افزایش پاداش بازنشستگی با تصویب حق بیمه اضافه‌کار کارکنان دولت

1

پاراف افزایش پاداش بازنشستگی با تصویب حق بیمه اضافه‌کار کارکنان دولت : نمایندگان مجلس مصوب کردند که اضافه‌کار کارکنان دولت مشمول کسر بیمه تأمین اجتماعی شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی  پارلمان کلیات و جزئیات طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15 دی 1389، ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و تبصره الحاقی آن را در خصوص عدم کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق تأمین اجتماعی، در دوران اجرای برنامه پنجساله پنجم توسعه، موقوف الاجرا نموده است.

با تصویب این طرح استفساریه در مجلس و درصورت تایید شورای نگهبان، بخشنامه دولت درباره قطع کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول تامین اجتماعی لغو می شود.

بخشنامه 5271/93/200 هفدهم تیرماه 93 از سوی محمود عسکری آزاد جانشین وقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری صادر شده بود.

کارشناسان در زمان صدور این بخشنامه اعلام کرده بودند: اجرای دستور دولت سبب کاهش 30 تا 50 درصدی حقوق ایام بازنشستگی آن دسته از کارکنان دولت خواهد شد که سال ها حقوق بیمه و بازنشستگی آنان به صندوق تامین اجتماعی واریز شده است؛ در حالی که صادر کنندگان این بخشنامه مخالف چنین برداشتی بودند.

مجلس نیز در این زمینه طرحی استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را تهیه کرد.

در این طرح استفساریه آمده است: آیا صدر ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 دی ماه سال 89 ، ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه سال 1386 و تبصره الحاقی آن در خصوص عدم کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق تامین اجتماعی را در دوران اجرای برنامه پنج ساله پنجم توسعه، موقوف الاجرا کرده است یا خیر؟

نمایندگان مجلس نیز امروز با رای خود دراین طرح استفساریه پاسخ دادند: بلی، صدر ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15دی ماه 1389، ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهرماه 1386 و تبصره الحاقی آن در خصوص عدم کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق تامین اجتماعی، در دوران اجرای برنامه پنج ساله پنجم توسعه، موقوف الاجرا کرده است.

یک دیدگاه

  1. نمایندگان مجلس با تصویب این استفساریه حقوق حقه کارکنان دولت که را در 30 سال گذشته سهم خود را از اضافه کار تامین اجتماعی پرداخت کرده بودند و این پرداخت ها در حقوق بازنشستگی و پاداش آخر خدمت آنان تاثیر 30 تا 50 درصدی داشت بازگردانند که جای تشکر و قدردانی دارد. دولت با بخشنامه ای که به قطع پرداخت حق بیمه از اضافه کار در صدد بود حقوق افرادی که پس از تصویب 30 تا 50 درصد نسبت به کسانیکه قبل از شهریور تاریخ صدور بخشنامه کاهش دهد که این ظلمی مضاعت و ظالمانه بود که نمایندگان مجلس جلوی آن را گرفتند. در ازای اینکه باید دولت شیوه ای را در پیش گیرد تا حقوق بازنشستگان را که پس از سالها خدمت فرسوده شده و عروس داماد نوه و هزران مشکل دیگر دارند را افزایش دهد در کمال ناباوری در صدد کاهش ان بود.
    نمایندگان محترم تشکر تشکر

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید