نکاتی مهم درباره بیمه بیکاری و سوابق بیمه ای سربازی + قوانین بیمه تأمین اجتماعی

مقرری بیمه بیکاری یکی از تعهداتی است که سازمان تامین‌اجتماعی بر اساس قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی موظف به ارائه آن به بیمه‌شدگان حائز شرایط خود است.

با توجه به این قانون، بیمه‌شدگان اجباری که ۳درصد حق بیمه بابت بیمه بیکاری از سوی کارفرما برای آن‌ها پرداخت شده و به‌طور غیرارادی از کار بیکار می‌شوند بر اساس سوابق، پرداخت حق‌بیمه آنان تا زمان بیکاری از حداقل ۶ ماه تا حداکثر ۶۰ ماه پرداخت خواهد شد. این مدت نیز به‌عنوان سابقه پرداخت حق‌بیمه برای مقرری‌بگیران منظور می‌شود.

میزان این مقرری نیز با توجه به میانگین دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه ظرف ۹۰روز قبل از تاریخ بیکاری و تعداد افراد تحت تکفل محاسبه می‌شود که این مبلغ در هر حال از حداقل دستمزد ماهانه (۳۰ روز) هر سال کمتر نیست. (حداقل دستمزد ماهانه امسال ۱۱۱۱۲۶۹۰ ریال است.)

مصادیق کلی بیکاری شامل چه مواردی می‌شود؟

 • قطع رابطه کارگر با کارفرما (بیکاری) بدون میل و اراده بیمه‌شده اتفاق افتاده باشد و بیمه‌شده آماده به‌کار باشد، بنابراین در مواردی که بیمه‌شده و کارفرما برای دریافت مقرری بیکاری با یکدیگر توافق یا به نوعی زدوبند کرده باشند، این مقرری پرداخت نخواهد شد.
 • بیکاری به‌علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش‌سوزی باشد
 • بیکاری به دلیل تغییر ساختار کارگاه از سوی کارفرما باشد. مانند تغییر یا بازسازی خط تولید، جابه‌جایی کارگاه و ماشین‌آلات به‌منظور کاهش وابستگی و بهینه‌کردن تولید که در راستای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت صورت گیرد.

شرایط برقراری بیمه بیکاری بصورت کلی

 • بیمه‌شده حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشد. اما بیکاری در اثر حوادث قهریه و غیرمترقبه اگر بیمه بیکاری کمتر از ۶ ماه سابقه باشد به مدت ۶ ماه برقرار می‌شود.
 • بیمه‌شده ظرف حداکثر ۳۰روز از تاریخ بیکاری، بیکاری خود را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اعلام کند. ضمنا مراجعه پس از ۳۰ روز با عذر موجه (مانند بیماری با گواهی پزشک معالج) و با تشخیص هیئت حل اختلاف اداره کار امکان‌پذیر است.
 • بیمه‌شده در دوره‌های سوادآموزی یا کارآموزی شرکت کند.

در چه مواردی مقرری بیمه بیکاری افراد قطع می‌شود؟

 • زمانی‌که بیمه‌شده مجددا اشتغال به‌ کار شود که در این‌گونه موارد لازم است بیمه‌شده بلافاصله اشتغال خود را به آخرین شعبه دریافت مقرری بیکاری یا اداره کار محل کتبا اعلام کند در غیر این صورت سازمان تامین‌اجتماعی به‌محض اطلاع از اشتغال بیمه‌شده، مقرری وی را از اولین روز اشتغال قطع و سوابق ایجادشده را حذف و مبالغ اضافه دریافتی را از بیمه‌شده دریافت خواهد کرد.
 • مقرری‌بگیر بدون عذرموجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کند.
 • بیمه‌شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری، حائز شرایط استفاده از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی شود یا اینکه فوت کند.
 • بیمه‌شده به نحوی با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار قبلی خود بازگردد.

چند نکته دیگر در مورد سوابق بیمه ای سربازی

کلیه بیمه‌شدگانی که به هر نحو حق‌بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند شامل بیمه‌شدگان اجباری، گروه‌های خاص‌ بیمه‌ای، دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری و …، و مشمول ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی (بند الف) نیستند با شرایط زیر مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت و می‌توانند نسبت به درخواست احتساب سوابق خدمت نظام‌وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه خود اقدام کنند.

