کارکنان شب کار چگونه بخوابند!؟

1

پاراف گزارش کارکنان شب کار چگونه بخوابند!؟ :  کسانی که در شیفت شب کار میکنند این شرایط را تجربه کردهاند که پس از پایان یک شیفت کاری شبانه، معمولاً به خواب رفتن در ساعات روز دشوار است و تکرار این وضعیت موجب بروز مشکل کمخوابی یا بدخوابی خواهد شد.

اگر قصد خوابیدن دارند با سایبان یا پردههای مناسب، فضای اتاق خواب را تاریک کنند. هر صدای اضافی در اتاق خواب مثل صدای پنکه یا صداهای مزاحم دیگر باید حذف شود.

در این مقاله متخصصان انجمن ملی خواب در امریکا برای اینکه افراد شب کار بتوانند خواب خوب و کافی داشته باشند، توصیههایی ارائه کردهاند؛ شب کارها باید در پایان شیفت کاری هنگامی که فاصله محل کار تا منزل را طی میکنند، عینک تیره به چشم بزنند تا به تنظیم ساعت داخلی بدن کمک شود.

اگر قصد خوابیدن دارند با سایبان یا پردههای مناسب، فضای اتاق خواب را تاریک کنند. هر صدای اضافی در اتاق خواب مثل صدای پنکه یا صداهای مزاحم دیگر باید حذف شود.

دمای خانه باید به گونه ای تنظیم شود که در طول روز هوای اتاق خواب اندکی خنکتر باشد.

اگر در طول روز اعضای خانواده در خانه حضور دارند، یک برگه پشت در اتاق خود چسبانده و روی آن بنویسید: «لطفاً سکوت را رعایت کنید.» قبل از خواب، نوشیدنی کافئیندار نباید مصرف شود.

کارکنان شب کار چگونه بخوابند!؟

یک دیدگاه

  1. سلام
    نخوابیدن در شرایط شیفت یقینا تصدیق فرمودید عوارض روحی وروانی جبران ناپذیری خواهد داشت اما ندادن حق شیفت در چنین شرایطی……….?!
    به دیده بانان هواشناسی این مهم پرداخت نمیگردد میشود پی گیری فرمود!?

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید