دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان

دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان : این دستورالعمل در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ از سوی وزیر راه و شهرسازی تصویب و طی نامه شماره ۲۹۵۹۴/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ ابلاغ گردید.

دانلود دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان

ماده۱ – شکل و محتوا شناسنانه فنی ساختمان به‌شرح پیوست این دستورالعمل است.

ماده۲- شهرداری‌هر شهر و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان را برای هر واحد جداگانه صادر می‌کند و برای آن‌ها علاوه بر شماره ثبت دبیرخانه و تاریخ صدور، شماره مسلسل اختصاص می‌دهد.

ماده ۳- شهرداری‌و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان را هنگام صدور پروانه ساختمان صادر می‌کند و نسخه دوم آن را نگهداری می‌ کند.

ماده ۴- شهرداری‌و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، ‌تمام وظایف و الزاماتی را که براساس شناسنامه فنی ساختمان برعهده متقاضی می‌باشد، به متقاضی اعلام و امضا وی را مبنی بر اطلاع از آن دریافت می‌کند.

ماده ۵ – مهندسان طراح معمار و عمران مکلفند در زمان طراحی، حسب مورد اطلاعات مربوط به جداول شناسنامه فنی ساختمان را در نقشه‌های مربوط درج کنند. واحدها، پارکینگ‌ها و انباری‌ها باید به‌طور یکسان در  هم نقشه‌ها شماره‌گذاری شود.

ماده ۶- مهندسان ناظر هماهنگ‌کننده مکلفند اطلاعات مندرج در شناسنامه فنی ساختمان را با پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوبه ضمیمه آن تطبیق داده و آن را مهر و امضا نمایند.

ماده ۷- شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان موظفند در صورت درخواست متقاضی اعم از پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار تصویر مصدق پروانه ساخمان و نقشه‌های مصوب را به متقاضی شناسنامه فنی ساختمان تحویل دهد.

ماده ۸- صدور تاییدیه‌های مندرج در قانون پیش‌فروش ساختمان از جمله تایید شناسنامه فنی ساختمان جز وظایف نظارتی مهندسان ناظر بوده و مهندسان ناظر و شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان مجاز به اخذ هیچ‌گونه مبلغی تحت هر عنوان بایت هزینه صدور این تاییده‌ها و صدور شناسنامه فنی ساختمان نیستند.

به این مطلب امتیاز دهید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.