پرسش و پاسخ های اداری و شغلی ایثارگران

ما در مجموعه مطالب با عنوان “پرسش و پاسخ ها” این بار سئوالات “اداری و شغلی” ایثارگران را در نظر گرفته ایم. این سئوالات به نقل از سایت ایثار به شرح زیر است.

۱- سؤال: در زمان جنگ پدرم به‌صورت داوطلبانه عازم جبهه‌های حق علیه باطل شد و به مدت شش ماه به‌صورت داوطلبانه در جبهه بود ولی تاکنون حتی برای دریافت کارت ایثارگری هم اقدام ننموده است. آیا این کارت‌ها برای افرادی مانند ایشان و فرزندانش مفید هست و آیا اقدام کنند؟ پاسخ: کارت ایثار مربوط به رزمندگان اعم از وظیفه و داوطلب دوران دفاع مقدس می‌باشد که در حوزه وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی‌باشد؛ لذا پیشنهاد می‌گردد ایشان پاسخ سؤال خود را از شورای هماهنگی سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان مستقر در مدیریت ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح پیگیری نمایند.

۲- سؤال: چرا بنیاد شهید و امور ایثارگران که متولی ایثارگران می‌باشد قانون سنوات ارفاقی (۸ سال) برای بازنشستگی پیش از موعد فرزندان شاهد شاغل در بنیاد را اجرا نمی‌کند؟ پاسخ: اگرچه اجرای بند (خ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه مربوط به اعطای ۸ سال سنوات ارفاقی به فرزندان و همسران شهدا برای نیل به بازنشستگی پیش از موعد موکول به آیین نامه نشده است، لیکن برای تعیین ضوابط و مقررات اجرایی این حکم، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای اجرای این بند اقدام به تهیه آیین نامه اجرایی نموده که این آیین نامه در شرف انجام مراحل تصویب در دولت می‌باشد که در صورت تصویب و ابلاغ آن از سوی دولت و تأمین منابع لازم تمام دستگاه‌های اجرایی ازجمله بنیاد مکلف به اجرای بند مذکور خواهند بود.

۳- سؤال: جانباز ۲۰ درصد و نیروی شرکتی …. از زیر مجموعه‌های وزارت ارتباطات هستم چندین بار برای تغییر وضعیت نامه‌نگاری نمودم ولی در جواب میگویند شما شرکتی هستید؟ پاسخ: به موجب ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مشمول این ماده که از طریق سهمیه ۲۵ درصد جذب دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون شده‌اند، دستگاه مربوطه ازجمله شرکت مخابرات موظف است وضعیت استخدامی آنان را پس از سه ماه به وضعیت استخدام رسمی تبدیل نمایند، لذا دستگاه محل اشتغال ایشان مشروط به داشتن مجوز استخدام از سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر مراجع مربوطه می‌بایست نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی نامبرده را به وضعیت رسمی اقدام نماید.

۴- سؤال: آیا تبصره‌های بند و ماده ۴۴ قانون توسعهٔ پنجم همچنان بر قوت خود باقی است یا خیر؟ و اینکه منظور از معافیت از شرط تحصیلی برای مشمولین سهمیه‌های ۲۵ درصد آزمون‌های استخدامی دقیقاً چیست؟ پاسخ: الف. بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۱ (پاورقی ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) که اشعار می‌دارد: «چون احکام مندرج در ماده (۲۱) فوق جامع‌تر از احکام مندرج در بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و ۱۴/۸/۱۳۹۱ است، لذا بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم برای مجربان قابل استناد نیست ولی تبصره‌های آن به قوت خود باقی است.» بنابراین تبصره‌های بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه وفق مصوبه ۰۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان حکم دائمی به تبصره‌های ماده (۲۱) قانون جامع الحاق گردیده و معافیت‌های مقرر در تبصره (۲) بند فوق‌الذکر به عنوان یکی از تبصره‌های ماده (۲۱) دارای اعتبار می‌باشد.

ب. منظور از معافیت شرط تحصیلی برای مشمولان سهمیه ۲۵ درصد در آزمون‌های استخدامی، گرایش‌های تحصیلی یا رشته تحصیلی نزدیک و مرتبط با رشته تحصیلی مورد نیاز دستگاه استخدام کننده می‌باشد که مشمولان ماده (۲۱) در صورت داشتن مدرک تحصیلی مربوط به گرایش‌ها و رشته‌های تحصیلی نزدیک به رشته مورد نظر دستگاه‌ها، از داشتن مدرک تحصیلی اعلام شده از سوی دستگاه استخدام کننده معاف می‌باشند.

۵- سؤال: زمان رسمی شدن تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی دادم و صندوق بازنشستگی کشوری مابه‌التفاوت را از من طلب می‌کند. حال با توجه به ماده ۸۸ برنامه پنجساله توسعه دولت باید این مبلغ را پرداخت و تسویه نمایم؟ بازنشستگی کشوری می‌گوید برای کسانی که تغییر دستگاه (اداره یا سازمان و نهاد) داده باشند این موضوع صادق است؟ پاسخ: به موجب بند (خ) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه، ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل ۱۲ ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت مابه‌التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی معافند و این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود. بر این اساس اگرچه اجرای این بند موکول به آیین نامه اجرایی نشده است لیکن برای تعیین ضوابط و مقررات اجرایی این حکم، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای اجرای این بند اقدام به تهیه آیین نامه اجرایی نموده است که این آیین نامه در شرف انجام مراحل تصویب در دولت می‌باشد که در صورت تصویب و ابلاغ آن از سوی دولت و تأمین منابع لازم، ایشان و سایر افراد مشمول می‌توانند از این تسهیلات و مزایا استفاده نمایند.

۶- سؤال: اینجانب جانباز و دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم هستم. بر اساس برنامه ششم توسعه، ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۴ قانون پنجم توسعه مدرک کاردانی بنده باید یک مقطع بالاتر (در مورد بنده کارشناسی) لحاظ شود، اما متأسفانه مدرک تحصیلی اینجانب همچنان کاردانی در نظر گرفته شده است؟ پاسخ: اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر به جانبازان، مربوط به ماده (۱۸) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، مصوب ۱۳۷۴ می‌باشد و ارتباطی به ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد، لیکن اگر منظور استفاده یک مقطع تحصیلی بالاتر برای ادامه خدمت تا ۳۵ سال موضوع قانون اصلاح بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون فوق‌الذکر مصوب ۱۳۹۵ باشد، تنها ایثارگران با مدرک لیسانس و با استفاده از یک مقطع تحصیلی بالاتر می‌توانند تا ۳۵ سال ادامه خدمت داشته باشند.

۷- سؤال: بنده جانباز ۵۰ درصد هستم و پس از ۳۰ سال در بانک … بازنشسته شده‌ام. بر اساس مصوبه مجلس باید آخرین حقوق و مزایای بنده در بازنشستگی اعمال شود اما بر اساس حکم حقوقی صادرشده، پرداختی طبق حقوق ۲ سال آخر محاسبه شده است؟ پاسخ: الف. به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷، حقوق بازنشستگی مشمولان این قانون بر اساس آخرین حقوق قبل از بازنشستگی محاسبه می‌گردد.
ب. به استناد ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین این آیین‌نامه شاغل در بخش دولتی بر اساس آخرین مبلغ مندرج در حکم بازنشستگی و برای شاغلین بخش‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی بر اساس ضوابط حاکم بر قانون تأمین اجتماعی در محاسبه حقوق بازنشستگی عمل می‌گردد.

پ. بر اساس ماده (۴۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، حقوق بازنشستگی شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین می‌گردد.

ت. حقوق بازنشستگی سایر جانبازان بر اساس ضوابط و مقررات حاکم بر نحوه بازنشستگی حقوق بازنشستگی صندوق مربوط (میانگین دو سال آخر) محاسبه و پرداخت می‌گردد.

۸- سؤال: فرزند محجور شهید هستم و حقوق بنده پس از ۲ سال مجدداً برقرار شده است. برای دریافت حقوق این ۲ سال پیگیری کرده‌ام، اما تاکنون جواب مشخصی به بنده ارائه نشده است؟ پاسخ: مبنای زمانی برقراری حقوق برای فرزندان محجور و معلول شهدا موضوع ماده (۱۶) آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال تاریخ تأیید و احراز محجوریت و معلولیت از سوی مراجع قضایی و سایر مراجع ذیصلاح می‌باشد. بر این اساس لازم است دلیل قطع حقوق ایشان از اداره کل پذیرش و امور اداری ایثارگران معاونت تعاون و امور اجتماعی استعلام گردد.

۹- سؤال: آِیا در حال حاضر ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برای جانبازان اجرایی شده است؟ پاسخ: ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بر اساس اولویت درصد جانبازی و میزان اعتبار و منابع تخصیصی در حال انجام می‌باشد به نحوی که تعداد زیادی از جانبازان عزیز از مزایای ماده (۳۸) بهره‌مند شده‌اند و در صورت تأمین اعتبار لازم، مستند به بند (ب) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه مابقی جانبازان مشمول این ماده از این مزایا برخوردار خواهند شد.

۱۰- سؤال: در سال ۱۳۷۵ به همراه نویسندگان دفاع مقدس به منظور بازدید از مناطق جنگی به اروند کنار اعزام شدم و در خلیج فارس سوار بر قایق تندرو از قایق سقوط کرده و از نواحی سر و دندان‌ها دچار آسیب‌دیدگی جدی قرار گرفتم. صورت سانحه و مدارک بالینی خود را به بنیاد مازندران ارائه دادم و در ماده سه پذیرفته شده و به کمیسیون تهران اعزام شدم اما پرونده اینجانب جهت تکمیل مجدد به استان ارسال گردید و متأسفانه اصل مدارک مفقود شد اما تصاویر آنکه به ثبت دفاتر بنیاد رسیده است موجود می‌باشد. آیا اینجانب می‌توانم گرفتن درصد را پیگیری کنم؟ پاسخ: بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس حتی به صورت مأموریت اداری و حوادث مربوط به آن از مصادیق تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی تعیین مصادیق عملی شهید و سایر مصادیق ایثارگری، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۵۸۲۵/ت ۴۹۱۸۹ هـ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۳ هیئت وزیران نمی‌باشد.

۱۱- سؤال: چرا تعدادی از همکاران جانباز شاغل در بنیاد که از کار افتادگی دارند و حقوق مضاعف دریافت می‌کنند. اما بنده و تعدادی از دوستان که قبلاً از کار افتادگی گرفته‌ایم و از بنیاد حالت اشتغال شده‌ایم این حقوق اضافه را دریافت نمی‌کنیم؟ پاسخ: اگر منظور از حقوق مضاعف، حقوق ناشی از اشتغال ایشان در بنیاد می‌باشد، مستند به تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران «حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی موضوع مواد (۳۸) و (۳۹) این قانون در صورت اشتغال در دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده (۲) این قانون (ازجمله بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان دستگاه اجرایی) قطع نمی‌گردد.»

۱۲- سؤال: فرزند جانباز ۴۰ درصد هستم. محل خدمت من آموزش و پرورش استان هرمزگان هست.۸ سال سابقه کار دارم. با توجه به اینکه ۵ سال تعهد خدمت در منطقه محروم را گذراندم و الان دو فرزند ۸ ماهه و چهار ساله دارم و خانواده من در استان فارس شهرستان فسا زندگی می‌کنند. توانایی نگهداری همزمان فرزند و رفتن سر کار را ندارم. چندین بار درخواست انتقالی دادم ولی متأسفانه نتیجه نگرفتم. درخواست مرخصی بدون حقوق دادم ولی موافقت نشده. چطوری می‌توانم از طریق قانونی و حقوقی این مسئله رو پیگیری کنم.؟ پاسخ: در قوانین و مقررات موضوعه برای ایثارگران، تکلیفی برای دستگاه‌ها جهت انتقال محل خدمت فرزندان ایثارگران ازجمله فرزندان جانبازان نیامده بنابراین پیشنهاد می‌گردد موضوع از طریق سازمان اداری استخدامی کشور یا وزارت متبوع پیگیری شود.

۱۳- سؤال: فرزند شهید و فارغ‌التحصیل کارشناسی رشته حقوق با معدل ۱۹٫۸۴ در تیرماه ۹۷ می‌باشم. می‌خواستم در آزمون قضاوت شرکت کنم اما چون ۴۲ سال سن داشتم و در متن آگهی هیچ گونه اشاره‌ای به معافیت سنی ایثارگران نشده بود و در آزمون ثبت‌نام نکردم. لطفاً بفرمایید با وجود معافیت سنی ایثارگران در قانون، آیا در آزمون قضاوت نیز این معافیت اعمال می‌شود یا خیر؟ پاسخ: افراد تبصره (۱) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه ششم توسعه شامل فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان که به استناد بند (۴) ماده (۷۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به عنوان یکی از تبصره ماده (۲۱) این قانون، دارای اعتبار و دائمی می‌باشد، از رعایت حداکثر سن معاف می‌باشند.

۱۴- سؤال: ۲۸ ماه سابقه جبهه دارم و دارای کارت ایثارگری هستم و پسر من دارای سهمیه ۵ درصد برای شرکت در کنکور است. پسر بنده از پرداخت شهریه دانشگاه پردیس معاف هست یا خیر؟ پاسخ: فرزندان رزمندگان به استناد جز (۱) بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم از پرداخت ۳۰ درصد شهریه دانشگاه و مراکز آموزش عالی معاف می‌باشند؛ بنابراین از آنجا که بر اساس صدر بند (ث) ماده مذکور، اعمال تسهیلات مقرر در مفاد این بند موکول به تأمین اعتبار و منابع در بودجه سنواتی و سایر منابع مربوطه می‌باشد در صورت تأمین اعتبار، فرزند ایشان می‌توانند از معافیت مقرر برای پرداخت ۳۰ درصد شهریه برخوردار گردند.

۱۵- سؤال: فرزند شهید و دارای مدرک کارشناسی ارشد هستم و سابقه خدمت اینجانب ۲۴ سال است. آیا با داشتن این شرایط می‌توانم از بازنشستگی پیش از موعد با سنوات ارفاقی استفاده کنم؟ پاسخ: به استناد بند (خ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه «کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.» بر این اساس آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تهیه و در شرف انجام مراحل تصویب در دولت می‌باشد که درصورت تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی بند مذکور، ایشان می‌توانند با سابقه بالای ۲۲ سال از تسهیلات این آیین نامه برای بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند گردند.

