صدور گواهی‌های حضور در جبهه رزمندگان به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد

0

پاراف قوانین و مقررات در مورد صدور گواهی‌های حضور در جبهه رزمندگان به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد : واگذاری صدور گواهی‌های حضور در جبهه رزمندگان به وزارت جهاد کشاورزی موضوع بخشنامه شماره ۱۴۹/۱۴/۲۰۱/م/۴/ن مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ ستاد کل نیروهای مسلح.

با عنایت به این‌که وزارت جهاد کشاورزی (جهاد سازندگی سابق) در طول جنگ تحمیلی مبادرت به اعزام رزمندگان (متخصص و عادی) به مناطق جنگی نموده، لذا صدور گواهی‌های حضور در خصوص کارکنان جمعی و یا کسانی که در مدت جنگ تحمیلی از جانب آن وزارت به عنوان نیروهای جهاد پشتیبانی جنگ به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل اعزام شده‌اند، به آن وزارت واگذار و معتبر است.

از: معاونت نیروی انسانی رییس ارکان و امور مشترک ستاد کل ن.م- اداره منابع انسانی   به: گیرندگان محترم زیر

موضوع: طرح یکنواخت سازی گواهی جبهه رزمندگان / پیرو نامه ابلاغیه شماره: ۵۰/۱۴/۲۰۱/م/۴/ن مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۳،

۱- با عنایت به این‌که وزارت جهاد کشاورزی (جهاد سازندگی سابق) در طول جنگ تحمیلی مبادرت به اعزام رزمندگان (متخصص و عادی) به مناطق جنگی نموده، لذا صدور گواهی‌های حضور در خصوص کارکنان جمعی و یا کسانی که در مدت جنگ تحمیلی از جانب آن وزارت به عنوان نیروهای جهاد پشتیبانی جنگ به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل اعزام شده‌اند، به آن وزارت واگذار و معتبر است.

۲- مراجع صادر کننده مجاز گواهی جبهه در وزارت جهاد کشاورزی، «مدیر کل امور ایثارگران وزارت» و در استانها، «مدیر امور سازمان جهاد کشاورزی استان» می‌باشند.

۳- خواهشمند است دستور فرمایید جهت حسن اجرای ابلاغیه، اقدام‌های لازم را به عمل آورند.

سرتیپ محمدحسن باقری

معاون نیروی انسانی

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید