میزان افزایش تعداد کارکنان دولت در 30 سال اخیر

0

پاراف میزان افزایش تعداد کارکنان دولت در 30 سال اخیر به نقل از صدای اقتصاد : تاکنون هیچیک از برنامه های صورت گرفته برای کوچک کردن بدنه دولت، آنطور که باید نتوانسته از بدنه عریض و طویل دولت در طول دهه های اخیر بکاهد. وزارتخانه ها، سازمانها و ادارات زیادی همچنان به صورت مستقیم وابسته اند و به تبع آن کارکنان زیادی، حقوق بگیر دولت اند.

نگاهی به روند رشد کارکنان دولت در حدود چهار دهه اخیر نشان میدهد که از اوایل سالهای انقلاب، تعداد کارکنان دولت از مرز یک میلیون نفر گذشت و در بیش از سه به بیش از دو میلیون نفر رسید.
طبق آمارهای رسمی در حال حاضر تعداد کارکنان دولت بیش از 2 میلیون و 300 هزار نفر است؛ البته این تعداد کارکنان رسمی دولت است اما تعداد حقوق بگیران دولت به مراتب بیش از اینهاست است.
طبق برآوردهای موجود؛ تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی از سال 1384 تا ابتدای دولت یازدهم 12 درصد افزایش یافته است.
همانطور که تعدادی از کارکنان دولت سالانه به جمع بازنشستگان اضافه می شوند، هر ساله افراد جدیدی در دستگاههای دولتی استخدام می شوند. طبق تصمیم دولت در سال جاری هم قرار است بیش از 15 هزار نفر از پذیرفته شدگان آزمونهای استخدامی در دستگاههای دولتی استخدام شوند تا به این ترتیب به تعداد حقوق بگیران دولتی اضافه شود.
استخدام های بی رویه در طول هشت سال دولت نهم و دهم هم به نوبه خود در افزایش حجم کارکنان دولتی بی اثر نبود. طی این هشت سال حدود 500 هزار نفر در دستگاههای دولتی استخدام شدند.
نگاهی به روند رشد کارکنان دولت در حدود چهار دهه اخیر نشان میدهد که از اوایل سالهای انقلاب، تعداد کارکنان دولت از مرز یک میلیون نفر گذشت و در بیش از سه به بیش از دو میلیون نفر رسید.

سال

تعداد کارکنان دولت

1350

774800

1359

1060905

1365

1433966

1370

2112811

1376

2360320

1380

2328635

1385

2250692

1390

2052998

1391

2147101

1393

2300000

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید