پرداخت آنی کمک های مردمی از طریق سامانه “آنی نیکوکاری” کمیته امداد

0
پرداخت آنی کمک های مردمی از طریق سامانه
پرداخت آنی کمک های مردمی از طریق سامانه "آنی نیکوکاری" کمیته امداد

پاراف پرداخت آنی کمک های مردمی از طریق سامانه “آنی نیکوکاری” کمیته امداد : امکان پرداخت آنی صدقه و کمک های مردمی از طریق سامانه “آنی پرداخت نیکوکاری”از سوی کمیته امداد فراهم شده است.

در سامانه آنی پرداخت نیکوکاری با شماره گیری # پیش کد تلفن استان/شهرستان *۸۸۷۷* ازطریق تلفن همراه به زیرکد استان و شهرستان ورود و امکان واریزمستقیم وجوه و کمک های مردمی به حساب هر استان و شهرستان میسرشده است.

 با توجه به ضرورت کاهش هزینه ها و افزایش سرعت جمع آوری کمک های مردمی وضرورت بهره گیری از فناوری‌های جدید برای تسهیل پرداخت کمک‌های مردمی کمیته امداد سامانه آنی نیکوکاری را به صورت گسترده برای همه شهرستان ها و مراکز استان ها راه اندازی کرده است.

در سامانه آنی پرداخت نیکوکاری با شماره گیری # پیش کد تلفن استان/شهرستان *۸۸۷۷* ازطریق تلفن همراه به زیرکد استان و شهرستان ورود و امکان واریزمستقیم وجوه و کمک های مردمی به حساب هر استان و شهرستان میسرشده است.

این امکان فراهم شده است که صدقه پرداختی مشترکان اپراتورهمراه اول و ایرانسل با ارسال عدد یک به شماره ۸۸۷۷ و انتخاب یکی از سه گزینه ۱۰۰ تومان،۳۰۰ تومان و ۵۰۰ تومان برای هر روز در یکی از سرفصل های مصوب ازجمله ایتام ومحسنین، تامین جهیزیه، بهداشت و درمان، مسکن، فرهنگی و آموزشی و اشتغال نیازمندان هزینه شود و مبلغ پرداختی عینا صرف امور خیریه هزینه خواهد شد.

خیران و مردم نیکوکار در این سامانه می توانند در پرداخت های نقدی، غیرنقدی، صدقات و طرح های ویژه کمیته امداد همچون همسفره، شوق زیارت، جشن عاطفه ها، جشن نیکوکاری مشارکت و نسبت به پرداخت کمک های خود اقدام کنند. تمامی کمک های جمع آوری شده درهراستان و شهرستان صرف امور محرومان و نیازمندان همان منطقه می شود.

همچنین این امکان فراهم شده است که صدقه پرداختی مشترکان اپراتورهمراه اول و ایرانسل با ارسال عدد یک به شماره ۸۸۷۷ و انتخاب یکی از سه گزینه ۱۰۰ تومان،۳۰۰ تومان و ۵۰۰ تومان برای هر روز در یکی از سرفصل های مصوب ازجمله ایتام ومحسنین، تامین جهیزیه، بهداشت و درمان، مسکن، فرهنگی و آموزشی و اشتغال نیازمندان هزینه شود و مبلغ پرداختی عینا صرف امور خیریه هزینه خواهد شد.روابط عمومی کمیته امداد.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید