بخشنامه بیمه زنان خانه دار، شاغلین فضای مجازی، فعالان رسانه و راکبین و پیک موتوری

خدمات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی در دو حوزه بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشــش ارائه می شود و بیشترین هزینه های سازمان نیز به ترتیب به پرداخت انواع مستمری و سپس خدمات درمانی اختصاص دارد.

اقشار مختلفی از ابتدای تشکیل تامین اجتماعی از خدمات این صندوق بهره مند شده اند. اما به تازه گی اقشار جدیدی نیز به جمه خدمت گیرندگان صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی اضافه شده اند. بخشنامه ها مرتبط با ایناشخاص به شرح زیر است:

خدمات قابل ارائه تامین اجتماعی به بیمه شدگان

سازمان تأمین اجتماعی دارای وظایف عمده در دو بخش بیمه ای و درمانی می باشد که برای اجرای وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و واحدها، شعب و نمایندگی‌هاو مراکز درمانی و بیمارستانی ،کلینیک ،پلی کلینیک و دی کلینیک در تهران و شهرستانها می باشد.

موضوع قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ حسب ماده «۳» شامل موارد زیر می باشد :

 • حوادث و بیماریها
 • بارداری
 • غرامت دستمزد
 • از کارافتادگی
 • بازنشستگی
 • مرگ
  و مشمولین قانون از کمک های ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار می شوند.

مشمولین قانون تأمین اجتماعی حسب ماده «۴» عبارتند از :

 • افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند.
 • صاحبان حرف و مشاغل آزاد
 • دریافت کنندگان مستمری های بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت .
  انجام تعهدات ناشی از ماده «۳» قانون حسب قانون الزام سازمان در بند الف و ب به عهده بخش درمان سازمان و تعهدات بندهای ج ، د ، هـ و به عهده بخش بیمه ای سازمان می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.