چگونه اطلاع پیدا کنیم که کارفرما برایمان لیست بیمه رد می کند؟

کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شدگان به دستور یا به حساب او در محلی که تعیین می کند در قبال انجام کار و دریافت مزد یا حقوق مشغول به کار می‌شوند.بر این اساس، رابطه کارگر و کارفرمایی شکل گرفته و مسئولیت هایی براساس قوانین کار و تأمین اجتماعی متوجه وی خواهد بود.

طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی است و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به این سازمان تادیه کند.

کارفرما همواره مکلف به رد کردن بیمه کارمند یا کارگر مشمول قانون کار است. این در حالی است که ،تخلف از این امر برای کارفرما با ضمانت اجرا همراه خواهد بود. به عبارت دیگر حق بیمه، مبلغی است که کارفرمایان موظفند بابت بیمه کارکنان خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.

سهم کارفرما و بیمه شده

مبلغ حق بیمه، ٣٠ درصد از دستمزد واقعی بیمه شده است که ٢٣درصد آن سهم کارفرما و ٧ درصد ،سهم بیمه شده است. مسئول پرداخت حق بیمه کارفرماست که در صورت پرداخت نکردن به موقع مشمول جریمه خواهد بود.

جریمه ماهانه پرداخت نکردن حق بیمه

جریمه ماهانه پرداخت نکردن مبلغ حق بیمه، ٢ درصد است و بابت ارسال نکردن لیست اسامی کارکنان نیز ١٠ درصد به آن اضافه می‌شود.

چگونه اطلاع پیدا کنیم که کارفرما برایمان لیست بیمه رد می کند؟

اما می‌توانید برای اطلاع از این امر که آیا کارفرما برای شما بیمه رد می‌کند یا خیر ،به آدرس https://account.tamin.ir/auth/login مراجعه کنید.

طبق ماده۳۹ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان می بایست حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد پرداخت کنند.چنانچه کارفرما مطابق مقررات جاری از ارائه لیست و پرداخت حق بیمه کارگران یا کارمندان خود امتناع کند ، بیمه شدگان می‌توانند با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی و ارائه مدارک و مستندات دال بر اشتغال در کارگاه موردنظر ادعای سابقه کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.