۱۶- سؤال: بنده ۴ ماه و ۳ روز حضور در جبهه داشتم و ضمناً پدرم ۴۵ ماه جبهه و ۲۷ درصد جانبازی دارد. البته کارمند رسمی هم هستم. آیا با این وضعیت مشمول تسهیلات ایثارگری می‌شوم یا خیر؟ پاسخ: شرایط و ضوابط حاکم برای اعطای خدمات و تسهیلات و مزایا به رزمندگان و فرزندان آنان در قوانین و مقررات موضوعه خصوصاً سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان و احکام برنامه ششم توسعه لحاظ شده بنابراین برای دستیابی به پاسخ سؤال، ایشان باید به صورت شخصی موضوع را مطرح نمایند تا پاسخ لازم ارائه گردد.

۱۷- سؤال: تعدادی از جانبازان عزیز هستند که از محل کار خود استعفا داده‌اند و در هیچ دستگاه دیگری شاغل نشده‌اند و در حال حاضر حالت اشتغال بنیاد هستند که نه تحت ماده ۳۸ قرارگرفته‌اند و نه تحت ماده ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران. مثلاً بنده پاسدار رسمی بودم و در سال ۶۱ مجروح شدم و بعد از مجروحیت استعفا دادم و در حال حاضر حالت اشتغال بنیاد هستم ولی به دلیل اینکه درزمان مجروحیت پاسدار رسمی بوده‌ام شامل ماده ۳۸ نیستم و به دلیل اینکه در حال حاضر شاغل نیستم شامل ماده ۳۹ هم نمی‌شوم؟ پاسخ: اگر منظور ایشان استفاده از تسهیلات و مزایای ماده (۳۸) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران باشد، ماده (۳۸) قانون جامع ناظر به پرسنل وظیفه و نیروهای داوطلب می‌باشد و چون ایشان در زمان مجروحیت پرسنل کادر و رسمی سپاه بودند مشمول ماده (۳۸) نمی‌باشند.

۱۸- سؤال: فرزند جانباز ۲۵ درصد هستم و دیپلم فنی الکترونیک دارم. می‌خواستم به دلیل اینکه بیکارم بدونم قوانین اشتغال شامل بنده می‌شود یا نه؟ اگر می‌شود از کجا باید شروع کنم؟ پاسخ: بر اساس ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد مشمول سهمیه ۲۵ درصدی برای جذب و استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند لیکن از آنجا که بر اساس ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی از شرایط عمومی برای استخدام می‌باشد و امکان استخدام دارندگان مدرک دیپلم در دستگاه‌های اجرایی مقدور نیست بنابراین ایشان می‌توانند از تسهیلات و خدمات اشتغال و کارآفرینی فصل پنجم قانون مذکور برای اشتغال و استخدام در مراکز کارگری و خصوصی و استفاده از تسهیلات اشتغال‌زایی بهره‌مند گردند.

۱۹- سؤال: به مدت ۲۲ ماه در مریوان به عنوان پاسدار مشمول خدمت کردم. اما همچنان بیمه و مالیات از من کسر می‌شود؟ پاسخ: الف. به موجب بند (۱۴) از ماده (۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

ب. اگر منظور بیمه درمان باشد، به استناد ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تنها خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان و عائله تحت تکفل آنان از پرداخت هزینه‌های درمانی همگانی و تکمیلی معاف می‌باشند.

پ. اگر منظور بیمه بازنشستگی باشد، به استناد ماده (۳۷) قانون مزبور تنها سهم بیمه حق بازنشستگی اسرا، آزادگان، جانبازان، فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل ۲۴ ماه حضور در جبهه مشمول معافیت پرداخت حق بیمه می‌باشند، بنابراین چنانچه ایشان در شمول هر یک از موارد فوق‌الذکر باشند می‌توانند از این تسهیلات و معافیت‌های مقرر در آن برخوردار گردند.

۲۰- سؤال: لطفاً بفرمایید قانون خدمات رسانی به ایثارگران از چه تاریخی دائمی شده و آیا همه آن اجرایی شده است؟ پاسخ: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به موجب ماده (۴۷) قانون دائمی شدن احکام برنامه‌های توسعه مصوب ۱۳۹۵ دائمی شده و از تاریخ تصویب قانون یعنی ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ اجرایی می‌باشد.

۲۱- سؤال: با توجه به تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آیا بند چ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه نسخ می‌شود یا خیر و همچنان جانبازان می‌توانند با شرایط ذکر شده در برنامه اعاده به کار شده و تا ۳۵ سال خدمت کنند؟ پاسخ: با تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، بند (چ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه نسخ نمی‌شود و لذا جانبازان معزز درصورتی که شرایط مندرج در بند مذکور را داشته باشند می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

۲۲- سؤال: در خصوص بازنشستگی فرزندان شاهد که در دستگاه دولتی شاغل بوده و تابع صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند دو سؤال دارم. حقوق بازنشستگی فرزندان شاهد چگونه و بر اساس چه قانونی محاسبه و پرداخت می‌گردد؟ پرداخت پاداش پایان خدمت به چه صورت است؟ آیا بر اساس آخرین حقوق و مزایا خواهد بود یا اینکه برخی از بندهای حکم کارگزینی همانند فوق‌العاده ویژه پرداخت می‌گردد یا نه؟ پاسخ: آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه مربوط به بازنشستگی پیش از موعد همسران و فرزندان شهدا و ضوابط اجرایی آنکه مشتمل بر موارد مربوط به سؤال مطروحه می‌باشد توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تهیه و در شرف انجام مراحل تصویب در دولت می‌باشد.

۲۳- سؤال: دختر شهید و کارمند هستم و متارکه کرده‌ام. ۲ فرزند دارم که نگهداری آنها طبق حکم دادگاه با من است. در مورد حق عائله‌مندی و استفاده از کسر ساعت کار زنان سرپرست خانوار قانونی وجود دارد؟ پاسخ: الف: درصورتی که فرزندان ایشان به موجب حکم دادگاه، تحت حضانت و سرپرستی و در کفالت نامبرده قرار گرفته باشند، مستند به بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول حق عائله‌مندی می‌باشند.

ب. به استناد ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب ۱۳۹۵، چنانچه ایشان شرایط مندرج در این قانون ازجمله داشتن معلولیت شدید را دارا باشند یا صاحب فرزند زیر شش سال تمام یا همسر و فرزند دارای معلولیت شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج باشند مشمول کاهش ساعت کار با شرایط مندرج در این قانون می‌باشند.

۲۴- سؤال: مبنای حقوق بازنشستگی جانباز ۱۵ درصد، با ۳۰ سال سابقه بیمه، با سن ۴۷ سال، چیست؟ آخرین حقوق دریافتی و یا میانگین حقوق ۲ سال آخر؟ پاسخ: الف. به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷، حقوق بازنشستگی مشمولان این قانون بر اساس آخرین حقوق قبل از بازنشستگی محاسبه می‌گردد.

ب. به استناد ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین این آیین‌نامه شاغل در بخش دولتی بر اساس آخرین مبلغ مندرج در حکم بازنشستگی و برای شاغلین بخش‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی بر اساس ضوابط حاکم بر قانون تأمین اجتماعی در محاسبه حقوق بازنشستگی عمل می‌گردد.

