هند پرکارترین کارکنان و کارمندان جهان را دارد

0

پاراف هند پرکارترین کارکنان و کارمندان جهان را دارد :  براساس پژوهشی که سازمان ‘دیل کارینج’ با همکاری سازمان های هند بر روی یک هزار و ۲۰۰ کارمند ، مدیر بخش ها و اشخاص صورت گرفته؛ بدست آمده است .

میزان اشتغال تمام وقت نیروهای کار متخصص در هند ۴۶ درصد است درحالی که متوسط جهانی ۳۴ و این میزان در امریکا ۳۰ درصد است.

سطح اشتغال کارمندان در هند از سطح متوسط بالاتر است و داشتن تحصیلات عالی نقش موثری در اشتغال کارمندان دارد.

در ادامه گزار ش آمده است:۶۱ درصد از کارمندان هندی حاضرند بدون افزایش حقوق، ساعات بیشتری کار کنند و ۵۸ درصد آنان به طور دقیق وظیفه خود را انجام می دهند.

بنابراین با درنظر گرفتن بخش های مختلف بازار کار هند، بخش بهداشت دارای بیشترین کارمند تمام وقت و بخش های دولتی و آموزشی کمترین ساعات کار را به خود اختصاص داده اند.

شرکت های بزرگ با بیش از هزار کارمند دارای بیشترین تعداد کارمندان فعال تمام وقت هستند و شرکت های کوچک تر دارای تعداد کارمندان تمام وقت کمتری هستند.

در زمینه درآمد نیز ۱۵ درصد از کارمندانی که سالیانه بین ۱۵۰ هزار تا ۳۰۰هزار روپیه حقوق دریافت می کنند ، غیرفعال درنظر گرفته شده اند در حالی که ۷۱ درصد از افرادی که بیش از یک میلیون روپیه در سال درآمد دارند دارای بیشترین اشتغال در نظر گرفته شده اند.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید