مجلس لایحه اجباری شدن بیمه شخص ثالث را اصلاح کرد

0
مجلس لایحه اجباری شدن بیمه شخص ثالث را اصلاح کرد
مجلس لایحه اجباری شدن بیمه شخص ثالث را اصلاح کرد

پاراف مجلس لایحه اجباری شدن بیمه شخص ثالث را اصلاح کرد : نمایندگان مجلس با برخی اصلاحات درخصوص لایحه اجباری شدن بیمه شخص ثالث به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت‌های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان‌ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران نیز موظف شدند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ، نمایندگان در نشست علنی دوشنبه، ۲۴ اسفندماه مجلس شورای اسلامی، ضمن بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، با اصلاح ماده ۴۲ این لایحه با تعداد ۱۳۴ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر موافقت کردند که بر اساس آن، واژه “مراکز فوریت‌های پزشکی” جایگزین واژه “اورژانس” و ماده ۴۲ به شرح زیر اصلاح شد:

در ادامه این بررسی، نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر به اصلاح ماده ۴۹ لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و تبصره آن پرداختند که بر این اساس عبارت «ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت» جایگزین عبارت «ستاد سوخت» می شود.

نمایندگان مردم در خانه ملت، اصلاحیه ای درخصوص صدر ماده ۵۹ این لایحه را به رأی گذاشته و آن را با ۱۴۵ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

ماده ۵۹ این لایحه به شرح زیر اصلاح شد: بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون، اقدامات ذیل را به عمل می آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین اصلاح تبصره ۳ ماده ۵۹ لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به رأی گذاشته شد و نمایندگان با ۱۳۹ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است

در تبصره این ماده آمده است: جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل واریز و با پیش بینی در بودجه های سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

سپس نمایندگان در خانه ملت با اصلاح تبصره ۵ ماده ۵۹ لایحه فوق موافقت کرده و براساس آن با ۱۳۵ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر این اصلاحیه را به تصویب رساندند که براین اساس در انتهای تبصره ۵ ماده ۵۹ بعد از عبارت «لازم الاجراء» عبارت «و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری» اضافه می شود.

اصلاحیه مذکور، تبصره ۵ ماده ۵۹ را به صورت زیر اصلاح کرد: رسیدگی به اعتراض شرکت های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند «الف») بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، لازم الاجراء و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می باشد.

همچنین در اصلاحیه ماده ۶۷ آمده است: بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب)، ماده ۴، ماده ۱۱،‌ماده ۱۴ و تبصره آن، مواد ۲۰، ۲۳، ۲۶، ۳۱ و ماده ۳۳ و تبصره های آن،‌ مواد ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۵۰، ۵۱ و ۶۲ در مورد بیمه نامه هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است.خانه ملت.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here