پ. بر اساس ماده (۴۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، حقوق بازنشستگی شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین می‌گردد.

ت. حقوق بازنشستگی سایر جانبازان بر اساس ضوابط و مقررات حاکم بر نحوه بازنشستگی حقوق بازنشستگی صندوق مربوط (میانگین دو سال آخر) محاسبه و پرداخت گردد.

۲۵- سؤال: بنده در درگیری نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گروه‌های ضد انقلاب بر اثر اصابت تیر دشمن مجروح شدم و بدون هیچ‌گونه امتیاز جانبازی در جهاد سازندگی شهرستان بانه اشتغال بکار شدم. بنیاد بدون ادله خاص در سال ۱۳۹۵ حقوق حالت اشتغال بنده را قطع کردند. علت این موضوع چیست؟ پاسخ: به موجب ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پرداخت حقوق حالت اشتغال به مشمولان این ماده ناظر بر غیرشاغلین می‌باشند و آنجا که ایشان شاغل می‌باشند مشمول حقوق حالت اشتغال موضوع این ماده نمی‌گردند.

۲۶- سؤال: آیا جانبازان بسیجی که از ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران استفاده می‌کنند و حالت اشتغال بنیاد شهبد هستند بر اساس زمان مجروحیت بازنشسته می‌شوند. خواهشمندم از طریق همین ایثار جواب دهید. خیلی از ایثارگران منتظر جواب شما هستند. پاسخ: به موجب اصلاح تبصره (۵) قانون حالت اشتغال، موضوع ماده (۱۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ «مبنا و مبدأ پرداخت حقوق حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد می‌باشد.»

۲۷- سؤال: من فرزند جانباز ۷۰ درصد می‌باشم. شش سال به صورت قراردادی مشغول به کار هستم. از من طی این سالها مالیات و بیمه کسر می‌شود. آیا قانونی برای معافیت از این پرداخت‌ها برای فرزند جانبازان وجود دارد؟ و اینکه آیا قانونی هست که امتیازات فرزندان شهید رو با فرزندان جانباز ۷۰ درصد یکسان کرده باشد؟ پاسخ: الف. به استناد ماده (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران فرزندان جانبازان مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر حقوق نمی‌باشند.

ب. حسب مورد، برخی از خدمات و تسهیلات مقرر برای فرزندان شهدا، به فرزندان جانبازان نیز خصوصاً فرزندان جانبازان ۷۰ درصد تسری دارد لیکن حکمی که کلیه خدمات و تسهیلات مقرر برای فرزندان شهدا به فرزندان جانبازان تسری یابد در قوانین و مقررات موضوعه وجود ندارد.

۲۸- سؤال: اینجانب فرزند جانباز ۴۰ درصد می‌باشم. مدت ۱۶ ماه در دانشگاه علوم پزشکی به صورت شرکتی مشغول به کار هستم. درخواست تبدیل وضعیت دارم؟ پاسخ: فرزندان جانبازان به اعتبار ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، باید پس از مدت ۳ ماه به رسمی قطعی تبدیل وضعیت شوند؛ لذا دانشگاه علوم پزشکی مکلف است به محض اخذ مجوز استخدامی از سوی هیئت امنا یا سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تبدیل وضعیت ایشان اقدام نماید.

۲۹- سؤال: فرزند محجور شهید هستم دو ساله حقوقم قطع شده الان با پیگیری بنیاد شهید نیشابور سه ماه است برقرار شده است. این دو سال عقب مانده قابل پرداخت است؟ پاسخ: مبنای زمانی برقراری حقوق برای فرزندان محجور و معلول شهدا موضوع ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال تاریخ تأیید و احراز محجوریت و معلولیت از سوی مراجع قضایی و سایر مراجع ذیصلاح می‌باشد. بر این اساس لازم است دلیل قطع حقوق ایشان از اداره کل پذیرش و امور اداری ایثارگران معاونت تعاون و امور اجتماعی استعلام گردد؛ بنابراین پیشنهاد می‌گردد مراتب از اداره کل مذکور پیگیری گردد.

۳۰- سؤال: می‌خواستم بدانم لغو یک مقطع تحصیلی بالاتر برای ایثارگران (رزمندگان) که در بند ۶ از قسمت ث ماده ۸۸ قانون ششم توسعه آمده، از سوی ادارات وجاهت قانونی دارد یا نه؟ پاسخ: طبق ابلاغیه معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و با عنایت به اینکه برای رفع ابهام از بند قانونی مذکور استفساریه به مجلس ارائه مجلس شده است، تا زمان تعیین تکلیف لایحه استفساریه مربوط اجرای این حکم امکان‌پذیر نیست.

۳۱- سؤال: همسرم ۲۸ ماه در جبهه به عنوان پاسدار وظیفه حضور داشته و ۲۴ ماه گواهی خدمت از قرارگاه دارد. فرزند دختری دارم که در دانشگاه بین‌الملل رشته پزشکی درس می‌خواند و از سهمیه ایثارگری استفاده نکرده است. حال اگر اقدام به گرفتن کارت ایثار کنیم آیا می‌توانیم از تخفیف شهریه استفاده کنیم یا خیر؟ آیا می‌تواند در امتحان تخصص از سهمیه استفاده کند؟ شوهرم در جبهه زخمی شده و ترکش خورده و در بیمارستان هم بستری شده آیا جانبازی به او تعلق می‌گیرد؟ پاسخ: الف: رزمندگان و فرزندان آنان بر اساس جزء (الف) بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم از پرداخت ۳۰ درصد شهریه معاف می‌باشند و از آنجا که بر اساس صدر بند (ث) استفاده از این معافیت مستلزم تأمین منابع در بودجه سنواتی است در صورت تأمین اعتبار در بودجه این عزیزان می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

ب. به استناد ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، فرزندان رزمندگان در مقاطع تحصیلی دانشگاهی ازجمله دوره تخصصی از سهمیه موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.

ج. ایشان می‌توانند با انجام فرایند مربوط به احراز، تأیید و تعیین درصد جانبازی در کمیسیون‌های مربوطه در نیروهای مسلح اقدام و پس از انجام این فرایند و اعلام کمیسیون به این بنیاد، اقدام لازم برای احراز و تأیید جانبازی ایشان در بنیاد انجام خواهد شد.

۳۲- سؤال: آیا ایثارگران با مدرک نوع دو که لیسانس محسوب می‌شود می‌توانند تا سی و پنج سال ادامه خدمت دهند؟ پاسخ: ایثارگران با دارا بودن مدرک معادل کارشناسی (لیسانس) که مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد با احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر می‌توانند تا ۳۵ سال ادامه خدمت دهند.

۳۳- سؤال: فرزند جانباز ۲۵ درصد هستم و به مدت ۵ سال است که در بنیاد خدمت می‌کنم. ۲ سال اول خدمتم به صورت قراردادی بودم ولی الان سه سال است که به عنوان نیروی شرکتی کارمی کنم. می‌خواستم بدونم چرا بنیاد فرزندان جانباز ۲۵ درصد به بالا که در خود بنیاد مشغول به کار هستند را به رسمی تبدیل وضعیت نمی‌کند؟ پاسخ: به موجب ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ایثارگران مشمول باید پس از سه ماه به رسمی قطعی تبدیل وضعیت شوند؛ لذا بنیاد موظف است مشروط به اینکه مجوز استخدام از سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه اخذ کند نسبت به تبدیل وضعیت ایشان اقدام نماید.

