جزئیات بیمه نویسندگان، ناشران و رانندگان بخش حمل و نقل بین شهری

0
بیمه نویسندگان، ناشران و رانندگان بخش حمل و نقل بین شهری
بیمه نویسندگان، ناشران و رانندگان بخش حمل و نقل بین شهری

پاراف جزئیات بیمه نویسندگان، ناشران و رانندگان بخش حمل و نقل بین شهری : موسسات انتشاراتی تابع قانون کار هستند و کارکنان آن‌ها در زمره مشمولین قانون تامین‌اجتماعی نیز قرار می‌گیرند. انتشاراتی‌ها تا ۵ نفر از پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرما (٢٠ درصد) معاف هستند و فقط ١٠ درصد حق‌بیمه می‌پردازند، که شامل ٧ درصد سهم بیمه‌شده و ٣ درصد بابت بیمه بیکاری است. بنابراین موسسات انتشاراتی که داری مجوز از وزارتخانه مذکور هستند تا ۵ نفر از معافیت ذکرشده برخوردارند و مازاد بر ۵ نفر، حق‌بیمه پرداختی به طور کامل یعنی ٣٠ درصد پرداخت می‌شود. مثلا اگر کارگاهی دارای ٧ نفر کارگر است برای ۵ نفر از آن‌ها ١٠ درصد پرداخت می‌شود و بابت ٢ نفر، پرداخت حق‌بیمه، کامل (٣٠ درصد) خواهد بود.

سهم حق‌بیمه کارفرمایی (٢٠ درصد) توسط دولت در بودجه‌های سالانه گنجانده شده و به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌شود. ناشران تا آخرین روز دو ماه بعد مهلت دارند لیست و حق‌بیمه کارکنان خود را به شعب سازمان تحویل دهند. در غیر این صورت چنانچه بعد از مهلت مقرر حق‌بیمه پرداخت شود، از معافیت همان دوره محروم خواهند شد و باید حق‌بیمه را ٣٠ درصد پرداخت کنند. ناشران باید دقت داشته باشند که هرگونه اشتباه و سهل‌انگاری در پرداخت حق‌بیمه موجب می‌شود معافیت مذکور منتفی شود. مثلا اگر حق‌بیمه ماه‌های ٣١ روزه به‌اشتباه ٣٠ روزه رد شود، معافیت مربوطه قابل‌اجرا نخواهد بود.

چاپخانه‌داران

این گروه مطابق با قوانین و مقررات عام تامین‌اجتماعی مشمول قانون کار و بیمه می‌شوند و باید حق‌بیمه کارکنان خود را تا آخرین روز ٢ ماه بعد به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کنند. چاپخانه‌داران همانند ناشران مشمول معافیت سهم حق‌بیمه کارفرمایی هستند و فقط ١٠ درصد حق‌بیمه را پرداخت می‌کنند. از این ١٠ درصد ٧ درصد سهم بیمه‌شده و ٣ درصد نیز بابت حق‌بیمه بیکاری است که توسط کارفرما پرداخت می‌شود.

کتاب‌فروشان و موزعین کتاب

کتاب‌فروشان تابع قانون نظام صنفی هستند ولی اگر کارگری در اختیار داشته باشند از نظر نظام و مقررات کار و اشتغال تابع قانون کار قرار می‌گیرند و به‌تبع آن مشمول قانون تامین‌اجتماعی می‌شوند. کتاب‌فروشان معافیت حق‌بیمه سهم کارفرمایی را ندارند و باید بابت کارکنان خود حق‌بیمه را به طور کامل (٣٠ درصد) پرداخت کنند. همچنین صاحبان مغازه و صاحبان کتاب‌فروشی‌ها اگر بخواهند از خدمات بیمه بهره‌مند شوند می‌توانند در چارچوب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از خدمات بیمه‌ای سازمان استفاده کنند.