 • در زمان ارائه تقاضا در ردیف بیمه‌پردازان سازمان تامین اجتماعی باشند.
 • قبل از ارائه درخواست حداقل دو سال (۷۳۰ روز) سابقه پرداخت حق‌بیمه جهت محاسبه نزد سازمان تامین اجتماعی داشته باشند.

البته باید دقت داشت که:

گواهی حضور داوطلبانه در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در فاصله زمانی ۳۱/۰۶/۱۳۵۹ تا ۲۷/۰۵/۱۳۶۷ (تاریخ شروع و خاتمه جنگ تحمیلی) قابل قبول خواهد بود.

با توجه به اینکه حسب اعلام معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، منطق عملیاتی به سه مقطع قبل، حین و بعد از جنگ تحمیلی در حد فاصل ۰۱/۱۲/۱۳۵۷ لغایت ۰۱/۰۱/۱۳۷۷ اعلام شده، لذا چنانچه گواهی‌هایی برای دوره مذکور از سوی مراجع مجاز نیروهای مسلح صادر شود و در متن گواهی‌های مورد اشاره عبارت «حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل» به صراحت قید شده باشد، در این صورت پذیرش این گواهی‌های مورد اشاره عبارت «حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل» به صراحت قید شده باشد، در این صورت پذیرش این گواهی‌ها نیز بلامانع خواهد بود.

در مواردی‌ که بیمه‌شده اقدام به درخواست احتساب سوابق نظام‌وظیفه کرده و در مدت اعتبار درخواست (سه ماه) فوت کند، چنانچه بازماندگان بیمه‌شده پس از انقضای مهلت مذکور به شعبه مراجعه و متقاضی بهره‌مندی از سوابق مذکور باشند، در صورت تایید اداره کل فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی، پذیرش سوابق سربازی موردنظر با پرداخت حق‌بیمه متعلقه برابر مقررات امکان‌پذیر خواهد بود.

نحوه و شرایط استرداد حق بیمه‌های پرداختی بابت خدمت سربازی و حضور در جبهه به متقاضیان

 • نظر به اینکه برخی بیمه‌شدگان (یا مستمری‌بگیران فعلی) که قبل از فراهم شدن اجرای ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی در فاصله زمانی ۱۴/۰۶/۱۳۸۵ تا تاریخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ بر‌اساس ضوابط وقت، اقدام به پرداخت تمام یا بخشی از حق بیمه متعلقه بابت مدت خدمت نظام‌وظیفه خود (اعم از تقسیط یا پرداخت یکجا) کرده‌اند، لذا صرف نظر از ایجاد یا عدم ایجاد سابقه مورد نظر در سیستم مکانیزه مربوط، در صورت ارائه تقاضا از سوی مشمولین یادشده و احراز شرایط لازم در ماده ۹۵ قانون، نسبت به استرداد حق بیمه‌های پرداخت شده در شعبه مربوطه در وجه متقاضی اقدام خواهد شد. بدیهی است سوابق سربازی این گروه از مشمولان با درخواست آنان بر اساس ماده ۹۵ قانون، به صورت رایگان مورد احتساب واقع می‌‌شود.
 • از آنجایی که ایجاد سابقه و ارائه تعهدات قانونی منوط به پرداخت کامل حق بیمه در مهلت‌های مقرر است؛ لذا در مواردی که متقاضیان احتساب مدت خدمت نظام‌وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه پس از ارائه درخواست و صدور اعلامیه بدهی اقدام به پرداخت کامل حق بیمه در مهلت‌های تعیین شده (به طور یکجا یا تقسیط) نمی‌کنند، با توجه به عدم تولید سابقه، چنانچه متقاضی تمایل به ارائه درخواست جدید به منظور تجدید محاسبه و پرداخت حق بیمه نداشته باشد و تقاضای انصراف از درخواست احتساب سوابق و استرداد حق بیمه‌های پرداختی را با تکمیل فرم مربوطه و قبول شرایط مندرج در آن را داشته باشد، نسبت به استرداد حق بیمه‌های پرداختی، در وجه متقاضی اقدام خواهد شد.

پرسش و پاسخ های بیمه بیکاری

سئوال :  آیا مشمول بیمه بیکاری هستم؟

 • پاسخ : در شماره قبل به نحوه و شرایط برقراری بیمه بیکاری پرداختیم. در این شماره ادامه مطلب را با پاسخ به چند پرسش دیگر در این خصوص پی می‌گیریم.

سئوال : آیا در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌توان با درخواست احتساب سوابق سربازی یا حضور در جبهه و پرداخت حق‌بیمه مربوط به آن، سوابق مذکور را به سوابق بیمه‌پردازی خود اضافه کرد؟

 • پاسخ : بله، با توجه به اینکه مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری به‌عنوان سابقه در تامین‌اجتماعی محسوب می‌شود و یکی از شرایط لازم برای خرید سوابق سربازی، بیمه‌پردازی در زمان تقاضا است، لذا چنانچه این‌گونه متقاضیان در زمان تقاضا حداقل دو سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشند (با احتساب سوابق دریافت بیمه بیکاری تا زمان تقاضا) می‌توانند نسبت به درخواست اضافه‌شدن سوابق سربازی یا حضور در جبهه خود در حین دریافت مقرری بیمه بیکاری با پرداخت حق‌بیمه مربوط به آن اقدام کنند.

سئوال : لطفا در خصوص کارگاه‌های خانوادگی و نحوه شمول بیمه بیکاری بر آن‌ها توضیح دهید.

 • پاسخ : طبق ماده۱۸۸ قانون کار، کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آن‌ها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول (فرزند، پدر و مادر) وی انجام می‌شود، مشمول قانون کار و به تبع آن، بیمه بیکاری نیستند، بنابراین چنانچه علاوه بر افراد مذکور، اشخاص دیگری در کارگاه شاغل باشند در این حالت تمامی افراد شاغل، صرف‌نظر از نسبت آن‌ها با کارفرما مشمول پرداخت ۳درصد حق‌بیمه بیکاری خواهند بود و در صورت احراز شرایط قانونی، پرداخت مقرری بیکاری به آنان بلامانع است. ضمنا مبنای تشخیص استحقاق بیمه بیکاری به هر یک از افراد خانواده کارفرما، این است که فرد یا افرادی غیر از افراد خانواده در تاریخ وقوع بیکاری در کارگاه شاغل باشند.

سئوال : آیا افرادی مانند مدیرعامل، رئیس و نایب‌رئیس و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های غیردولتی نیز مشمول بیمه بیکاری هستند؟

 • پاسخ : خیر، از آنجا که بر اساس قانون، ماهیت بیمه مدیران اشخاص حقوقی و حقیقی کارگاه‌های غیردولتی شامل مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و اعضای هیئت‌مدیره جنبه اختیاری داشته و این قبیل بیمه‌شدگان مشمول قانون کار نیستند، لذا نه بابت آن‌ها ۳درصد حق‌بیمه بیکاری دریافت می‌شود و نه بیمه بیکاری به آن‌ها پرداخت خواهد شد.

سئوال : این‌جانب به‌دلیل مقداری کوتاهی در انجام وظایفم، از کارگاه اخراج شدم، آیا می‌توانم از بیمه‌بیکاری استفاده کنم؟

 • پاسخ : خیر، بیمه‌شدگانی که بر اساس ماده۳۷ قانون کار و حسب آرای صادرشده از سوی مراجع حل اختلاف به‌دلیل قصور در انجام وظایف محوله یا زیر پاگذاشتن مقررات انضباطی کارگاه، قرارداد کار آن‌ها از سوی کارفرما فسخ می‌شود، مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نیستند.

سئوال : کارگران فصلی در چه صورتی می‌توانند از مقرری بیکاری استفاده کنند؟

 • پاسخ : کارگران فصلی در صورتی که بر اساس رای مراجع حل اختلاف ادارات کار، صرفاً در اثنای فصل کار اخراج شوند و بیکاری آن‌ها نیز بدون میل و اراده تشخیص داده شود، مشمول دریافت مقرری بیکاری، برابر مقررات هستند.

سئوال : این‌جانب در یک مدرسه غیرانتفاعی که تابستان‌ها تعطیل است شاغلم. آیا در اوایل تابستان هر سال که بیکار می‌شوم، می‌توانم از مقرری بیکاری استفاده کنم؟

 • پاسخ : خیر، افراد شاغل در کارگاه‌های «مدت معین» که کارگاه محل اشتغال آن‌ها در دوره خاص دایر است (مانند مدارس غیرانتفاعی، مهدکودک‌های آموزش‌وپرورش و…) در صورتی‌ که در اثنای دوره فعالیت کارگاه (نه دوره تعطیلی آن) بیکار شوند در صورت داشتن شرایط می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.

سئوال : بیمه‌شدگانی که دارای قرارداد کار «با مدت معین» باشند در صورت بیکارشدن از کار، در چه صورتی می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند؟

 • پاسخ : این‌گونه از بیمه‌شدگان در صورتی ‌که بر اساس رای مراجع حل اختلاف اداره کار در اثنای مدت قرارداد کار (و نه پایان آن) اخراج شده باشند، مشمول استفاده از بیمه بیکاری برابر مقررات هستند.