۳۴- سؤال: دو سال پیش پس از تائید کمیسیون پزشکی سپاه به بنیاد معرفی شدم و پس از احراز به دلیل نداشتن مدارک بالینی درصدی به بنده تعلق نگرفت. با توجه به قانون برنامه ششم توسعه بنده باید اقدامی انجام بدهم یا خود بنیاد اقدام لازم را به عمل می‌آورد؟ پاسخ: دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه از طریق ستاد کل نیروهای مسلح به کلیه نیروهای مسلح ابلاغ گردیده و رزمندگان عزیز می‌توانند با انجام فرایند این دستورالعمل و احراز و تعیین و تأیید درصد جانبازی از سوی کمیسیون‌های مربوط در نیروهای مسلح و اعلام آن به بنیاد شهید و امور ایثارگران از حداقل ۵ درصد جانبازی موضوع این قانون برخوردار گردند.

۳۵- سؤال: چرا بنیاد قانون را اجرا نمی‌کند. چون هم برگ صورت سانحه از نیروهای مسلح هم برگ تأیید از شورای عالی یگان اعزام کننده هم تأییدیه دکترهای کمیسیون وجود دارد. آیین نامه تصدیق ایثارگری بند الف ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و غیره دارد ولی مسئولین بنیاد حاضر به اجرای آن نیستند. چطور بنیاد از یک ماده ۷۸ بند ج را اجرا می‌کند ولی بند الف آن را اجرا نمی‌کند؟ پاسخ: دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به کلیه نیروهای مسلح ابلاغ گردیده و رزمندگان عزیز می‌توانند با انجام فرایند این دستورالعمل و احراز تأیید و تعیین درصد جانبازی از سوی کمیسیون‌های مربوط در نیروهای مسلح و اعلام آن به بنیاد شهید و امور ایثارگران از حداقل ۵ درصد جانبازی موضوع این قانون برخوردار گردند.

۳۶- سؤال: در خصوص خرید بلیط نیم بهای هواپیما متأسفانه در این تصمیم ظلمی به ایثارگران شده است. قیمت بلیط شناوراست به طور مثال الان که من دارم نامه‌نگاری می‌کنم قیمت رفت بلیط از ساری به تهران ۸۲ هزار تومان بفروش می‌رسد ولی من به عنوان جانباز باید نصف قیمت مصوبه خریداری کنم یعنی ۱۰۰ هزارتومان چون قیمت عادی مصوبه ۲۰۰ هزارتومان است یعنی وقتی فروش بلیط به دلیل شناور بودن ارزان باشد ما مجبوریم به قیمت مصوب خریداری کنیم؟ پاسخ: ایثارگران به استناد ماده (۴۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از پرداخت ۵۰ درصد بهای بلیط (مصوب) معاف می‌باشند. اینکه برخی از شرکت‌ها به لحاظ شرایط زمانی و غیره اقدام به تغییراتی در بهای بلیت می‌نمایند مشمول این حکم نمی‌گردد.

۳۷- سؤال: ما ایثارگرانی که ساکن جزیره قشم هستیم برای رفت و آمد از قایق‌های تندرو استفاده می‌کنیم. این قایق‌های تندروها خصوصی هستند. آیا بلیط نیم بها شامل این قایق‌ها می‌شود؟ پاسخ: به موجب ماده (۴۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شرکت‌های خصوصی هم موظف به تخفیف ۵۰ درصد از بهای بلیت به ایثارگران می‌باشند و مستند به تبصره (۳) این ماده تخفیف موضوع ماده مذکور در بخش‌های خصوصی توسط بنیاد تأمین و پرداخت گردد لذا پیشنهاد می‌گردد مراتب از طریق اداره کل مرتبط پیگیری گردد.

۳۸- سؤال: احتراماً عطف به نامه شماره ۱۵۸۹۷۶ مورخ ۱۵/۱۲/۹۵ ریاست محترم جمهوری که با شماره ۴۱۰۶۱۷۶۵۶ در آن بنیاد محترم به ثبت رسیده و رونوشت آن به همه وزارتخانه‌ها ارسال ولی تاکنون در خصوص دارندگان شش ماه جبهه و بالاتر اجرایی نگردیده، مستدعی است نسبت به اجرایی شدن یا لغو آن اعلام نظر فرمانید. زیرا هنوز بعد از یک سال بلاتکلیف مانده است؟ پاسخ: اگر منظور سؤال، ادامه خدمت ایثارگران شاغل (رزمندگان) تا ۳۵ سال باشد، مستند به قانون اصلاح بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خـدمات کشوری، ایثارگران ازجـمله رزمـندگان شـاغل با مدرک لیسانس با محاسبه یک مقطع تحصیلی بالاتر تا ۳۵ سال می‌توانند خدمت نمایند و این موضوع هم اکنون در دستگاه‌های مشمول قانون مدیرت خدمات کشوری در حال انجام می‌باشد.

۳۹- سؤال: بنده جانباز ۷۰ درصد هستم. چه زمانی قانونی که سال گذشته توسط نیروهای مسلح ابلاغ شده (ماده ۳۸) اجرایی می‌شود؟ پاسخ: ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بر اساس میزان تخصیص اعتبار و با اولویت میزان درصد جانبازی در حال انجام می‌باشد به طوری که بخش عمده‌ای از جانبازان از مزایای این ماده بهره مند شده‌اند و در ادامه مستند به بند ب ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه در صورت تأمین منابع، احکام مابقی جانبازان محاسبه و پرداخت می‌گردد.

۴۰- سؤال: من جانباز ۲۵ درصد شاغل در آموزش و پرورش هستم و ۳۱ سال سنوات دارم. ابتدا درصد من ۴۰ درصد شیمیایی و اعصاب روان بود و بعد از چند سالی به ۲۵ درصد تقلیل یافت. چرا ماده ۳۸ با وجود اینکه سال ۹۳ در کمیسیون سپاه مشهد تشکیل پرونده داده‌ام اجرایی نشده است؟ پاسخ: ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ناظر بر جانبازان غیرشاغل می‌باشد؛ بنابراین از آنجا که ایشان شاغل در وزرات آموزش و پرورش هستند، مشمول این ماده نمی‌باشند.

۴۱- سؤال: در مورد کاهش ساعات اداری همسران جانباز که حق پرستاری هم دریافت می‌کنند توضیح می‌خواستم. چگونه می‌توانم جهت دریافت معرفی‌نامه اقدام کنم؟ پاسخ: استفاده از کسر ساعت کاری همسران جانبازان مستند به ماده (۲۴) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره‌های (۲) و (۳) آن منوط به تعیین ضوابط اجرایی از طریق آیین نامه اجرایی می‌باشد که آیین‌نامه اجرایی مربوطه توسط این بنیاد و با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و برای تصویب به دولت ارسال شده است که در حال انجام فرایند تصویب در دولت می‌باشد.

۴۲- سؤال: پدر من ۲۴ ماه در جبهه بوده. آیا من می‌توانم از کارت پدرم برای معافیت سربازی استفاده کنم؟ متولد ۷۹ هستم آیا برای دانشگاه هم می‌توانم استفاده کنم؟ پاسخ: الف: دستورالعمل اجرایی استفاده فرزندان رزمندگان و ایثارگران از کسر خدمت سربازی، بر اساس بند (د) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت وظیفه عمومی ناجا ابلاغ شده است و ایشان می‌توانند با مراجعه به مراکز وظیفه عمومی ناجا در صورت داشتن شرایط این دستورالعمل از تسهیلات کسر خدمت سربازی برخوردار شوند.

ب: فرزندان رزمندگان مستند به تبصره ماده (۹) قانون برنامه ششم توسعه از سهمیه ورود به دانشگاه برخوردار می‌باشند. لذا ایشان در صورت داشتن شرایط این تبصره می‌توانند با مراجعه به مدیریت ایثارگران نیروی مربوطه یا از طریق دبیرخانه شورای هماهنگی سند خدمات رسانی به رزمندگان مستقر در ستاد کل نیروهای مسلح از سهمیه موضوع این تبصره برخوردار گردند.

۴۳- سؤال: همسرم در سال ۹۵ فوت نمود که مادر شهید و جانباز حالت اشتغال بود. شهید فرزند ناتنی اینجانب بود و در سال ۴۸ با مادر شهید ازدواج کرده بودم. در سال ۸۴ تصادف کردم و زمین‌گیر هستم. ۷۷ سال دارم و درآمدی ندارم. آیا دریافت مستمری مطابق قانون شامل اینجانب می‌شود؟ پاسخ: حقوق و مستمری به عائله شهدا بر اساس تبصره ماده ۲ قانون حالت اشتغال و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی این قانون به افراد تحت تکفل شهید پرداخت می‌گردد. بنابراین شوهران شهدا مستند به مفاد ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال «در صورتی که حین حیات شهیده علیل و از کار افتاده» و در کفالت شهیده باشند مشمول برقرار حقوق و مستمری شهید خواهند بود و در غیر این صورت مشمول حقوق و مستمری حالت اشتغال شهدا نمی‌شوند.

۴۴- سؤال: اینجانب در سربازی مجروح و معاف از بقیه خدمت شدم. جانباز ۴۰ درصد هستم و بازنشسته پیش از موعد ناجا هستم. برادران سپاه که مجروحیت یا اسارت آنان در زمان خدمت سربازی یا خدمت در بسیج بوده و بعداً استخدام سپاه شده‌اند و جانبازی آنان بالاتر از ۳۰ درصد است به کمیسیون پزشکی معرفی و تبصره ماده ۳۸ اعمال می‌شود که علاوه بر حقوق استخدامی سپاه حقوق دومی به‌عنوان حقوق تبصره ماده ۳۸ دریافت می‌کنند. اما من هرچه به ناجا مراجعه می‌کنم شاغل بودن را مانع اعمال حقوق وظیفه یا تبصره ماده ۳۸ می‌دانند و این موضوع خلاف قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان و تبصره ماده ۳۸ و نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نامه معاونت قوانین مجلس در پاسخ به استعلام وزارت دفاع است که اعلام داشته حقوق تبصره ماده ۳۸ شامل همه جانبازانی که حالت اشتغال نیستند اعم از شاغل و غیرشاغل چنانچه مشمول قوانین نیروهای مسلح شوند می‌شود. من باید چکار کنم که ناجا از معرفی اینجانب به عنوان سرباز وظیفه خودداری می‌کند.؟ پاسخ: برقراری حقوق و مستمری ناشی از اجرای ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ناظر به شهدا و مفقودالاثر، جانبازان و آزادگان از کار افتاده غیر شاغل می‌باشد که توسط بنیاد پرداخت می‌گردد و بر اساس تبصره این ماده جانبازان غیر حالت اشتغال و غیر شاغل نیروی مسلح از حقوق و مستمری کادر نیروهای مسلح برخوردار و توسط نیروهای مسلح پرداخت می‌گردد بنابراین از آن جا که ایشان به واسطه اشتغال بازنشسته می‌باشند مشمول تسهیلات ماده ۳۸ و تبصره آن نمی‌شوند.

۴۵- سؤال: چرا وزارت نفت ایثارگران را طبق ماده ۲۱ تبدیل وضعیت نمی‌کند. حدود دو سال از تصویب این قانون گذشته ولی در وزارت نفت اجرایی نشده است. سؤال بعدی این است که برادر شهید که طبق ماده فوق باید در سه ماه استخدام رسمی شود می‌تواند برای تبدیل وضعیت در کمیسیون ماده ۱۶ طرح شکایت کند؟ پاسخ: الف ـ چنانچه ایثارگران با سهمیه ۲۵ درصد موضوع ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پذیرفته شده باشند مستند به تبصره این ماده، دستگاه موظف است پس از سه ماه نسبت به تبدیل وضعیت آنان به استخدام رسمی اقدام نمایند.

ب ـ اگر منظور از ایثارگران، جانبازان و فرزندان شهدا باشد و خارج از سهمیه ۲۵ درصد به استخدام وزارت نفت درآمده باشند مستند به ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، دستگاه موظف است نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی آنان به رسمی اقدام نماید. بنابراین در صورت عدم تمکین دستگاه این عزیزان می‌توانند از طریق طرح شکایت در کمیسیون ماده ۱۶ موضوع را پیگیری نمایند.

ج: در صورتی که منظور از ایثارگران فرزند جانبازان و آزادگان باشند و به صورت شرکتی، قراردادی، رسمی، پیمانی در استخدام وزارت قرار دارند می‌توانند در صورت نیاز نیرو برای استخدام رسمی در آزمون استخدامی شرکت و با استفاده سهمیه ۲۵ درصد تبدیل وضعیت و به استخدام رسمی در آیند.

۴۶- سؤال: فرزند جانباز ۲۵ درصد و کارمند بانک هستم و در حال حاضر در مقطع دکتری در رشته الهیات -علوم قرآن و حدیث مشغول تحصیل هستم. طبق اعلام بانک رشته تحصیلی من مورد قبول بانک نبوده و عملاً پس از اخذ مدرک نمی‌توانم از مزایای آن بهره‌مند گردم. حالا با عنایت به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران آیا بند یا تبصره‌ای در خصوص قبول و اعمال مزایای مدارک غیرمرتبط با دستگاه مربوطه وجود دارد؟ پاسخ: در قوانین و مقررات مرتبط، خصوصاً قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران و فرزندان آنان هیچ حکم و تسهیلات ویژه‌ای مبنی بر الزام دستگاه‌ها برای برقراری حقوق و مزایا جهت مدارک تحصیلی مکتسبه در حین خدمت نیامده و دستگاه‌ها می‌توانند در صورت نیاز نسبت به برقراری حقوق و مزایای مدرک تحصیلی جدید اقدام نمایند.

۴۷- سؤال: جانباز ۵ درصد و دارای هفت سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هستم. فرزندم در استانداری به عنوان قرارداد کار معین به مدت ۱۰ سال مشغول به کار می‌باشد. دارای مدرک فوق لیسانس نیز هست که سال گذشته آن را اخذ کرده است. گواهی جانبازی و جبهه را نیز به محل کارش ارائه داده‌ام ولی او را به رسمی تبدیل وضعیت نمی‌کنند. با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، چه اقدامی باید انجام بدهم تا فرزندم را تبدیل وضعیت کنند؟ پاسخ: فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد، مستند به ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از سهمیه ۵ درصد در جذب نیرو به صورت شرکتی، قرار دادی، پیمانی، رسمی توسط دستگاه‌ها موضوع ماده (۲) این قانون از جمله استانداری برخوردار می‌باشند که البته فرزندان ایشان به صورت قراردادی در استخدام استانداری هستند. بنابراین در صورت نیاز و مجوز دستگاه برای استخدام رسمی نامبرده می‌تواند در آزمون استخدامی سازمان شرکت و با استفاده از سهمیه ۵ درصد تبدیل وضعیت و به استخدام رسمی در آیند.