نویسندگان

نویسندگان و هنرمندان چنانچه برای خود کار کنند و به صورت آزاد خدمات خود را در اختیار دیگران قرار دهند و به‌عنوان کارمند در جایی مشغول نباشند، مشمول قانون کار نخواهند شد. ولی در زمینه بیمه برای این افراد تسهیلاتی فراهم شده تا بتوانند از مزایای تامین‌اجتماعی برخوردار شوند. درصد حق‌بیمه پرداختی نویسندگان و هنرمندان ١٨ درصد است که ٨ درصد آن را (بالغ بر ۶۵ هزار تومان ماهانه در سال ٩۵) شخص بیمه‌شده و ١٠ درصد را هم دولت (وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی) می‌پردازد.

بیمه هنرمندان و نویسندگان در زمره بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار دارد و شامل خدماتی از قبیل بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری و هزینه پروتز و اروتز نمی‌شود. سایر خدمات شامل تعهدات بلندمدت (مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان) به این گروه ارائه می‌شود. نویسندگان و هنرمندان چنانچه در موسسه، شرکت، انتشارات یا نشریه‌ای مشغول به کار شوند و حقوق دریافت کنند مشمول قانون کار و بیمه اجباری می‌شوند.

بیمه رانندگان بخش حمل و نقل بین شهری

مطابق تبصره ۲ ماده واحده «قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری»، کلیه رانندگان وسایل نقلیه حمل بار و مسافر بین شهری، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را پرداخت کنند و در مقابل، از مزایایی که سایر بیمه‌شدگان از آن بهره مند هستند، استفاده کنند.

با توجه به این تعریف، به نظر می‌رسد بتوان بیمه رانندگان وسایل نقلیه بین شهری را، بیمه اجباری نامید. همچنین، با توجه به عام بودن مفهوم رانندگان وسایل نقلیه حمل بار و مسافر بین شهری، می‌توان افزون بر رانندگان کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس بین شهری، رانندگان وانت ‌بارها و سواری ‌هایی را که به صورت رسمی و قانونی، به حمل بار و مسافر بین شهری اشتغال دارند هم، مشمول این قانون دانست. بر اساس تبصره ۲ این ماده واحده، «تردد رانندگان در جاده‌ها منوط به داشتن دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور می‌باشد.

صدور، تمدید و تجدید‌دفترچه کار راننده مستلزم ارائه گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه توسط وی خواهدبود.» آیین‌نامه اجرایی «قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری»، به صورتی دقیق‌‌تر، تکلیف رانندگان مشمول این قانون را معین کرده است. مطابق ماده ۳ این آیین‌نامه، این رانندگان، مشمول قانون بیمه اجتماعی هستند: «‌الف – کلیه رانندگانی که تا تاریخ تصویب این آیین نامه[۵/۴/۱۳۸۰] از طریق بارنامه و صورت وضعیت، حق بیمه پرداخت نموده‌اند و دارای دفترچه کار معتبر ‌رانندگی از طرف سازمان[حمل و نقل و پایانه‌های کشور] می‌باشند، مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان بوده و مکلفند حق بیمه مربوط را رأساً پرداخت نمایند؛ ب – رانندگانی که فاقد شرایط بند «‌الف» این ماده هستند و از تاریخ تصویب این آیین نامه به بعد، درخواست صدور دفترچه کار را دارند، باید درخواست ‌کتبی خود را همراه با گواهینامه معتبر رانندگی و سایر مدارک شناسایی، به سازمان تأمین اجتماعی ارایه نمایند. سازمان تأمین اجتماعی پس از انجام‌معاینات پزشکی و با دریافت وجوهی معادل سه ماه حق بیمه زمان درخواست که جنبه علی الحساب خواهد داشت، شماره شناسایی به راننده ‌اختصاص داده و او را جهت دریافت دفترچه کار رانندگی به سازمان معرفی می‌نماید. راننده معرفی شده پس از دریافت دفترچه کار رانندگی معتبر از‌سازمان و از تاریخ صدور دفترچه، مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان قرار می‌گیرد.»پاراف.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید