دادنامه ۷۱ هیئت تخصصی دیوان درباره شیوه نامه برقراری و پرداخت حقوق و مزایای پیام آوران بهداشت

هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت اخیر بند ۱۱ ماده ۲ « شیوه نامه برقراری و پرداخت حقوق و مزایای پیام آوران بهداشت در سال ۹۵ » ابلاغی مورخ ۱۶/۹/۹۵ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت رای جدیدی صادر نموده است که جزئیات آن به شرح دادنامه زیر است.

  • مرجع صدور رای :  هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
  • شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۶/۴۴۸
  • دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۷۱
  • تاریخ : ۲۹/۱/۹۷
  • طرف شکایت : معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
  • مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال قسمت اخیر بند ۱۱ ماده ۲ « شیوه نامه برقراری و پرداخت حقوق و مزایای پیام آوران بهداشت در سال ۹۵ » ابلاغی مورخ ۱۶/۹/۹۵ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت

متن مقرره مورد شکایت :

شاکی محترم در دوران سربازی بصورت امریه و به عنوان پیام آور بهداشت در یکی از واحدهای تابعه وزارت بهداشت انجام وظیفه نموده و مدعی است بر اساس بند ۶ ماده ۱ فصل سوم دستورالعمل شرایط و ضوابط بکارگیری کارکنان وظیفه که مقرر داشته « کارکنان وظیفه تابع مقررات دستگاههای نظامی به کار گیرنده بوده و از نظر ساعت خدمت همانند سایر کارکنان دستگاههای غیر نظامی محل خدمت می باشند. » و از آنجائی که مطابق آئین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت ، کلیه کارکنان رسته بهـداشتی ، درمـانی که در بیمارستانهای دولـتی و غیر دولتی و مـراکز درمـانی شبانه روزی به بیماران بصورت مستقیم ارائه خدمت می نمایند ، مشمـول قانون ارتقاء بـهره وری می شوند. فلذا ما نیروهای پیام آور بهداشت که در این مراکز یاد شده بصورت مستقیم ارائه خدمت می کنیم مشمول این قانون بوده و می بایست مطابق ماده ۵ آئین نامه مذکور ساعت کار ما نیز همانند سایر کارکنان بالینی در نوبتهای شب و ایام تعطیل با ضریب ۵/۱ محاسبه گردد. لیکن قسمت اخیر بند ۱۱ ماده ۲ شیوه نامه معترض عنه ، ما پیام آوران را از شمول قانون یاد شده خارج نموده است. لذا تقاضای ابطال آن را دارد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱- بند ۶ ماده ۱ فصل سوم دستورالعمل شرایط و ضوابط بکارگیری کارکنان وظیفه
۲- ماده واحده قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۸

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مشمولین قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت ، صرفاً کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی مشغول در بیمارستانها و مرکز درمانی بوده و شامل پیام آوران بهداشت که نیروی ستاد کل نیروهای مسلح می باشند ، نمی گردد. مضافاً به اینکه نیروهای مسلح نیز کارکنان وظیفه فارغ التحصیل رشته های بهداشتی ، درمانی شاغل در مراکز و بخشهای بهداشتی و درمانی خود را که عموماً در مناطق با صعوبت بیشتری نسبت به مشمولین نظام وظیفه عمومی شاغل در وزارت بهداشت خدمت می کنند ، مشمول قانون ارتقاء بهره وری ننموده است. لذا با توجه به اینکه اقدامات صورت گرفته وفق ضوابط و مقررات مربوطه بوده ، رد شکایت مورد تقاضاست.

رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری:

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال قسمت اخیر بند ۱۱ ماده ۲ شیوه نامه برقراری و پرداخت حقوق و مزایای پیام آوران بهداشت که طی آن ، عنوان گردیده پیام آوران بهداشت مشمول قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال ۱۳۸۸ نمی باشند ، از جهت مغایرت با حکم ماده یک قانون مذکور و نیز بند یک آئین نامه اجرائی آن که شامل همه شاغلان رسته بهداشتی ، درمانی از جمله شاکی می گردد. با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت صرفاً شامل کارکنان دستگاههای مشمول می گردد و پیام آوران بهداشت جزء کارکنان دستگاههای دولتی محسوب نمی گردند ، بلکه در اجرای انجام خدمت وظیفه عمومی مأمور به انجام خدمت در وزارت بهداشت می باشند و با این اوصاف اینکه در قسمت اخیر بند ۱۱ ماده ۲ شیوه نامه برقراری پرداخت حقوق و مزایای پیام آوران بهداشت ، آنان را از شمول قانون فوق الذکر استثناء نموده ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد و در نتیجه رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ده تن از قضات یا رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد./ح

ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.