۴۸- سؤال: فرزندم به عنوان فرزند جانباز به‌صورت قراردادی در یکی از بیمارستان‌های تأمین اجتماعی حدود دو سال مشغول به کاراست آیا ایشان را می‌توان از طریق بنیاد در این بیمارستان استخدام کرد؟ پاسخ: فرزندان جانبازان، مستند به ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از سهمیه ۲۵ درصد در جذب نیرو به صورت شرکتی، قراردادی، پیمانی، رسمی توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون از جمله سازمان تأمین اجتماعی برخوردار می‌باشند که البته فرزندان ایشان به صورت قراردادی در استخدام این سازمان می‌باشند بنابراین در صورت نیاز و مجوز دستگاه برای استخدام رسمی نامبرده می‌تواند در آزمون استخدامی سازمان شرکت و با استفاده از سهمیه ۲۵ درصد تبدیل وضعیت و به استخدام رسمی در آیند.

۴۹- سؤال: چرا قانون استفساریه تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ۱۳۹۳ و شرایط مندرج در این تبصره را کمیسیون ماده ۱۶ قبول ندارد و در جهت پست همترازی اقدامی و رأی به نفع جانبازان صادر نمی‌کند. چگونه شرکت‌های دولتی این استفساریه را انجام دهند؟ پاسخ: جانبازانی که قبل از قانون برنامه ششم توسعه تنزل پست داشته و دارای یکی از شرایط مندرج در تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان موضوع قانون استفساریه این تبصره باشند مشمول اعطای حکم پست همتراز پست قبلی قرار می‌گیرند و کمیسیون ماده ۱۶ نیز رأی به ورود خواسته ایشان برای اعطای پست همتراز پست قبلی صادر می‌نماید.

۵۰- سؤال: پدرم زمان سربازی در جبهه خدمت کرده و در کارت ایثار ایشان ۱ سال و ۹ ماه درج شده و کد ۱۲ رقمی هم دارد آیا می‌توانم برای آزمون استخدامی از سهمیه ایثارگران استفاده کنم؟ پاسخ: چنانچه بر اساس تعریف رزمنده، مستند به بند (و) ماده (۱) قانون جامعه خدمات رسانی به ایثارگران، ایشان رزمنده شناخته شوند، بر اساس ذیل ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از ۵ درصد سهمیه استخدامی برخوردار می‌گردند.

۵۱- سؤال: بند ذ ماده ۸۷ قانون ششم توسعه اشعار می‌دارد: ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بدین شکل اصلاح می‌شود که دستگاه‌های دولتی مکلفند در تأمین نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی سهمیه ایثارگران را ملحوظ دارند. در تبصره ذیل بند ذ ماده ۸۷ آمده است که افراد موضوع ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی ظرف ۳ ماه رسمی قطعی خواهند شد. در اصلاحیه ماده ۲۱ اشاره‌ای به نیروهای حق التدریس نشده و جمع کثیری از ایثارگران به‌صورت حق التدریس مشغول هستند که از نظر ثبات شغلی متزلزل هستند. لذا خواهشمند است از مجلس شورای اسلامی بخواهید طی یک استفساریه نیروهای حق التدریس را مشمول ماده ۲۱ کنند و بصورت رسمی استخدام گردند.؟ پاسخ: چنانچه وضعیت استخدامی حق التدریس معلمان از مصادیق حالات استخدامی موضوع ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران قرار گیرد مشمول استفاده از سهمیه و الزامات و تسهیلات مقرر در این ماده خواهند بود و در غیر این صورت مستلزم تصریح در قانون می‌باشد.

۵۲- سؤال: با سلام من فرزند متأهل جانباز ۳۰ درصد هستم و همسرم فاقد بیمه هستند می‌خواستم بدونم مطابق قانون، بیمه‌ای هست که من پرداخت کنم و از مزایای بیمه بهره‌مند شوم؟ پاسخ: به استناد ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تنها عائله تحت تکفل جانبازان و آزادگان مشمول پوشش خدمات بیمه درمانی و تکمیلی بنیاد می‌باشد و چنانچه فرزندان جانبازان به سبب کبارت سن یا ازدواج از کفالت پدر جانباز خارج شوند مشمول خدمات درمانی بنیاد نخواهند شد.

۵۳- سؤال: با سلام به استحضار می‌رساند بنده و دو نفر از همکاران در سال ۹۳ بازنشسته پیش از موعد شدیم ولی بعد از مدت کوتاهی حدوداً ۴ ماه تقاضای اعاده بکار دادیم که محل خدمت قبول نکرد و در کمیسیون ماده ۱۶ هم رد شد و علت آن را عدم جدا شدن ما اعلام نمودند درصورتی‌که کاملاً مغایر است و ما عملاً منفک شدیم و به دیوان عدالت اداری هم شکایت کردیم ولی الان ۷ ماه است پاسخی دریافت نکردیم وکیل هم گرفتیم و هزینه کردیم. چرا اگر قانون است ادارات زیر بار نمی‌روند و کمیسیون هم حکم آنها را تأیید می‌کند؟ پاسخ: جانبازانی که از طریق بازنشستگی از خدمت منفک شده‌اند مشمول اعاده به خدمت موضوع ماده (۴) قانون تسهیلات استخدامی اجتماعی جانبازان و ماده (۶۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نمی‌گردند لیکن به استناد بند (چ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، جانبازان بازنشسته به شرط داشتن مدرک لیسانس و بالاتر و عدم استفاده از سنوات ارفاقی می‌توانند بازگشت به کار شوند و چون رسیدگی به شکایات احکام برنامه ششم در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۶ نمی‌باشد ایشان می‌توانند مراتب را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری و اقامه دعوا نمایند.

۵۴- سؤال: در صورت عدم اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۶ توسط یک شرکت یا اداره و یا عدم صحیح اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۶ چه باید کرد؟ پاسخ: آراء کمیسیون ماده ۱۶ قطعی و برای همه دستگاه‌ها لازم الاتباع و لازم الاجراست و ایثارگران عزیز می‌توانند برای تمکین و اجرای آراء کمیسیون ماده ۱۶ مربوط به مراکز و کارگاه‌ها مشمول قانون کار از طریق شورای حل اختلاف کارگری مستقر در ادارات کار و برای دستگاه‌های اجرایی و دولتی از طریق دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، پیگیری و طرح شکایت نمایند.

۵۵- سؤال: شرکت … به هیچ وجه حاضر به رعایت حقوق ایثارگران نیست مثلاً در خصوص ماده ۱۲ و مرخصی تحصیلی با وجود قانون از اعطای مرخصی تمام وقت آن هم در مقطع دکترا شانه خالی می‌کند. آیا مرجعی برای احقاق حقوق به طور کلی وجود دارد؟ پاسخ: در صورت عدم اجرای مفاد ماده (۱۲) قانون تسهیلات استخدامی اجتماعی جانبازان و آیین‌نامه مذکور از سوی دستگاه مشمول این قانون، ایشان می‌توانند مراتب را از طریق بنیاد منطقه یا از طریق کمیسیون ماده ۱۶ پیگیری و طرح شکایت نمایند.

