس قوانین جمهوری اسلامی مجوزفعالیت داده اند وضرورتی ندارد که به تک تک مغازه ها مراجعه وبا افراد صحبت کنند بلکه هدف اصلی اتحادیه ها باشد که اگراین گونه رفتارنکنیم کارپیش نمی رود.

وی درادامه با اشاره به وضع اخلاقی درفضای مجازی گفت: بدون تردید سایت ها وکانال هایی که مسائل اخلاقی را رعایت نمی کنند وسوءاستفاده می کنند باید تعطیل شوند وهیچ ملاحظه ای درکارنباشد. رحمانی فضلی با بیان اینکه درفضای مجازی متأسفانه چندان کارهای مثبت و ایجابی صورت نمی گیرد ازنهادهای عضوشورای اجتماعی کشورخواست تا ازعلاقه مندان گروه های مردم نهاد به ویژه جوانان برای ورود به فضای مجازی به منظورکمک به ارتقای مسائل اخلاقی کمک بگیرند.خبرگزاری صدا وسیما.

همچنین پروین سلیحی کارشناس امور زنان و خانواده با بیان اینکه تفهیم و تبلیغ عفاف و حجاب باید از مهدکودک آغاز شود،گفت: نهادهای آموزشی و پرورشی در تفهیم موضوع عفاف و حجاب ضعیف عمل کرده‌اند و به همین دلیل کودکان در سنین نوجوانی و جوانی در پذیرش حجاب دچار مشکل می‌شوند.

یکی از عوامل بدحجابی بحث معرفتی و دانش و بینش جوانان و نوجوانان نسبت به موضوع عفاف و حجاب است و باید از دستگاه‌ها و نهادهایی که متولی این موضوع در کشور هستند پرسید چرا تا کنون نتوانسته اند با آموزش و تبلیغات این بینش را در برخی نوجوانان و جوانان به وجود آورند؟ علاوه بر نهادهای مختلف، سیستم آموزشی کشور باید از مهد کودک بر روی کودکان و آموزش آنها برنامه ریزی داشته باشند و به مباحث مبنایی توجه کنند اما هم اکنون این گونه نیست و به همین دلیل کودکان در سنین نوجوانی و جوانی در پذیرش حجاب دچار مشکل می‌شوند.

وی تصریح کرد: البته این آموزش‌ها نباید صرفا به عنوان مباحث تئوری مطرح شود بلکه حتی آموزگاران و مدرسانی که مدرس این مباحث می‌شوند باید به گونه‌ای عمل کنند که رفتار و نوع پوشش آنها به عنوان الگو، مورد استفاده دانش آموزان قرار گیرد.

تمام افرادی که در این جامعه زندگی می‌کنند حتی اگر اعتقاد فردی به برخی مباحث نداشته باشند باید خود را ملزم بدانند که در فضای جامعه شرایط جامعه اسلامی را رعایت کنند

وی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در تفهیم موضوع عفاف و حجاب و ترویج آن در جامعه اظهار داشت: خانواده‌ها باید از طریق نهادهای رسمی و غیر رسمی مورد آموزش قرار گیرند چرا که شاهد هستیم خانواده‌هایی که خودشان به اصول و موازین حجاب و عفاف پایبندند فرزندان آنها کمتر تحت تأثیر فضای نامطلوب جامعه قرار می‌گیرند.فارس.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید