آیا ساعت کار زنان شاغل کم می‌شود؟

0
آیا ساعت کار زنان شاغل کم می‌شود؟
آیا ساعت کار زنان شاغل کم می‌شود؟

پاراف آیا ساعت کار زنان شاغل کم می‌شود؟ : براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار زن در بازار کار ایران فعالیت داشته و جزو جمعیت فعال محسوب می شوند که بخشی از آن را زنان تحصیل کرده و صاحب دانش فنی و تخصصی تشکیل می دهند. به بیان دیگر ۱۳.۳ درصد کل بازار کار ایران را زنان تشکیل می دهند، با این وجود ۳ میلیون و ۴۶۵ هزار نفر از این تعداد شاغل و ۸۳۴ هزار نفر نیز بیکار و در جستجوی شغل هستند.

نمایندگان مجلس نهم لایحه ای را تصویب کرده‌اند که در صورت تایید شورای نگهبان، ساعت کار برخی زنان کم می‌شود اما کارشناسان می‌گویند این مصوبه می‌تواند به تشدید اخراج زنان دامن بزند.

طی سال های اخیر و دست کم در یک دهه اخیر فشار زنان برای ورود به بازار کار و فعالیت اقتصادی افزایش یافته و حالا صدها هزار زن تحصیل کرده در انتظار ورود به بازار کار قرار دارند. بسیاری در مقاطع کارشناسی ارشد و حتی دکتری تحصیل کرده اند و آمارها نشان می دهد نسبت رشد زنان تحصیل کرده شاغل نسبت به مردان بیش از ۲ برابر است.

مجلس نهم لایحه ای را تصویب کرده که می خواهد از ساعت کار برخی زنان با شرایط خاص در هفته کم کند، ضمن اینکه آنها بتوانند حقوق و مزایای قانونی خود را دریافت کنند. با وجود فعالیت بیش از ۳ میلیون و ۴۶۵ هزار زن در بازار کار ایران، اما تنها ۱۳.۱ درصد از آنها در هفته بیشتر از ساعات معمول ۴۴ ساعت کار می کنند و اضافه کاری دارند و قریب به اتفاق آنها در محدوده ۸ ساعت در روز فعالیت شغلی دارند.

حال اگر قانونی به تایید شورای نگهبان برسد که روزانه ۲ ساعت هم از ساعات معمول کاری برخی از زنان با شرایط خاص کم کند شاید بتوان در دستگاه های دولتی به آن عمل کرد ولی آیا این مسئله می تواند از سوی بخش خصوصی پذیرفته و عملیاتی شود؟ آیا اساسا دولت و یا مجلس می تواند به صورت دستوری، تکالیفی برای کارفرمایان خصوصی در بخش اشتغال داشته باشد؟

علاوه بر این، موضوع تبعیض بین زنان شاغل در بخش های مختلف خصوصی و دولتی مطرح می شود. اینکه برخی شاغلان در بدنه دولت بتوانند از مزایای کاهش ساعات کار بهره مند شوند ولی کارفرمای خصوصی چنین اعتقادی نداشته باشد و دولت هم نمی تواند وی را مجبور به اجرای مصوبه مجلس کند، چون دخالت در امور بخش خصوصی خواهد بود.

اینکه گفته می شود کارفرمایان حق اخراج نیروی کار را طبق این مصوبه ندارند هم کارساز نخواهد بود، چون طبق قانون کار، کارفرما می تواند پس از اتمام دوره قرارداد با نیروی کار قطع همکاری نماید؛ حال در شرایطی که با قراردادهای ۲۹ روزه و فصلی و مانند آن مواجه هستیم، چنین منعی چگونه کارساز خواهد بود؟ نهایتا کارفرما با زن متقاضی کاهش ساعت کار تا پایان قرارداد همکاری کرده و سپس قرارداد وی را تمدید نمی کند.

در لایحه ای که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده آمده است: ساعت کار بانوان شاغل که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر ۶ سال یا همسر و فرزند معلول یا مبتلا به بیماری صعب العلاج هستند و یا زنان سرپرست خانوار بنا به درخواست متقاضی و تأیید مراجع ذیربط به ۳۶ ساعت در هفته تقلیل یافته و با حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می‌شود.

همچنین در صورتی که مشمولان این قانون همزمان شرایط استفاده از امتیاز مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند حق انتخابات یکی از امتیازات پیش‌بینی شده را دارند. بر اساس تبصره دیگری در ذیل ماده واحده این لایحه به منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایای دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان غیردولتی نمی‌توانند به صِرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعت کار آنها را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، ‌ جابجایی و استخدام جایگزین آنها ممنوع است.مهر.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here