جزئیات آمار شاغلان ایرانی دانشگاه نرفته

0
جزئیات آمار شاغلان ایرانی دانشگاه نرفته
جزئیات آمار شاغلان ایرانی دانشگاه نرفته

پاراف جزئیات آمار شاغلان ایرانی دانشگاه نرفته : در حالی که جمعیت ورودی به بازار کار ایران عمدتا دارای تحصیلات دانشگاهی هستند ، آمارها حکایت از بالا بودن نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به متوسط نرخ بیکاری دارد، به طوری که بیش از هشتاد درصد از شاغلان هنوز فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند.

در میان شاغلان ایرانی دارای تحصیلات ، بخش عمده ای از افراد دارای تحصیلات دانشگاهی ، فوق دیپلم و لیسانس دارند و به این ترتیب شمار کسانی که فوق لیسانس و دکترا دارند، هر چند نسبت به سال های پیش افزایش داشته اند، اما همچنان سهم اندکی از بازار کار ایران را به خود اختصاص داده اند.

بر این اساس برآوردها نشان می دهد شمار کسانی که تحصیلات تکمیلی دانشگاهی دارند از شمار بیسودان بازار کار کمتر هستند. گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد بیش از ۱۰ درصد از شاغلان ایرانی ، حتی در سال ۱۳۹۴، اظهار بی سوادی کرده اند.

برخی کارشناسان با تحلیل سطح سواد شاغلان چنین نتیجه می گیرند که ساختار بازار کار ایران به گونه ای است که فضا برای اشتغال افراد با تحصیلات عالی مناسب نیست . این در حالی است که در سال های اخیر ظرفیت دانشگاه های ایران به شدت افزایش یافته و کنکور نقطه رقابت سرنوشت سازی برای نسل دهه ۵۰ ، ۶۰ و ۷۰ تلقی می شد .

کاهش شمار جمعیت جوان سبب شده است در شرایطی بسیاری از صندلی های دانشگاه ها خالی بماند و دانشجویی برای پر کردن آن نباشد که فارغ التحصیلان نیز توفیقی در یافتن شغل در بازار کار ایران نداشته اند.

کارشناسان می گویند،اقتصاد ایران در سال های آتی در حالی نیازمند جهش در ایجاد شغل است که ضروری است این شغل ها متناسب با افراد تحصیل کرده باشد

ایجاد اشتغال یکی از مهمترین دغدغه های سیاستگذاران و مدیران ایرانی است اما با توجه به شرایط نیروهای جوان ورودی به بازار کار لازم است علاوه بر کمیت ایجاد اشتغال ، کیفیت ایجاد شغل نیز مورد توجه قرار گیرد. خبرآنلاین.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here