اجرای طرح پرداخت متمرکز مستمری بازنشستگان

0
اجرای طرح پرداخت متمرکز مستمری بازنشستگان
اجرای طرح پرداخت متمرکز مستمری بازنشستگان

پاراف اجرای طرح پرداخت متمرکز مستمری بازنشستگان : با اجرای نهایی این طرح حقوق تمامی مستمری بگیران به صورت متمرکز پرداخت می شود. یکپارچگی در پرداخت ها، برقراری عدالت و رفتار یکسان و عادلانه در پرداخت حقوق مستمری بگیران بدون توجه به اولویت الفبایی و شناسایی هم پوشانی های حقوق و مزایای مستمری بگیران از مهمترین دلایل اجرای این طرح است.

در حال حاضر حقوق مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از طریق حساب های بانکی شعب این سازمان در سراسر کشور بصورت مستقل پرداخت می شود که بدین ترتیب این روند اصلاح شده و با تغییر در زمان پرداخت، حقوق و مزایای مستمری بگیران در دوره زمانی کوتاهتر و بصورت متمرکز پرداخت خواهد شد.

برای اجرای کامل و مناسب این طرح، ستادی در سازمان تأمین اجتماعی متشکل از کمیته های اطلاع رسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مالی و امور استان ها شکل گرفته است.

تأکید می شود، مراحل مختلف طرح پرداخت متمرکز مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران از طریق سایت سازمان تأمین اجتماعی، رسانه ملی، سایر رسانه های گروهی، شعب تأمین اجتماعی و کانون های بازنشستگان در سراسر کشور اطلاع رسانی دقیق خواهد شد.

همچنین ستاد هماهنگی اجرای طرح نظام پرداخت متمرکز حقوق مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران به منظور اصلاح در پرداخت و جهت‌گیری به سمت پرداخت متمرکز تشکیل شد.
با حضور مدیرعامل، مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان تشکل‌های بازنشستگی و بانک رفاه این ستاد تشکیل و مقرر شد با اجرای نهایی این طرح حقوق تمامی مستمری‌بگیران به صورت متمرکز پرداخت شود.
یکپارچگی در پرداخت‌ها، برقراری عدالت و رفتار یکسان و عادلانه در پرداخت حقوق مستمری بگیران بدون توجه به اولویت الفبایی و شناسایی همپوشانی‌های حقوق و مزایای مستمری بگیران از مهمترین دلایل اجرای این طرح است.
هم‌اکنون حقوق مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از طریق حساب‌های بانکی شعب این سازمان در سراسر کشور به‌صورت مستقل پرداخت می‌شود که بدین ترتیب این روند اصلاح و با تغییردر زمان پرداخت، حقوق و مزایای مستمری بگیران در دوره زمانی کوتاهتر و به‌صورت متمرکز پرداخت خواهد شد.
بیش از نیمی از جمعیت ایران معادل 40 میلیون و 291 هزار و 694 نفر از خدمات سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند هستند که 13 میلیون و 344 هزار نفر بیمه شده اصلی، 21 میلیون و 766 هزار نفر بیمه شده تبعه و بیش از پنج میلیون نفر هم مستمری بگیر هستند.*اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here