کارمندان چگونه با چربی های اضافی خداحافظی کنند؟

0

پاراف کارمندان چگونه با چربی های اضافی خداحافظی کنند؟ به نقل از باشگان جوان : در زندگی یک کارمند میزان کالری دریافتی ۱۵۰۰ و میزان کالری مصرف ۱۲۰۰ است که سیصد کالری باقی مانده باید سوزانده شود.

با قرار دادن میزان پایین قند و کربوهیدارت و تنظیم مصرف میزان کالری با فعالیت های روزانه و ضروری در کاهش تجمع چربی در عضلات پیشگیری می کند.

بیژن فروغ، متخصص طب ورزش گفت: سوزاندن چربی های بدن فقط از طریق ورزش امکان پذیر است و باید میزان دریافتی و مصرفی با هم هماهنگ باشد.

باید برای سیصد کالری باقیمانده را از طریق فعالیت ورزشی حدود یک ساعت پیاده روی آرام داشته باشند تا ۲۵۰-۱۵۰ کالری از بدن فرد کارمند سوزانده شود.

وی عنوان کرد: با قرار دادن میزان پایین قند و کربوهیدارت و تنظیم مصرف میزان کالری با فعالیت های روزانه و ضروری در کاهش تجمع چربی در عضلات پیشگیری می کند.

وی عنوان کرد: میزان کالری مصرفی برای یک فرد عادی کارمند که فعالیت ورزش ندارد هزار و دویست کالری است و با این رژیم غذایی که ما ایرانی ها داریم، برنج و گوشت هزار و پانصد کالری دریافتی دارد.

وی خاطر نشان کرد: باید برای سیصد کالری باقیمانده را از طریق فعالیت ورزشی حدود یک ساعت پیاده روی آرام داشته باشند تا ۲۵۰-۱۵۰ کالری از بدن فرد کارمند سوزانده شود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here