قانون تفسير ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب سال 68

0
پاراف قوانین،مقررات،تصویب نامه، بخش نامه و ابلاغیه ها
پاراف قوانین،مقررات،تصویب نامه، بخش نامه و ابلاغیه ها

پاراف قانون تفسير ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب سال 68  : قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368

۱۷/۱۲/۱۳۸۹             شماره84859/476

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368 كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنـبه مـورخ 4/12/1389 و تأييـد شوراي محـترم نگهـبان به پيوسـت ابلاغ مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي

علي لاريجاني

شماره6656                   ۱۷/۱/۱۳۹۰

بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368 كه در جلسه مورخ 4/12/1389 مجلس‌شوراي‌اسلامي واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

ضمناً لازم است در جهت رفع ابهامات و اشكالاتي كه بشرح مندرج در نامه شماره 300552 مورخه 16/1/1390 اجراي قانون را با مشكل مواجه مي‌سازد هرچه سريعتر اقدامات قانوني لازم را معمول دارند.

رييس جمهور

محمود احمدي‌نژاد

قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368

موضوع استفساريه؛

ماده واحده ـ آيا ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 13/9/1368 شامل حقوق و مزاياي دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غيرشاغل مي‌شود؟

نظر مجلس:

بلي، شامل حقوق و مزاياي دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غيرشاغلي كه قبل از اسارت در هيچ يك از دستگاههاي اجرائي « موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386» شاغل نبوده‌اند، مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/12/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي

علي لاريجاني

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید