نظام اداری کشور ما یکپارچه و کارآمد نیست

0
نظام اداری
نظام اداری

پاراف نظام اداری کشور ما یکپارچه و کارآمد نیست : جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه مجمع مدیران منابع انسانی قوای سه گانه، گفت: باید تلاش کنیم نظام اداری به انسجام و یکپارچگی درون خود بازگردد تا کشور را با هزینه کمتری اداره کنیم. در این نشست  به مسائل مربوط به نظام اداری و نیروی انسانی در دولت پرداخته شد. ا

ما تلاش کردیم برنامه اصلاح اداری- نظامی را در دولت به تصویب رسانده و در شورای عالی اداری نیز تصویب کنیم تا بتوانیم برنامه‌ریزی دقیقی برای موضوع نظام اداری کشور ترسیم کنیم.

انصاری یادآور شد: باید رابطه کارمند با دولت را مورد ارزیابی قرار داد تا مشخص شود که این رابطه کارمند در مقابل کارفرما (دولت) مد نظر قرار دارد یا اینکه دولت به نمایندگی از کارفرماها موظف به ایجاد فضای رفاهی – اجتماعی برای کارکنان خود است. اگر این موارد ارزیابی شود می‌توان نسبت به بسیاری از توقعاتی که اکنون از دولت انتظار می‌رود پاسخگو بود.

 از سوی دیگر باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که نظام اداری بستری برای توسعه و اداره کشور است اما آیا به راستی ما دارای چنین نظام اداری هستیم؟ ما باید بتوانیم تکلیف این مناقشه نظری را بین کارمندان و دولت حل کنیم چرا که اگر قانون یک موضوع را مطرح کند اما توقع چیز دیگری باشد هم هزینه کرده‌ایم و هم نارضایتی‌ها باقی خواهد ماند.

وی افزود: البته قبول داریم که نظام اداری در کشور نظام چابک و کارآمدی نیست چرا که نتوانستیم نظام اداری را متناسب با اقتضائات تغییر دهیم و آن را اصلاح کنیم در حالی که در دنیا نظام اداری یک نظام یکپارچه است که باید کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نباشد. ما در کشور نیازمند قوانین پایه و مادر هستیم که باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

انصاری گفت: از سوی دیگر برخی افراد قوانین دیگر نهادها را بررسی کرده و هر موضوع مثبتی که در قانون برخی از دستگاه‌ها وجود دارد آن را برای مجموعه خود مطالبه می‌کنند در حالی که باید به سمتی حرکت کرد که یکپارچگی درونی نظامات را پذیرفت.

 امروزه اختیاری در مورد نیروی انسانی وجود ندارد یعنی مدیران نه می‌توانند بر اساس عملکرد نامطلوب کارمند خود آنها را از کار برکنار کنند و نه می‌توانند آنها را بر اساس فعالیت مثبتشان تشویق کنند در حالی که باید بتوان در نظام اداری این پارادوکس را حل کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: ما در حالی دارای یک نظام کارمندسالار هستیم که فرد کارمند نمی‌تواند رضایتمندی خوبی از فعالیت و محیط خود داشته باشد، به عبارتی آب خوش از گلویش پایین نمی رود. باید تلاش کنیم نظام اداری به انسجام و یکپارچگی درون خود بازگردد تا کشور را با هزینه کمتری اداره کنیم.خانه ملت.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید