آشنایی و معرفی شغل کارشناس یا مشاور حقوقی

هم‌رده آشنایی و معرفی شغل کارشناس یا مشاور حقوقی : متصدیان این شغل انجام امور حقوقی از قبیل تهیه و تنظیم لوایح قانونی ،تصویب نامه ها ،اساسنامه ها ، آئین نامه ها ،‌دستورالعملها ،‌انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی ،رسیدگی به پرونده ها و دعاوی اداری ، استخدامی و مسائل مرتبط به حقوق کار بین کارگر و کارفرما ،امور ورشکستگان، اتباع خارجی و نظایر آن را به عهده داشته یا طرح ریزی ،هماهنگی و سرپرستی قسمتی از فعالیتهای فوق را عهده دار می باشند.

مشاور حقوقی ، با توجه به پیچیده شدن روابط فردی و سازمانی در دنیای امروز و افزایش مسایل و مشکلات مختلف در سازمان های دولتی و یا شرکت های خصوصی، نیاز به حضور یک یا چند کارشناس و یا مشاور حقوقی در کنار مدیران بیش از هر زمان دیگری احساس  می شود.

مشاور حقوقی به مدیران و ذی نفعان سازمان کمک می کند تا ضمن توجه به مسئولیت های کیفری، حقوقی، جزایی و انتظامی تصمیماتشان، تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایند و همچنین در مواجه به مسایل حقوقی سازمانی به آنها در حل و فصل مسایل و مشکلات یاری می رساند.

مشاور حقوقی با تسلط کاملی که به قوانین و اصول حقوقی دارد، کلیه امور حقوقی سازمان یا شرکت از جمله تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل ها، انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی، رسیدگی و پیگیری پرونده های حقوقی و دعاوی اداری و استخدامی، شرکت در جلسات دادرسی و دفاع از حق سازمان، ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان در صورت لزوم، انجام امور حقوقی مربوط به مناقصه، مزایده و … را برعهده دارد.

در شرکت ها و سازمان های دولتی معمولا یک بخش حقوقی متشکل از چندین کارشناس حقوقی امور مربوط به انعقاد قراردادهای خرید و فروش؛ انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های بین سازمانی و سایر امور حقوقی دستگاه را زیر نظر دارند و معمولا بررسی و اعلام نظر اداره حقوقی یکی از مراحل انجام عملیات فوق می باشد.در شرکت های خصوصی ممکن است یک مشاور به چند شرکت کوچک مشاوره حقوقی بدهد و یا فقط در استخدام یک شرکت باشد. در شرکت های خصوصی بزرگ نیز مدیران شرکت از یک تیم مشاوره پرقدرت و زبردست و یک واحد حقوقی مجزا نیز بهره می برند.برخی از مشاوران حقوقی در حوزه های خاص و تخصصی فعالیت می کنند. به عنوان مثال یک مشاور حقوقی فقط به شرکت ها و سازمان های هنری و دیگری فقط به سازمان های ورزشی مشاوره می دهد.

نمونه وظایف :

جمع آوری و بررسی و تنظیم اطلاعات جهت استفاده در متن لوایح دفاعیه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی درمراجع صلاحیتدار .
جمع آوری ،بررسی و تنظیم اطلاعات جهت ارائه نظرات و آراء مشورتی در پاسخ پرسشهای به عمل آمده از طرف واحدها یا مقامات دولتی درزمینه مسائل حقوقی .
جمع آوری ،بررسی و تنظیم اطلاعات جهت تهیه و تدوین لوایح قانونی ، طرح تصویب نامه ها ،اساسنامه ها و آئین نامه های مورد نیاز .
تهیه متن قراردادهای مورد نظر جهت انعقاد قرار داد .
شرکت درجلسات، استماع اظهارات و رسیدگی به دعاوی وردویا قبول آن .
تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذیربط و ارجاع به واحدها یا کمیته های تخصصی مربوط .
رسیدگی به شکایات واصله درحد قوانین و مقررات مربوط و اعلام پاسخ به شاکی یا سازمان ارجاع کننده .
همکاری و اقدام درتهیه آرشیو حقوقی و نگهداری طبقه بندی رونوشت مصوبات .
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات به منظو ربرقرار نمودن رویه واحد حقوقی .
صدور دستور تامین یا فروش اموال ورشکستگان و جمع آوری منافع و تقسیم بین طلبکاران .
اقدام درمورد تصفیه ترکه ورشکستگان بلاوارث، ترکه اتباع خارجی و نظایر آن .
بازرسی درباره کیفیت اشتغال اتباع بیگانه و کشف موارد تخلف از مقررات مربوطه .
انجام امور قضائی بین المللی ( استرداد، تعاون قضائی ، تنظیم قراردادهای قضائی ، و نظایر آن ).
تهیه گزارش از پرونده های محکومین جهت ارائه به مقامات و مراجع مربوط .

