در صورت امکان سنوات 93 کارگران 2 برابر افزایش خواهد یافت

0

پاراف در صورت امکان سنوات 93 کارگران 2 برابر افزایش خواهد یافت :  برای جبران بخشی از شکاف بین دستمزدها و هزینه های مشمولان قانون کار در سال 93، طرحی در قالب افزایش سنوات کارگران بررسی می شود که در صورت نهایی شدن قبل از پایان سال، دستمزد ماهیانه کارگران گروه یک تا بیست از محل مزایای جانبی شغل بین 15000 تا 38700 تومان افزایش می یابد.یکی از مزایای جانبی شغل برای مشمولان قانون کار پایه سنواتی است که در حال حاضر، به صورت ماهیانه، 3 ماه یکبار، 6 ماهه، سالیانه و یا در زمان قطع همکاری از سوی کارفرمایان به کارگران پرداخت می شود.

برخی دیگر از مزایا مانند حق اولاد، مبلغ اضافه کار روزانه افراد، عیدی پایان سال و موارد دیگری از این دست نیز طبق فرمول هایی تابعی از میزان افزایش مزد سالیانه است و به صورت مستقل امکان تعیین را ندارند.شورای عالی کار در آخرین مصوبه مزدی خود که در اسفندماه 92 ارائه شده بود، افزایش های جدیدی را برای دستمزد امسال مشمولان قانون کار تعیین و ابلاغ کرد. حالا خبر می رسد، طرحی در دست بررسی است که طی آن تا پایان سال جاری بتوان میزان سنوات روزانه کارگران را به دو برابر افزایش داد.آخرین پایه سنواتی تعیین شده به مبلغ روزانه حداقل 500 تومان برای پایین ترین گروه شغلی و حداکثر 780 تومان برای بالاترین گروه شغلی بوده است. اولین گروه شغلی تاکنون و برای سال جاری جهت هر ماه کارکرد، مبلغ 15 هزارتومان سنوات دریافت کرده است.

این رقم برای گروه 20 شغل به میزان 23400 تومان بوده است. در عین حال، گروه یک شغلی در سال جاری برای 12 ماه کارکرد مبلغ 180 هزارتومان و گروه 20 شغلی نیز برای همین مدت کارکرد 280800 تومان پایه سنواتی خواهند گرفت و یا به حساب آنها منظور خواهد شد.اگر طرح مذکور به نتیجه برسد مبلغ پایه سنواتی گروه یک شغلی قبل از اتمام سال جاری برای هر ماه 30 هزارتومان تعیین می شود. این میزان برای گروه دو شغلی 30300 تومان و برای گروه های دیگر نیز افزایشی خواهد بود.همچنین به عنوان نمونه دیگر، گروه 12 شغلی که در حال حاضر باید برای هر ماه کارکرد 18600 تومان سنوات بگیرد، این مبلغ به 33300 تومان افزایش می یابد. در عین حال، اینکه در صورت ارائه مصوبه کارفرمایان مجبور خواهند بود افزایش ها را برای کل ماه های سال منظور کنند و یا از زمان افزایش دوباره؛ هنوز مشخص نیست و بستگی به توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان دارد.به صورت کلی، در صورت انجام این برنامه که به منظور کاهش شکاف بین هزینه ها و درآمد مشمولان قانون کار خواهد بود، کارگران در گروه یک شغلی سنوات 1000 تومان برای هر روز کارکرد و کارگران گروه 20 شغلی نیز 2070 تومان برای هر روز کارکرد در سال 93 دریافت خواهند کرد.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید