شرایط نامنویسی اولیه و تخصیص شماره بیمه تامین اجتماعی

1

پاراف شرایط نامنویسی اولیه و تخصیص شماره بیمه تامین اجتماعی : واحد مربوطه جهت دریافت حمایت یا خدمت : نامنویسی و حسابهای انفرادی:

افرادی که به تازگی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار میگیرند می بایست اطلاعات هویتی و بیمه ای آنان در پایگاه اطلاعات شعبه موردنظر ثبت نام گردد از اینرو جهت شناسائی ، انجام امور بیمه ای و طبقه بندی مستندات آنان یک شماره بیمه منحصر بفرد به آنان اختصاص داده می شود.

مدارک مورد نیاز:

  • تکمیل پرسشنامه اولیه نامنویسی
  • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی

شرایط فرزندان اناث بالای 18سال و ذکور بالای 22 سال جهت برخورداری از حمایتهای قانونی
این گروه از بیمه شدگان تبعی جهت برخورداری از مزایای درمانی سازمان می بایست یکبار نسبت به تکمیل فرم تعهدنامه در شعبه مربوطه اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز:

  • اصل شناسنامه (فرزندان اناث)
  • تکمیل فرم تعهدنامه

شرایط دریافت دفترچه درمانی المثنی:

در مواقعی که به هر دلیلی دفترچه درمانی بیمه شده و مستمری بگیر(اصلی / تبعی) مفقود گردد می تواند با مراجعه به شعبه مربوطه و ارائه مدارک ذیل نسبت به درخواست دفترچه المثنی اقدام نماید.

مدارک مورد نیاز:

  • تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه المثنی دریافت فایل فرم درخواست صدور دفترچه المثنی
  • ارائه برگ پرداخت جریمه دفترچه المثنی (مرتبه اول معادل 50% حداقل دستمزد روزانه و مرتبه دوم و به بعد معادل یک روز حداقل دستمزد روزانه همان سال)

توضیح اینکه در صورتیکه دفترچه درمانی بر اثر حوادث قهری و غیرمترقبه و یا سرقت (به استناد گزارش نیروی انتظامی ) مفقود شده باشد نیازی به پرداخت جریمه دفترچه المثنی نمی باشد.

  • یک قطعه عکس جدید 4*3
  • مدارک هویتی(شناسنامه یا کارت ملی)

یک دیدگاه

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید