آشنایی با چگونگی جلوگیری از جعل چک و وصول چک؟

هم‌رده آشنایی با چگونگی جلوگیری از جعل چک و وصول چک؟ : جعل امضاء در چک از دو حال خارج نیست. یا امضاء صاحب حساب شبیه سازی می‌شود یا اینکه امضائی غیر از امضاءصاحب حساب درچک درج میگردد، معمولا کسی که امضاء صاحب را بر روی چک شبیه سازی میکند یا بعبارت دیگر امضاء صاحب حساب را جعل میکند از آشنایان صاحب حساب است، زیرا کسی که صاحب حساب راندیده و از امضاء او بی اطلاع است ناگزیر امضائی غیر از امضاء صاحب حساب را بر روی چک درج می‌کند اگر جاعل چک را پیدا یا آنرا سرقت کرده باشد و از نمونه امضاء صاحب حساب نیز بی اطلاع باشد بنام خود و با امضایی غیر از نمونه امضای موجود دربانک امضاء می‌کند.

روش‌های پیشگیری از جعل چک

معمولاجعل امضاء چک درزمان صدور آن قابل تصور است، زیرا بعد از صدور چک، احتمال جعل امضاء کم‌تر است؛ بنابراین برای جلوگیری از جعل امضاء معمولا راهکار‌های آتی الذکر مد نظر است.

صاحب حساب امضائی داشته باشد که به سادگی نتوان آنرا جعل کرد البته امضای شلوغ و پر خطوط هم ممکن است دردسرساز شوداز این جهت که هنگام تعیین اصالت بسیار سخت خواهد شد.

امضاء چک انحصاری باشد این امر باعث میشود که از نمونه امضاء شما افراد کم تری مطلع شوند و یا اینکه برای صدورچک از خودکار اختصاصی که مخصوص تحریر و امضاء چک باشد استفاده شود.

دسته چک و یا برگ چک را در دسترس دیگران قرار ندهید و معمولا به صورتی نگهداری کنید که امکان دسترسی به آن برای دیگران غیر ممکن یا سخت باشد البته راهکار‌های ذکرشده میتواند کمکی برای جلوگیری از ارتکاب جعل امضاء شود لیکن به طور قطع نمی‌توان از آن جلوگیری کرد.

شیوه‌های وصول چک چگونه است؟

تمامی چک‌ها امکان مطالبه حقوقی را در صورت رعایت مواعد مقرر قانونی دارند. باید توجه داشت که برخلاف طرح دعوای کیفری، دعوای حقوقی علیه صادرکننده، ظهرنویس و ضامنین قابلیت طرح دارد. به همین دلیل افراد از بابت عدم وصول وجه چک دغدغه دارند و گاه به شیوه مناسب اقدام حقوقی لازم را انجام نمی‌دهند و متضرر می‌شوند. باید دانست که چک در حالت کلی به سه روش قابلیت وصول دارد.

طرح شکایت کیفری

مهمترین نکته در این شیوه از مطالبه وجه چک، آن است که شکایت صرفا علیه صادر‌کننده امکان‌پذیر است. به بیان دیگر، بزه صدور چک پرداخت‌نشدنی صرفا متوجه صادر‌کننده است و ظهرنویس یا ضامنین هیچ‌گونه مسئولیت کیفری در این‌خصوص ندارند.

دارنده چک که در طرح دعوای کیفری شاکی خوانده می‌شود، می‌بایست ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور آن، نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک اقدام و ظرف مهلت ۶ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت طرح شکایت‌ کند، در غیر این‌صورت حق شکایت کیفری از او سلب می‌شود.

اگر چک از طریق مدیر عامل یا سایر نمایندگان یک شخص حقوقی همچون شرکت یا موسسه یا به وکالت از دیگری به دست شما رسیده است، نماینده و صاحب حساب در پرداخت وجه چک مسئولیت تضامنی داشته و هر دو مسئولیت کیفری خواهند داشت مگر آن‌که امضا‌کننده (به‌طور مثال، نماینده یا وکیل) ثابت کند که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست که در این‌صورت کسی که موجبات عدم ‌پرداخت را فراهم آورده، مسئول خواهد بود.

موردی که بسیار شایع و سوال‌برانگیز است آن است که اگر شخصی چک را برگشت بزند و بعد از آن چک را به دیگری منتقل کند، حق شکایت کیفری از منتقل‌الیه سلب می‌شود و او صرفا می‌تواند از طریق دعوای حقوقی یا دوایر اجرای ثبت، وجه چک را مطالبه کند. البته اگر انتقال غیر ارادی باشد حق شکایت کیفری همچنان برای منتقل‌الیه محفوظ است. این مورد در فرضی متصور است که شخص پس از برگشت زدن چک فوت کند و ورثه او خواهان مطالبه وجه چک باشند.

طرح شکایت حقوقی

تمامی چک‌ها امکان مطالبه حقوقی را در صورت رعایت مواعد مقرر قانونی دارند. باید توجه داشت که برخلاف طرح دعوای کیفری، دعوای حقوقی علیه صادرکننده، ظهرنویس و ضامنین قابلیت طرح دارد. پس از تقدیم دادخواست و ضمایم لازم، هر یک از افراد فوق پس از به اثبات رسیدن مسئولیت و محدود به میزان آن، مکلف به پرداخت وجه چک و در صورت تقاضای خواهان خسارت تأخیر تادیه هستند. دارنده یا به‌عبارت دقیق‌تر خواهان می‌تواند برای مطالبه وجه چک به هر یک از دادگاه‌های محل صدور آن، دادگاهی که چک در آن محل برگشت خورده یا دادگاه واقع در محل اقامت خوانده (مسئولان پرداخت)، دعوای خود را مطرح کند. همچنین براساس ماده ٣ نحوه محکومیت‌های مالی، در صورتی که متعهد سند (صادر‌کننده/ ظهرنویس/ ضامنین)، اقدام به پرداخت وجه چک نکنند یا اعسار خویش را نتوانند ثابت کنند به درخواست دارنده (خواهان) و با رعایت سایر مقررات قانونی تا زمان پرداخت حبس می‌شوند. اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت سومین راه مطالبه چک است. این روش با وجود سرعت و سهولت بیشتری که نسبت به دو شیوه دیگر دارد، به دلیل هزینه بالایی که نسبت به دعوای حقوقی و کیفری دارد، گاه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

شیوه مطالبه بدین نحو است که دارنده پس از برگشت زدن چک، با در دست داشتن لاشه آن و گواهی عدم‌ پرداخت همراه فتوکپی برابر اصل چک به دایره اجرای ثبت مراجعه و درخواست صدور اجراییه می‌کند که معمولا ظرف ۴٨ساعت اجراییه صادر می‌شود.

نکته مهم آن‌که در اقدام از طریق دایره اجرای ثبت، فقط علیه صادر‌کننده می‌توان اقدام کرد که در این صورت پس از صدور اجراییه، صادرکننده مکلف است نسبت به تعیین تکلیف چک اقدام کند، در غیر این‌صورت فرآیند شناسایی و توقیف اموال بدهکار آغاز می‌شود.میزان.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.