معرفی و آشنایی با رشته کارشناسی ارشد حسابرسی

0

پاراف معرفی و آشنایی با رشته کارشناسی ارشد حسابرسی: يك حسابرس مدام سرگرم بررسي و كنترل حساب و كتاب هاي حسابداران است. به عبارت ديگر با توجه به اينكه درهر شركت يا مؤسسه در طول سال صدها و بلكه هزاران سند حسابداري ثبت و نگهداري مي شود و تمامي گزارش هاي مالي و قانوني از اين اطلاعات استخراج مي گردد، لذا ذي نفعاني هميشه وجود دارند كه مي خواهند مطمئن شوند كه حساب و كتابها درست و صحيح است و با واقعيت تطابق دارد و از آن جا مي شود كه حسابرسان را استخدام مي كنند.

از جمله مهمترين ذي نفعان در هر كشور ، دولت آن كشور است . زيرا براي تأمين مالي هزينه هاي دولت نياز به پول دارد و بخش قابل توجهي از اين پول از محل پرداخت ماليات شركت ها و مؤسسات انتقاعي است و از آنجا كه هميشه صاحبان شركت ها تمايل زيادي به پرداخت ماليات ندارند، لذا ممكن است از روش هاي مختلف به دنبال كمتر نشان دادن درآمد و يا سود خود مي باشند. لذا يكي از فعاليت هاي دولت در اين زمينه ، حسابرسي دفاتر مالي و قانوني شركت ها مي باشد.

همچنين بسياري از مؤسسات حسابرسي وجود دارند كه براي بخش خصوصي كار مي كنند. يعني اينكه گاهي ذي نفع يك شركت يا سازمان ، سهامداران آن مي باشند و براي اينكه بدانند كه سود يا ضرري كه مدير عامل يا هيأت مديره در انتهاي سال مالي اعلام مي کند ، صحت دارد يا خير از مؤسسات حسابرسي كمك مي گيرند.

کارشناسی ارشد حسابداری اخیرا دارای گرایش هایی شده است که یکی از آنها کارشناسی ارشد حسابرسی است.

برنامه درسی (سر فصل) کارشناسی ارشد حسابرسی و تعداد واحدها :

 • تعداد کل واحدها : 33 واحد
  دروس اصلی : 20 واحد
  دروس اختصاصی : 8 واحد
  پایان نامه : 4 واحد

دروس اصلی کارشناسی ارشد حسابرسی:

 • مديريت رفتار سازماني پيشرفته و كاربرد آن در حسابرسي
 • كاربرد قوانين و مقررات مالي، بانكي و بازرگاني در حسابرسي
 • سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
 • تئوري هاي حسابداري
 • حسابرسي سيستم هاي كامپيوتري
 • طراحي پژوهش هاي حسابرسي
 • بررسي مسايل كاربردي در حسابرسي
 • دروس اختصاصی کارشناسی ارشد حسابرسی
 • تئوري هاي حسابرسي
 • بررسي موارد خاص در حسابرسي
 • سمينار در حسابرسي

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here