زمان پرداخت افزایش حقوق فرهنگیان رتبه بندی شده

0
زمان پرداخت افزایش حقوق فرهنگیان رتبه بندی شده
زمان پرداخت افزایش حقوق فرهنگیان رتبه بندی شده

پاراف زمان پرداخت افزایش حقوق فرهنگیان رتبه بندی شده : محمد فاضل، مدیرکل دفتر وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه افزایش حقوق فرهنگیان رتبه بندی شده ماه اول به حساب صندوق بازنشستگی واریز شده است گفت: افزایش حقوق از آبان ماه به حساب خود فرهنگیان واریز می شود.

احکام رتبه بندی معلمان از مهرماه اجرا شده است و افزایش حقوق آنان از آبان ماه به حساب خود فرهنگیان واریز می شود.

به گزارش پاراف به نقل از مهر، وی درباره عدم پرداخت افزایش حقوق فرهنگیان رتبه بندی شده در فیش حقوقی مهرماه بیان کرد: هرافزایش حقوقی که در کارمندان دولت صورت گیرد ماه اول به حساب صندوق بازنشستگی به نام خود فرهنگیان واریز می شود.

فاضل تاکید کرد: هر افزایش حقوقی که در حکم آمده باشد ماه اول به صندوق بازنشستگی واریز می شود و در ایام پایان سال نیز هم اینگونه است و جای نگرانی فرهنگیان نیست.

احکام رتبه بندی فرهنگیان از مهرماه صادر شده است و به گفته نوبخت سخنگوی دولت اعتبار ۱۳۵۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.

به گزارش پاراف، سابق بر این هیئت دولت در روز چهارشنبه ۲۷ اسفند سال ۹۳ با رتبه بندی معلمان موافقت کرد که بر اساس این مصوبه، مشمولان طرح طبقه بندی معلمان شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمع های آموزشی و تربیتی براساس ضوابطی رتبه بندی حرفه ای می شوند.

بر اساس این طرح مشمولانی که براساس ضوابط مصوب در یکی از رتبه ها قرار می گیرند، به ترتیب ۱۵، ۲۵، ۳۵ و ۵۰ درصد افزایش امتیاز حق شغل از مهرماه سال جاری را دارند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here