بازار کار : دادگستری جمهوری اسلامی ایران به عنوان قاضی/ کارشناس حقوقی (کارمند قضائی ) ‌/ دادیار / مشاور حقوقی / قاضی تحقیق / دادرس / بازپرس / در کلیه وزارتخانه ها / سازمانهای دولتی / به عنوان کارشناس حقوقی اشتغال یابند .

شرایط احراز:

دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس یا لیسانس در یکی ازرشته های حقوق یا علوم سیاسی یا فقه و مبانی حقوق .اسلامی .
دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس یا لیسانس دریکی ازرشته های حقوق یا علوم سیاسی یا اقتصاد یا علوم اداری ،بازرگانی و معقول و منقول برای انجام امورکارشناسی تصفیه امور ورشکستگی و کارشناس دادرسی اداری .
دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس یا لیسانس دریکی ازرشته های علوم اجتماعی یا علوم انسانی برای انجام امور قضائی دردادگستری جمهوری اسلامی ایران .
گواهینامه پایان تحصیلات دوره فوق دیپلم مربوط و کسب تجارب لازم .
شرح وظایف:

۱- مطالعه و بررسی و اظهار نظر در خصوص امور ارجاعی .

۲- تجزیه و تحلیل و استنباط حقوقی و و کیفری از مفاد قوانین ، آئین نامه ها ، تصویب نامه ها و قراردادها بمنظور وحدت رویه جهت اجراء .

۳- مطالعه و بررسی و ارجاع پرونده های واصله بین کارشناسان مربوطه .

۴- مطالعه گزارشهای تنظیم شده از سوی کارشناسان مربوطه و اظهار نظر نسبت به موضوع مطروحه در زمینه پرونده هائی که جهت رسیدگی به واحد حقوقی و قضائی ارجاع شده است .

۵- تنظیم گزارش نهائی مربوط به پرونده ها و مسائل ارجاع شده به واحد حقوقی .

۶- تهیه لوایح دفاعی اعم از مدنی یا تخلفات گمرکی و ضبط کالا و تجزیه و تحلیل استنباط حقوقی و کیفری از مفاد قوانین .

۷- دفاع از پرونده های مربوط به قاچاق در مراجع قضائی و تنظیم لوایح دفاعی و تعقیب موضوع تا صدور رای نهائی .

۸- نظارت و رسیدگی به وضع اموال غیر منقول گمرک متبوعه از نظر صدور سند مالکیت و یا اعتراض نسبت به اراضی متعلق به گمرک که مورد تجاوز دیگران قرار گرفته و انجام اقدامات لازم نسبت به تقاضای ثبت اموال غیر منقولی که به ثبت نرسیده تا مرحله نهائی و صدور سند مالکیت .

۹- مطالعه و اعلام نظر نسبت به لوایح مطروحه در مراجع قضائی و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و کمیسیون تجدید نظر و عنداللزوم حضور در آن مراجع و ادای توضیحات لازم .

۱۰- نظارت بر تهیه درخواست صدور اجرائیه بمنظور وصول محکوم به احکام قطعی به نفع گمرک .

۱۱- تهیه گزارشهای لازم در خصوص رفع مشکلات موجود و ارائه طرحهای جدید جهت بهبود روشهای جاری .

۱۲- نظارت بر نحوه انجام وظایف پرسنل تحت سرپرستی و عندالزوم راهنمائی آنان .

۱۳-انجام سایر امور محوله .

