آشنایی با کمکهای رفاهی و سئوالات متداول بازنشستگان صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها

0

پاراف آشنایی با کمکهای رفاهی و سئوالات متداول بازنشستگان صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها :

کمکهای رفاهی قابل ارائه:

 • تسهیلات قرض الحسنه
 • تسویه تسهیلات قرض الحسنه
 • تورهای گردشگری
 • تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان
 • تسهیلات دانشجویی
 • تسویه تسهیلات دانشجویی
 • ما به تفاوت هزینه درمانی
 • کمک به فرزندان معلول
 • هزینه نگهداری اعضاء
 • هزینه نگهداری همسر اعضاء
 • هزینه مجالس ترحیم اعضاء
 • هزینه مجلس ترحیم همسر
 • کمک بلا عوض
 • حوادث غیر مترقبه
 • اعزام بیماران به خارج از کشور
 • حق بیمه عمر بازنشستگان بالای ۷۰ سال سن

سئوالات متداول بازنشستگان :

* شرایط استفاده از بازنشستگی زود رس برای مستخدمینی که مشترک صندوق بازنشستگی بانکها می باشند چیست ؟
الف) مستخدم مرد با ۵۰ سال سن و ۲۵ سال سابقه پذیرفته شده از لحاظ بازنشستگی در بانک.
ب)‌ مستخدم زن با ۲۰ سال سابقه خدمت پذیرفته شده از لحاظ بازنشستگی در بانک .
ج) مستخدمین ثابت بانکها می توانند با دارا بودن شرایط زیر و موافقت بانک خود بازنشسته شوند .

* حقوق بازنشستگی مستخدمین بانکها چگونه محاسبه می شود ؟
ج) میزان حقوق بازنشستگی مستخدم عبارتست از معدل ۲ سال آخر حقوق وفوق العاده ها و مزایای ملاک محاسبه کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی ضربدر سنوات خدمت ( یک سی ام )

* واجدین شرایط دریافت حقوق وظیفه چه افرادی می باشند؟
۱) همسر :
الف) زوج یا زوجـه های دایمی مستخدم متوفی اعم از اینکه شوهر اختیار کرده یـا نکرده باشـد،همچنین
خود از حقوق اشتغال ،‌ بازنشستگی و یا وظیفه از کارافتادگی برخوردار باشد یا نباشد .
ب) شوهر درصورتیکه علیل و از کارافتاده و تحت کفالت همسر متوفی خود باشد .
۲) فرزندان :
الف) فرزندان اناث تا زمانیکه شوهر اختیار نکرده و یا شغل موظف نداشته باشند.
ب) فرزندان اناث مطلقه و تحت کفالت قانونی مستخدم.
ج) فرزندان ذکور تا پایان ۲۰ سالگی و در صورت تحصیل در مراکز آموزش عالی معتبر تا پایان ۲۵ سالگی

* میزان افزایش حقوق بازنشستگی در سال ۸۸ چند درصد بوده است؟
افزایش حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی و وظیفه وراث آن تعداد از مستخدمینی که تا پایان سال ۸۷ بازنشسته شده اند از تاریخ ۱/۱/۸۸ به میزان افزایش حقوق کارکنان شاغل معادل ۱۵% افزایش یافته است.

* علت عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلین و بازنشستگان بانکها چیست؟
آئین نامه اجرایی فصل دهم (حقوق و مزایای شاغلین) و آئین نامه اجرای ماده ۱۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان مشمول دستگاههای خاص تاکنون از طریق مراجع ذیربط به بانک ها ابلاغ نشده است.

* قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۸۶ مجلس شورای اسلامی تا چه تاریخی در بانکها قابل اجرا خواهد بود؟
قانون بازنشستگی پیش از موعد تا تاریخ ۵/۶/۸۹ در بانکها قابل اجرا خواهد بود.

* مرجع پاسخگوئی در خصوص نحوه پرداخت عیدی و پاداش پایان خدمت در بانکها چه سازمانی است؟
پاسخگوئی در موارد فوق بعهده همان بانکی است که مستخدم قبل از بازنشسته شدن در آن اشتغال بکار داشته است

* افزایش حقوق بازنشستگی ،… و حداقل حقوق بازنشستگی،… کارکنان بانکهای مشمول صندوق در سال ۱۳۹۰ به چه میزان می باشد؟
ج) براساس مصوبه مورخ ۱۸/۳/۹۰ هیأت محترم وزیران و نامه شماره ۶۵۶۹۹ مورخ ۲۹/۳/۹۰ ریاست محترم جمهور وبر اساس ماده ۴۱ آئین نامه استخدام نظام بانکی دولتی ، حقوق بازنشستگی ، ازکارافتادگی ووظیفه کلیه بانکهای مشترک صندوق از ۱/۱/۹۰ به میزان ۱۰% نسبت به حقوق اسفند ماه ۸۹ ، افزایش یافت ، همچنین حداقل حقوق شاغلین ، بازنشستگان ، مستمری بگیران و وظیفه بگیران از تاریخ فوق به مبلغ ۳،۴۱۰،۰۰۰ ریال تعیین گردید.

* قانون استفاده از مرخصی بدون حقوق به نحوی که مدت فوق جزو سنوات خدمت مستخدم محسوب شود چیست و ازچه تاریخی قابل اجرا می باشد؟
ج) با عنایت به موافقت هیأت مدیره محترم صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها ، کلیه کارکنان بانکهای مشترک صندوق بازنشستگی از ۱/۱/۹۰ درصورت استفاده از مرخصی بدون حقوق با پرداخت کسور بازنشستگی سهم خود و بانک ، مدت مرخصی مذکور بعنوان سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی محسوب می گردد.
توضیحات :
الف) مبنای پرداخت کسور بازنشستگی مشمولین این قانون براساس آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر سال با اعمال افزایش سالیانه می باشد.
ب) افراد مشمول موظفند حداکثر تا پایان هر ماه کسور بازنشستگی مربوط به همان ماه را به حساب صندوق نزد بانک مربوط واریز نموده و رسید دریافت نمایند ، درغیر اینصورت ماه مزبور جزء سنوات خدمت آنان از لحاظ بازنشستگی محسوب نخواهد شد.
ج) مستخدمینی که از تاریخ ۱/۱/۹۰ واجد شرایط فوق الذکر بوده، لیکن کسور بازنشستگی خود را تاکنون پرداخت ننموده اند می توانند نسبت به واریز کل کسور معوقه اقدام نمایند در غیر اینصورت اشتراک آنان از تاریخ تقاضا و واریز کسور خواهد بود.

* افزایش حقوق بازنشستگی ،… و حداقل حقوق بازنشستگی،… کارکنان بانکهای مشمول صندوق در سال ۱۳۹۱ به چه میزان می باشد؟
ج) براساس مصوبه مورخ ۲۷/۳/۹۱هیأت محترم وزیران و نامه شماره ۵۸۴۰۴ معاونت محترم رئیس جمهور وبر اساس ماده ۴۱ آئین نامه استخدام نظام بانکی دولتی ، حقوق بازنشستگی ، ازکارافتادگی ووظیفه کلیه بانکهای مشترک صندوق از ۱/۱/۹۱ به میزان ۱۵% نسبت به حقوق اسفند ماه ۹۰، افزایش یافت ، همچنین حداقل حقوق شاغلین ، بازنشستگان ، مستمری بگیران و وظیفه بگیران از تاریخ فوق به مبلغ ۳،۹۲۱،۵۰۰ ریال تعیین گردید.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here