طرح ارتقاء نظام آسایش کارمندان در محیط به جای طرح تفکیک جنسیتی!

0
طرح ارتقاء نظام آسایش کارمندان در محیط به جای طرح تفکیک جنسیتی!
طرح ارتقاء نظام آسایش کارمندان در محیط به جای طرح تفکیک جنسیتی!

پاراف خبر  طرح ارتقاء نظام آسایش کارمندان در محیط به جای طرح تفکیک جنسیتی! : یک محقق مسائل اجتماعی و درمانگر گفت: نظام ارتقاء آسایش کارمندان در محیط کار که هم می تواند، شامل بانوان و هم آقایان شود، باید به جای طرح تفکیک جنسیتی مورد توجه قرار گیرد.وی با بیان این مطلب که تناقض در این دو وجود دارد، گفت: نام طرح با اصالت آن در تناقض آشکار است چرا که در اصالت تفکیک به معنای فک کردن و جدا کردن است.

راستگو عنوان کرد: فک کردن و جدا کردن به این معنا است که در اتاقی که کارمند خانم هست، باید مراجعه کننده نیز خانم باشد و مراجعه کننده مردی نداشته باشد.

وی با بیان این مطلب که در تعاریف محتوا معانی زیبایی مطرح شده، افزود: اما اسمی که بر آن نهاده شده زیبا نیست و با ماهیت طرح در تضاد است.

این دکتر درمانگر اجتماعی با تاکید بر طرح نظام ارتقاء آسایش کارمندان در محیط کار ادامه داد: طبق قوانین کار و پزشکی، بدن و ذهن بعد از مدتی کار کردن نیازمند به استراحت دارد و باید زمانی برای آن در نظر گرفته شود.

راستگو بیان کرد: در طرح نظام ارتقاء آسایش کارمندان در محیط کار می توان با در نظر گرفتن محل های مناسب برای استراحت بانوان و آقایان هم حفظ حرمت انسان و هم کرامت بانوان را ایجاد کرد.

این فعال اجتماعی با بیان این مطلب که در نظام خلقت زن و مرد با هم دیده شده اند، گفت: نمی توانیم بگوییم تفکیک جنسیتی بلکه می توانیم برای ارتقاء حرمت زن و مرد تلاش کنیم.ایرنا.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید