معرفی و آشنایی با رشته کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

0
Stack of Green Books ca. 2002

پاراف معرفی و آشنایی با رشته کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی : پيشرفتهاي سريع جوامع انساني و نيز افزايش ميزان انتشارات در زمينه هاي مختلف دانش بشري، ايجاد و گسترش کتابخانه ها را امري الزامي ساخته است.

رشته کتابداري با دانش اندوزي سر و کار دارد

هر فردي که دامنه مطالعات او گسترده تر باشد، قابليت پيشرفت بيشتري در اين رشته دارد. زيرا قناعت به دانسته هاي موجود و خود را بي نياز از ارتقا» و بهبود دانش و معرفت دانستن ، آفتي خطرزا براي رشته کتابداري است.

فراگيري آهسته و پيوسته و شکيبايي و بردباري در برخورد با اطرافيان و پرسش کنندگان نيز دو ويژگي عمده اي است که دانشجويان اين رشته بايد در خود بپرورانند.

اصرار بر تحميل نظرات خود به ديگران و خودداري از شنيدن و تحليل کردن آرا» آنان ، کتابدار را به تدريج در چارچوب بسته و بدون روزنه اي محبوس مي کند و سبب مي شود که نه ديگران تاب تحمل او را داشته باشند و نه او بتواند ديگران را تحمل کند.

زمینه های اشتغال: با توجه به پيشرفت سريع جوامع انساني و افزايش ميزان انتشارات در زمينه هاي مختلف دانش بشري ، ايجاد و گسترش کتابخانه ها امري الزامي است.

از اين رو کتابداري يکي از رشته هايي است که چشم انداز فرصت هاي شغلي آن بسيار روشن است. کتابخانه هاي عمومي در سراسر کشور و کتابخانه هاي مدارس در مقاطع مختلف هنوز چشم به راه کتابداراني هستند که دوره هاي دانشگاهي را طي کرده باشند.

کتابخانه هاي دانشگاهي و تخصصي و مراکز اطلاع رساني نيز هنوز آماده پذيرش فارغ التحصيلان اين رشته هستند.

البته بايد به اين نکته نيز توجه داشت که مراکز و کتابخانه هايي که در صدد استخدام فارغ التحصيلان هستند، افراد شايسته تر را ترجيح مي دهند و اين بر دانشجويان است که از آغاز ورود به رشته به خودسازي و گسترش دانش و عمق بخشيدن به مهارت هاي خود بپردازند و از اين طريق چشم انداز شغلي خود را پيشاپيش ترسيم نمايند.

طول دوره تحصیل:

متوسط طول دوره کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی شامل 4 نیمسال تحصیلی(2 سال) بوده و حداکثر آن طبق ضوابط پیش بینی شده در آئین نامه های مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالی خواهند بود.
طول هر ترم 17 هفته و معادل یک نیمسال تحصیلی است، زمان هر واحد درسی از نوع نظری 17 ساعت، از نوع عملی 34 ساعت و کارورزی و کارآموزی حداقل 68 ساعت در طول ترم می باشد. کاروزیها در کتابخانه ها و مراکز اسناد متناسب با گرایش تخصصی دانشجو انجام می گیرد.

تعداد واحدها:

تعداد واحدهای دروس دوره کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی 32 واحد است.
یادآوری: دانشجویانی که از رشته های غیرکتابداری در مقطع کارشناسی ارشد این رشته پذیرفته می شوند علاوه بر 32 واحد فوق باید طبق جدول شماره 3 دروس پیش نیاز را بگذرانند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here