در 10 سال اخیر چند نفر شاغل شده اند؟

0

پاراف در 10 سال اخیر چند نفر شاغل شده اند؟ : یک‌دهه آمار رسمی بازار کار می‌گوید، از مجموع بی‌کاران تنها ۱۶۰‌هزار و ۷۰۰ نفر کم شده است.

به تعداد جمعیت فعال اقتصادی کشور در فاصله سال‌های ۸۴ تا پایان ۹۳ به میزان یک‌میلیون و ۲۱۵‌هزار و ۶۲۴ نفر اضافه شده که معنای آن این است که امروز نسبت به ۱۰ سال گذشته، ۱.۲ میلیون نفر دیگر هم متقاضی کار شده‌اند یا دست‌کم در سنی قرار دارند که جمعیت فعال (شاغل و بی‌کار) محسوب می شوند.

یکی از شاخص‌های مهم در بازار کار، تعداد جمعیت بی‌کار است که در این بخش تعداد بی‌کاران از دو‌میلیون و ۶۷۴‌هزار نفر به دو میلیون و ۵۱۴‌هزار نفر رسیده که به معنای آن است که در طول ۱۰ سال بحران بی‌کاری، تنها ۱۶۰‌هزار و ۷۰۰ نفر از مجموع بی‌کاران کشور کاسته شده است.

در 10 سال اخیر چند نفر شاغل شده اند؟

از مسائل مهم و ابهام‌برانگیز در بازار کار این است که در فاصله ۱۰سال گذشته، از تعداد افرادی که می‌توانستند در گروه بی‌کاران یا شاغلان قرار بگیرند، کاسته‌شده و به‌عبارتی، جمعیت روستاها در یک دهه اخیر غیرفعال‌تر شده‌اند.

البته این وضعیت در مورد ساکنان در شهرها نیز وجود دارد. اگر بخواهیم وضعیت بی‌کاری را فقط در فاصله دو سال ۹۲ و ۹۳ بررسی کنیم، نه‌تنها چیزی از آمارها کم نشده بلکه ۲۵‌هزار و ۷۹۴ نفر نیز به تعداد بی‌کاران کشور افزوده شد. آمارها نشان می‌دهند در فاصله ۱۰ سال اخیر، تمرکز بی‌کاری از سنین ۱۵ تا ۲۴ سال به سنین ۱۵ تا ۲۹ سال منتقل شده است؛ به این معنا که ناتوانی کارجویان در یافتن شغل مناسب باعث افزایش سن آنها شده و امروز بدون اینکه مشکل بی‌کاری در گروه سنی زیر ۳۰ سال به‌عنوان مهم‌ترین گروه جوینده شغل در کشور حل شود، فقط بی‌کاری به سنین بالاتر منتقل شده و می‌توان گفت جوانان در دوره سنی ۳۰ سال دیگر به بالاترین سنین بی‌کاری رسیده‌اند و بیش از این نباید بی‌کار بمانند.

تعداد بی‌کاران سنین ۱۵ تا ۲۴ سال در سال ۸۴ به میزان یک‌میلیون و ۳۶۳‌هزار نفر بود که این تعداد در پایان سال گذشته به ۷۶۲‌هزار نفر کاهش یافت اما در نقطه مقابل تعداد بی‌کاران در سنین ۱۵ تا ۲۹ سال از یک‌میلیون و ۹۲۶‌هزار نفر به یک‌میلیون و ۵۶۴‌هزار نفر رسیده است. نرخ بی‌کاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله که در سال ۸۴ به میزان ۳۲.۶‌ درصد بود، امروز به ۴۳.۸ ‌درصد افزایش یافته و این رشد ۱۱.۲‌درصدی بی‌کاری زنان در فاصله یک‌دهه نشان‌دهنده افزایش چشمگیر تمایل زنان به اشتغال و همچنین نبود زمینه ورود جمعیت زنان جوینده شغل به بازار کار است.

در 10 سال اخیر چند نفر شاغل شده اند؟

اشتغال‌زایی بخش کشاورزی شدیدا افت کرده و در یک دهه، تعداد اشتغال ایجادشده در حوزه کشاورزی از ۵میلیون و ۱۰۰‌هزار نفر به ۳میلیون و ۸۱۲‌هزار نفر کاهش یافته که نشان‌دهنده نابودی یک‌میلیون و ۲۸۸‌هزار نفری اشتغال‌زایی در این بخش است.

صنعت که پایه اصلی رشد اقتصادی در هر کشوری محسوب می‌شود و این بخش باید بیشترین میزان اشتغال‌زایی را داشته باشد در فاصله ۱۰ سال فقط ۹۳۴‌هزار و ۵۷۲ شغل بیشتر ایجاد کرده است. *مهر.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید