مجلس تکلیف یارانه بازنشستگان کشوری را مشخص کرد

0
یارانه بازنشستگان کشوری
یارانه بازنشستگان کشوری

پاراف مجلس تکلیف یارانه بازنشستگان کشوری را مشخص کرد : مجلس شورای اسلامی ضمن تعیین تکلیف برای دولت درباره قطع یارانه نقدی ۳ دهک بالای درآمدی اعلام کرد که یارانه بازنشستگان کشوری که درآمد آنها کمتر از ۳۵۰ میلیون ریال در سال باشد، قطع نخواهد شد.

در نشست علنی مجلس، لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌ کشور را بررسی و در تبصره ۱۴ این قانون، دولت را مکلف کردند تا نسبت به قطع یارانه بازنشستگان کشوری با درآمد سالانه بیش از ۳۵۰ میلیون ریال اقدام کند.

بنابراین بازنشستگان کشوری با درآمد کمتر از ۳۵۰ میلیون ریال در سال همچنان از دریافت یارانه نقدی برخوردار خواهند شد.

براساس این گزارش در بند (الف) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌ کشور که در این نشست به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، آمده است: دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:

تمامی تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵۰ میلیون ریال باشد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان، تمامی کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و تمامی مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و تمامی کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و تمامی حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.

همچنین تمامی مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و تمامی کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، تمامی ایرانیان مقیم خارج از کشور و در نهایت تمامی اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.ایران.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here