سئوال : آیا به مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در تامین‌اجتماعی، مزایایی مانند عیدی، سنوات، عائله‌مندی، پاداش و… تعلق می‌گیرد؟

 • پاسخ : خیر، این‌گونه مزایا در زمان اشتغال در کارگاه توسط کارفرما به بیمه‌شدگان برابر مقررات پرداخت می‌شود و تامین‌اجتماعی در دوره پرداخت مقرری بیکاری، غیر از مقرری مذکور عهده‌دار پرداخت مزایای دیگری نیست.

سئوال : این‌جانب هم‌زمان با دریافت بیمه بیکاری، در کارگاهی مشغول به کار شده و حدود یک‌سال نیز پس از اشتغال مقرری بیکاری دریافت کردم. اکنون اگر بخواهم اضافه دریافتی بیمه بیکاری خود را بازگردانم آیا باید جریمه نیز پرداخت کنم، ضمنا می‌توانم مبلغ بدهی خود را تقسیط کنم؟

 • پاسخ : اولا در این‌گونه موارد لازم است بیمه‌شده بلافاصله اشتغال خود را به آخرین شعبه دریافت مقرری بیکاری یا اداره کار محل، کتبا اعلام کند در غیر این صورت سازمان تامین‌اجتماعی به‌محض اطلاع از اشتغال بیمه‌شده، مقرری وی را از اولین روز اشتغال قطع و سوابق ایجادشده را حذف و مبالغ اضافه دریافتی را از بیمه‌شده دریافت خواهد کرد. دوم آنکه بازپرداخت عین مبالغ اضافه دریافتی از تاریخ اولین روز اشتغال به کار مجدد، کافی است و مشمول پرداخت جریمه نخواهد بود. ضمنا در صورت عدم توانایی مالی برای پرداخت یک باره آن در یک ماه، می‌توانید با ارائه درخواست تقسیط به شعبه و موافقت رئیس شعبه تامین‌اجتماعی مربوطه، حسب شرایط، بدهی خود را حداکثر در ۱۸قسط پرداخت کنید.

سئوال : آیا مدت خدمت سربازی که به‌عنوان سابقه پرداخت حق‌بیمه در تامین‌اجتماعی ثبت شده است، در مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری تاثیرگذار است؟

 • پاسخ : خیر، سوابقی که ۳درصد حق بیمه به‌عنوان حق بیمه بیکاری از سوی کارفرما پرداخت شده در میزان مدت پرداخت بیمه بیکاری موثر است.

سئوال : مقرری بیمه بیکاری افرادی که در حین دریافت بیمه بیکاری به سربازی اعزام می‌شوند چه خواهد شد؟

 • پاسخ : پرداخت مقرری این‌گونه افراد اگر متاهل باشند ادامه دارد و اگر مجرد باشند، قطع می‌شود و پس از پایان خدمت در صورت عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجددا باقیمانده مدت استحقاقی به آنان پرداخت خواهد شد.

سئوال: برای زنانی که در مرخصی زایمان و شیردهی به سر می‌برند و پس از اتمام مرخصی مذکور، کارفرما آنان را اخراج کرده یا با عدم تمدید قرارداد از سوی کارفرما بیکار می‌شوند، مقرری بیکاری پرداخت می‌شود؟

 • پاسخ : بله، در صورتی که قطع رابطه کاری آنان توسط مراجع حل اختلاف اداره کار، موجه تشخیص داده شود مقرری بیمه بیکاری با توجه به میزان سابقه بیمه‌پردازی آنان برقرار خواهد شد. ضمنا سوابق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری نیز به‌عنوان سوابق تاثیرگذار در جدول پرداخت مقرری بیکاری منظور می‌شود.

