دستورالعمل مربوط به نحوه مرخصی زایمان زنان و مردان و کمک هزینه عائله

0
مرخصی زایمان زنان و مردان و کمک هزینه عائله
مرخصی زایمان زنان و مردان و کمک هزینه عائله

پاراف دستورالعمل مربوط به نحوه مرخصی زایمان زنان و مردان و کمک هزینه عائله موضوع نامه های شماره ۹۶۵۳۹-۱۰/۶/۱۳۹۲ و ۱۱۹۹۴۹-۱۹/۷/۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

دستورالعمل شماره ۹۶۵۳۹-۱۰/۶/۱۳۹۲

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها

با سلام و احترام

به پیوست قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی کشور به شماره ۱۹۹۰۳-۱۳/۴/۱۳۹۲ منتشر شده است به همراه مصوبه ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ-۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران ابلاغ می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن مطالعه مواد قانون و مصوبه مذکور تمام کارشناسان آن اداره کل مطالب ذیل را در رسیدگی ها مد نظر داشته و رعایت نمایند:

۱- با توجه به تاریخ انتشار قانون مزبور در روزنامه رسمی کشور و به موجب ماده (۲) قانون مدنی، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون موصوف ۲۹/۴/۱۳۹۲ خواهد بود.

۲- به موجب تبصره (۲) ماده واحده قانون و همچنین بند (۱) مصوبه هیأت وزیران مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیر دولتی، ۹ ماه تمام می باشد.

۳- همسران افراد یاد شده در بند قبل، از ۱۴ روز مرخصی اجباری تشویقی (استحقاقی) برخوردار می شوند. این مدت علاوه بر مرخصی های استحقاقی پیش بینی شده در قانون کار می باشد. کارفرما مکلف است مزد و مزایای مدت مرخصی ذکر شده را به کارگر پرداخت نماید.

۴- از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، مادرانی که سن فرزندان آنان به ۹ ماهگی نرسیده است نیز مشمول قانون و مصوبه مذکور شده و مدت مرخصی آنان تا ۹ ماهگی نوزاد افزایش می یابد.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دستورالعمل شماره ۱۱۹۹۴۹-۱۹/۷/۱۳۹۲

جناب آقای وزیری راد

مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم

بازگشت به نامه شماره ۲۴۸۵۱-۱۷/۶/۱۳۹۲ به آگاهی می رسانم:

۱- ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲/۳/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی محدودیتهای مقرر در قوانین را که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است لغو کرده است. با توجه به این که ماده (۸۶) قانون تامین اجتماعی نیز پرداخت کمک عائله مندی را صرفاً تا دو فرزند محدود نموده است و نظر به اطلاق مفاد ماده واحده مذکور در قسمت معنونه و محدودیت مذکور نیز ملغی محسوب و کارفرمایان مکلفند با احراز سایر شرایط مقرر در ماده مزبور به کارگران خود به ازای هر فرزند و بدون محدودیت در تعداد فرزندان کمک عائله مندی پرداخت نمایند.

۲- با عنایت به منطوق تبصره (۲) قانون مذکور، مرخصی اجباری تشویقی صرفاً اختصاص به کارگران مرد که همسر آنان شاغل و مشمول استفاده از مرخصی زایمان تعیین شده در آن قانون می باشند تعلق می گیرد و تعمیم آن به سایر کارگران فاقد توجیه قانونی است.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here