اهمیت انجام معاینات پزشکی قبل از استخدام

0
معاینات پزشکی قبل از استخدام
معاینات پزشکی قبل از استخدام

پاراف اهمیت انجام معاینات پزشکی قبل از استخدام : بر اساس ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان موظفند قبل از به کارگماردن کارگران نسبت به انجام معاینات پزشکی آنان اقدام کنند. هدف از الزام کارفرمایان به اجرای ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی، صیانت از نیروی کار، پیشگیری از حوادث ناشی از کار، ضرورت توجه به الزامات قانونی از سوی کارفرما و ارجاع شغل متناسب با توانایی جسمی و روحی افراد است.

افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند و کارفرمایان مکلفند قبل از به کارگیری کارگران، ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند.

درصورتی که پس از استخدام مشمولان قانون، معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است و درنتیجه بیمه‌شده دچار حادثه‌ شده و یا بیماری او شدت یابد، سازمان تامین اجتماعی مقررات قانونی را درباره بیمه‌شده اجرا و هزینه‌های مربوط را طبق ماده ٥٠ قانون تامین‌اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.

در راستای احقاق حقوق بیمه شدگانی که متوفی یا از کارافتاده می شوند، اجرای ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی از سوی کارفرمایان الزامی است.

هدف از الزام کارفرمایان به اجرای ماده ۹۰ بکارگیری نیروی انسانی در شغل وحرفه متناسب با توانایی جسمی وروحی آنها است. آگاهی از وضیعت جسمی و روحی کارکنان در انتخاب شغل مناسب نقش اساسی داشته و عدم تناسب شغل با وضعیت و توانایی افراد ممکن است منجر به حوادث ناشی از کار یا تشدید بیماری شود و خسارات روحی وجسمی برای آنان به دنبال داشته باشد.

در اجرای ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است قبل از به کار گماردن کارکنان نسبت به انجام معاینات پزشکی از طریق مراکز مجاز اقدام و نتیجه معاینات را در اولین فرصت برای درج در پرونده به شعب سازمان تأمین اجماعی تحویل دهد.

در صورت عدم انجام معاینات چنانچه افراد به کار گرفته شده از کارافتاده و یا بیماری آنان تشدید شود و یا فوت کنند و این سازمان به تکالیف خود در قبال بیمه شده عمل کرده و نسبت به وصول خسارات از کارفرما اقدام می کند.تامین.

برای آگاهی از آخرین اخبار اداری، شغلی، مالی و اقتصادی با کانال پاراف در تلگرام همراه شوید: عضویت در کانال پاراف

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here