اگر رشوه خواری در سازمانی به راه افتد و نهادینه شود هیچ چیز باقی نمی‌ماند!

0

پاراف اگر رشوه خواری در سازمانی به راه افتد و نهادینه شود هیچ چیز باقی نمی‌ماند! : متأسفانه گاهی فکر می‌کنیم گویا فساد اداری بتدریج در حال نهادینه شدن است. ولی باید توجه داشت که اگر رشوه خواری در سیستم و دستگاهی راه افتد و نهادینه شود هیچ چیزی برایمان باقی نمی‌ماند.

نظام سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در گرو ارتقای فرهنگ عمومی جامعه است و زمانی تحقق می‌یابد که اخلاق در جامعه نهادینه شده باشد. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نخستین همایش سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این مطلب گفت: ملت مسلمان ایران توجه و افتخار زیادی به بزرگترین رسالت پیامبر(ص) که همان رشد فضایل اخلاقی است دارد. و حضرت محمد(ص) خود نماد و سمبل اخلاق در زمینه ارزش‌های اسلامی و انسانی است.
جنتی با اشاره به وضعیت کشورمان در سال‌های 58 و 59 به مقایسه این سال‌ها با وضعیت کنونی کشورمان پرداخت و افزود: اقدام‌های زیادی در جمهوری اسلامی ایران دراین مدت صورت گرفته است و خیلی از استعدادها رشد یافته و بسیاری از افراد فضایل اخلاقی و تعلیمات اسلامی را فرا گرفته‌اند اما نظام اداری ما متأسفانه پسرفت داشته است و امروزه با سبک زندگی اسلامی – ایرانی فاصله گرفته‌ایم.
وزیر فرهنگ دولت تدبیر و امید گفت: وجود برخی اخلاقیات از جمله ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی، رشوه، اختلاس، سوء‌استفاده از موقعیت شغلی، بی‌توجهی به حلال و حرام، چاپلوسی و تملق و بسیاری از رذایل اخلاقی دیگر موجب بروز و ظهور فساد می‌شود.
وی با اشاره به برخی مؤسسات مالی که با نام ائمه(ع) و از طریق سرمایه‌های ملت به فساد‌های مالی می‌پردازند افزود: متأسفانه گاهی فکر می‌کنیم گویا فساد اداری بتدریج در حال نهادینه شدن است. ولی باید توجه داشت که اگر رشوه خواری در سیستم و دستگاهی راه افتد و نهادینه شود هیچ چیزی برایمان باقی نمی‌ماند.
جنتی با تأکید بر اینکه بزرگترین خسارت برای هر نظام از دست دادن اعتماد مردم آن جامعه است گفت: سپردن کارها به دست افراد غیر متخصص و ناکارآمد بی‌اعتمادی و فساد ایجاد می‌کند بنابراین باید کارها را به اهل خود سپرد و افرادی که کار به آنها سپرده می‌شود باید بدانند که این کار امانت است که به آنها سپرده شده است و نباید به آن خیانت کنند.*ایران.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here