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل کارشناس حقوقی:

کارشناس یا مشاور حقوقی معمولا وکلایی هستند که به صورت تخصصی به شرکت ها و سازمان ها مشاوره حقوقی می دهند. بنابراین افراد زیر می توانند به عنوان کارشناس یا مشاور حقوقی مشغول به کار شوند . فارغ التحصیلان کارشناسی از رشته های زیر می توانند وارد این شغل شوند:

 • حقوق
 • الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی – فقه و حقوق اسلامی (ویژه دانشگاه شهید مطهری)

همچنین اگر شما دارای مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته های زیر باشید می توانید در زمینه تخصصی خود به ارائه مشاوره حقوقی  بپردازید :

 • حقوق خصوصی
 • حقوق سردفتری
 • حقوق ثبت اسناد و املاک
 • حقوق اسناد و قراردادهای تجاری
 • حقوق بین الملل
 • حقوق حمل و نقل
 • حقوق جزا و جرم شناسی
 • حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
 • حقوق عمومی
 • حقوق نفت و گاز
 • حقوق بشر
 • حقوق مالکیت فکری
 • حقوق اقتصادی
 • حقوق دادرسی اداری
 • حقوق هنری و ادبی
 • حقوق محیط زیست
 • حقوق تجارت بین الملل
 • حقوق خانواده
 • حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
 • حقوق شرکتهای تجاری
 • حقوق ارتباطات
 • مدیریت نظارت و بازرسی
 • مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی
 • مدیریت دادگستری

آینده شغلی و بازارکار مشاور حقوقی:

در دنیای امروز همگام با پیشرفت هایی که صورت می گیرد، پیچیدگی های آن نیز افزایش یافته است. این پیچیدگی ها در مشاور حقوقی – امور مختلف فردی و سازمانی دیده می شود. نوع روابط انسان ها با یکدیگر، سازمان ها با یکدیگر و انسان ها با سازمان ها تغییر کرده و عوامل زیادی در آن دخالت دارند. این پیچیدگی ها به نوعی کار را سخت تر و برخی از مشکلات را پیچیده تر کرده است. بر همین مبنا نیز قوانین و مقررات پیچیده تر شده اند و استناد به آنها برای دفاع از خود به تخصص و تجربه کافی نیاز دارد. لذا با ادامه این روند نیاز بازار کار به مشاوران و متخصصان حقوقی افزایش یافته و شرایط بهتر شغلی برای کارشناسان حقوقی متصور خواهد بود.همچنین امروزه در خیلی از مواقع مردم عادی برای دفاع از حق خود یا پیگیری مطالبات قانونی خود از افراد، شرکت ها و یا سازمان های دولتی و حاکمیتی نیازمند دریافت مشاوره از کارشناسان و مشاوران حقوقی زبردست می باشند و بدون کمک گرفتن از آنها گاهی اوقات رسیدن به نتیجه مورد نظر غیر ممکن به نظر می رسد.با توجه به موارد مذکور می توان پیش بینی نمود رشد استخدام متخصصین حقوقی در  سال های آینده افزایش داشته و بالاتر از حد میانگین سایر مشاغل خواهد بود.

حقوق و درآمد مشاور حقوقی: مشاوران حقوقی که در سازمان های دولتی استخدام می شوند، مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت می کنند. آنهایی هم که در بخش خصوصی فعالیت می کنند، بنا به میزان تخصص، تجربه، توانایی و توافقی که با کارفرمای خود می کنند، درآمدهای متفاوتی دارند.

در جدیدترین پژوهش صورت گرفته در اواخر سال ۱۳۹۲ توسط تعدادی از متخصصان شغلی کشور، گروه های مختلف شغلی از نظر درآمدی مورد بررسی قرار گرفته اند. بر این اساس متوسط حقوق و درآمد کارشناس و مشاور حقوقی در سمت های مختلف شغلی استخراج شده است.برخی از سمت هایی که در این پژوهش برای کارشناس و مشاور حقوقی در نظر گرفته شده اند شامل کارشناس حقوقی، کارشناس قرارداد، وکیل، مشاور حقوقی و مدیر حقوقی می باشند که یک کارشناس و مشاور حقوقی می تواند در هر یک از آنها استخدام شده و فعالیت نماید.برای کارشناس و مشاور حقوقی در هر سمت حداقل، حداکثر و متوسط درآمد ماهیانه ذکر شده است. به عنوان مثال کارشناس و مشاور حقوقی که در سمت مدیر حقوقی کار می کند، در اواخر سال ۱۳۹۲، حداقل درآمد ۸۰۰۰۰۰ تومان، حداکثر درآمد ۴۰۰۰۰۰۰ تومان و متوسط درآمد ماهیانه ۲۰۰۰۰۰۰ تومان را داشته است.

Rate this post
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.