آشنایی با قوانین سازمان تأمین اجتماعی

 • قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری – ‌مصوب ۲ دی ماه ۱۳۳۷
 • قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره‌برداری هوایی کشوری – ‌مصوب ۱۴/۴/۱۳۴۵
 • ‌قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳
 • قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
 • قانون شوراهای حل اختلاف – مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷
 • ۱۳۸۳/۲/۲۱ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
 • قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
 • ‌قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه ‌تاریخ تصویب ۱۳۷۸٫۱۲٫۸
 • ‌قانون اجرای احکام مدنی ‌مصوب ۱۳۵۶٫۸٫۱
 • متن کامل آئین نامه “دورکاری” (تله ورکینگ)
 • قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 • قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)
 • ‌قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)
 • قانون دیوان عدالت اداری – مصوب ۹/۳/۱۳۸۵
 • قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
 • قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و
 • صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی
 • قانون اساسی
 • قانون تجارت الکترونیکی
 • ‌قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
 • قانون کار
 • قانون‌ تأمین‌ اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ با اعمال‌ آخرین‌ اصلاحات
 • قانون تجارت
 • قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸
 • قانون جرایم رایانه ای
 • قانون مدنی
 • قانون الحاق یک تبصره به ماده (۹۴۶) قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۷
 • قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره‌برداری هوایی کشوری – ‌مصوب ۱۴/۴/۱۳۴۵
 • قانون مدیریت خدمات کشوری
 • مجموعه کامل قوانین و مقررات تأمین اجتماعی
 • قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
 • قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مرتبط و قانون برنامه پنجم توسعه
 • قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • محاسبات عمومی
 • قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
 • تصویب نامه تشکیل “سازمان ملی مهارت”
 • قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی
 • قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
 • اصلاح تبصره (۲)الحاقی ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۱
 • آیین نامه دورکاری (کار در خانه)
 • قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
 • قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
 • قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹
 • قانون تأمین اجتماعی
 • قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور
 • قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی
 • ‌قانون بیمه بازنشستگی ، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی ، قالیچه ، گلیم و زیلو ‌
 • قانون‌ بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری‌‌
 • قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
 • قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
 • قانون‌ دریافت‌ جرائم‌ نقدی‌ از کارفرمایان‌ و قانون‌ معافیتها
 • قوانین‌ و آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ و تعدیل‌ نیروی‌ انسانی
 • قوانین‌ مربوط‌ به‌ شهداء، آزادگان‌ و محکومین‌ سیاسی
 • قوانین‌ مربوط‌ به‌ اصلاح‌ مقررات بازنشستگی‌، ازکارافتادگی‌ و فوت
 • قانون‌ تنظیم‌ خانواده
 • قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
 • قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
 • قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی
 • قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی
 • قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور
 • قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
 • قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت
 • اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح
 • ‌قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳
 • لایحه قانونی شمول مواد ۶۰ – ۷۰ – ۷۲ – ۷۳ – ۷۴ – ۸۰ – ۸۱ – ۸۲ – ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه۱۳۵۴ درباره کلیه بیمه‌شدگانی که در جریان انقلاب اخیر دچار نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی یا ازکارافتادگی کلی‌گردیده یا به درجه شهادت رسیده‌اند ‌مصوب ۲۶/۶/۱۳۵۸
 • ‌قانون اصلاح لایحه قانونی شمول مواد ۶۰، ۷۰، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۸۰، ۸۱، ۸۲ و ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه۱۳۵۴ درباره کلیه بیمه‌شدگانی که در جریان انقلاب اسلامی دچار نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی یا ازکارافتادگی کلی‌گردیده یا به درجه شهادت رسیده‌اند مصوب ۸/۵/۱۳۷۰
 • ‌لایحه قانونی اصلاح ماده ۵۵ قانون تأمین اجتماعی ‌مصوب ۱/۷/۱۳۵۸
 • ‌قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تأمین درمان معلولین و افراد خانواده آنها و همچنین افراد خانواده شهدای انقلاب‌اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۵۸
 • ‌قانون الغاء تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت بهداری (‌بهزیستی) مصوب سال ۱۳۵۵ مصوب ۱۷/۱/۱۳۶۵
 • ‌قانون اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ مصوب ۳۰/۶/۱۳۶۵
  برگرفته از قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹
 • ‌قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرین مزد یا حقوق روزانه به بیمه‌شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح‌جمهوری اسلامی ایران مجروح شده یا می‌شوند مصوب ۳۰/۴/۱۳۶۷
 • برگرفته ‌از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴
 • گزیده قوانین و مقررات سال ۱۳۸۸
 • گزیده قوانین و مقررات سال ۱۳۸۷
 • گزیده قوانین و مقررات سال ۱۳۸۶
به این مطلب امتیاز دهید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

وب سایت هم رده به فروش میرسد. برای خرید به تلگرام پیام دهید.ورود به تلگرام