۵۶- سؤال: با سلام و عرض ادب و آرزوی سلامتی و سربلندی برای مقام معظم رهبری و همه مسئولین دلسوز نظام، می‌خواستم در رابطه با بخشنامه اعمال ۵ درصد برای جانبازانی که فاقد مدارک بالینی هستند در برنامه ششم توسعه سؤال کنم که چه وقت این قانون اعمال می‌شود. متن خبر همین بخشنامه در خبرگزاری ایرنا توسط معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد مطرح شده است؟ پاسخ: دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه از طریق ستاد کل نیروهای مسلح به کلیه نیروهای مسلح ابلاغ گردیده و رزمندگان عزیز می‌توانند با انجام فرایند این دستورالعمل و احراز و تعیین و تأیید درصد جانبازی از سوی کمیسیون‌های مربوط در نیروهای مسلح و اعلام آن به بنیاد شهید و امور ایثارگران از حداقل ۵ درصد جانبازی موضوع این قانون برخوردار گردند.

۵۷- سؤال: چه کسانی می‌توانند به کمیسیون ماده ۱۶ شکایت کنند؟ مراحل شکایت، تجدید نظر و اجرای احکام آن چگونه است؟ اگر دستگاه مربوطه از اجرای احکام کمیسیون استنکاف کرد چه اقدامی می‌توان انجام داد؟ پاسخ: الف. جانبازان با هر درصد جانبازی و فرزندان شهدا به استناد بند (ز) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم، مشمول رسیدگی به شکایات ایشان در عدم اجرای مفاد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، در کمیسیون ماده ۱۶ می‌باشند.

ب. طبق تبصره (۲) ماده (۵۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، جانبازان بالای ۲۵ درصد، خانواده شهداء شامل (پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء) و آزادگان و مشمول طرح شکایت در کمیسیون ماده ۱۶ می‌گردند.

ج. مرجع تجدید نظر احکام کمیسیون ماده ۱۶ دیوان عدالت اداری می‌باشد.

د. مرجع رسیدگی به شکایات به اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۶ دادسرای کارکنان دولت می‌باشد.

۵۸- سؤال: آخرین وضعیت اجرای مواد قانونی مربوط به رزمندگان و جانبازان زیر ۲۵ درصد در قانون جامع خدمات رسانی و قانون برنامه ششم توسعه چیست؟ آیا آیین‌نامه‌های مربوط توسط بنیاد تهیه و برای تصویب ارائه شده است؟ پاسخ: الف. کلیه احکام مقرر برای جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان در قانون برنامه ششم توسعه، هم‌اکنون به غیر از موادی که متضمن بار مالی است و منابع آن پیش‌بینی و تأمین نگردیده یا منوط به تصویب آیین‌نامه است، در حال اجرا می‌باشد.

ب. همه آیین‌نامه‌های مصرح در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و قانون برنامه ششم توسط این بنیاد و با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه که بخش عمده‌ای از این آیین نامه‌ها به تصویب رسیده و در حال اجرا می‌باشد و بخش دیگر این آیین‌نامه‌ها در فرایند تصویب در دولت قرار دارد.

۵۹- سؤال: با سلام اینجانب … آزاده و جانباز ۳۰ درصد هستم و از سال ۱۳۷۰ در آموزش و پرورش در دبیرستان مشغول بکار شدم و در سال ۱۳۹۰ بازنشسته شدم در آن سال‌ها که کار می‌کردم گفتند که ساعات تقلیل کار به شما تعلق می‌گیرد ولی شما کار کنید ما آن را مرخصی سالیانه و اضافه کار برای شما ثبت می‌کنیم و وقتی بازنشسته شدید به شما پول پرداخت خواهیم کرد ولی دو سال قبل بازنشستگی کل ذخیره مرخصی سال‌های قبل را حذف کردند و وقتی از کارگزینی سؤال کردم گفتند دیگر حذف شده و به جانبازان دیگر تعلق نمی‌گیرد. راهکار پیگیری موضوع چیست؟ پاسخ: به موجب دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۷۱-۷۷۰ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۶، افزودن کسر ساعت کار به مرخصی‌های استحقاقی ناشی از اجرای بند (ب) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، صرفاً ناظر بر افزایش مرخصی استحقاقی آنان می‌باشد و به منزله افزودن به ذخیره مرخصی استحقاقی و بالطبع دریافت مابه ازای مالی آن نیست و نحوه ذخیره مرخصی استحقاقی تابع عمومات مقررات استخدامی موضوع ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات مربوط به ذخیره مرخصی می‌باشد.

۶۰- سؤال: جانباز ۳۰ درصد و پدر شهید هستم. فرزندم از سال ۸۸ در صداوسیما به‌صورت نیروی قراردادی کار می‌کند و هنوز رسمی نشده. بیمه مناسبی ندارد و آینده کاریش روشن نیست. برای پسرم که فرزند جانباز و برادر شهید است چه راه‌حلی وجود دارد؟ پاسخ: فرزندان جانبازان، مستند به ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از ۲۵ درصد سهمیه در جذب نیرو به صورت شرکتی، قراردادی، پیمانی و رسمی توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون ازجمله سازمان صدا و سیما برخوردار می‌باشند، بنابراین فرزند ایشان می‌توانند در صورت جذب نیرو توسط این سازمان در آزمون استخدامی سازمان شرکت و با استفاده از سهمیه ۲۵ درصد و بر اساس اولویت‌های تعیین شده به استخدام این سازمان درآیند.

۶۱- سؤال: به استحضار برسانم که قطارهای مسافری برخلاف قانون هزینه بلیت را به جای ۵۰ درصد تخفیف به ۳۰ درصد تخفیف تقلیل داده‌اند. مراتب جهت احقاق حق جانبازان واجد شرایط به اطلاع رسانده می‌شود. آیا این موضوع با قانون منطبق است و چه راهکاری برای پیگیری وجود دارد؟ پاسخ: به موجب ماده (۴۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ایثارگران موضوع این ماده از پرداخت ۵۰ درصد هزینه بلیت هواپیما، راه آهن و کشتیرانی معاف می‌باشند و تقلیل تخفیف ۵۰ درصد به ۳۰ درصد خلاف قانون می‌باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌گردد مراتب به معاونت محترم تعاون و امور اجتماعی بنیاد برای پیگیری و اقدام لازم ارجاع گردد.

۶۲- سؤال: با سلام اینجانب … فرزند شهید می‌باشم که کارمند اداره فنی حرفه‌ای هستم. بنده ۳ سال سابقه کار قبلی در شرکت نفت… داشتم و سال ۱۳۹۴ طبق کمیسیون ماده ۱۶ درخواست بازگشت بکار کردم و کمیسیون ماده ۱۶ به‌صورت قطعی و رسمی حکم بازگشت به کارم را صادر نمود و بعد از دو سال مراحل اداری و گزینش انجام شد اما متأسفانه در مرحله اجرا اقدامی صورت نگرفت؟ پاسخ: هدف ماده (۴) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و ماده (۶۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ایجاد شرایط لازم برای بازگشت به کار ایثارگرانی است که بنا به دلایلی غیر از تخلفات اداری از سازمان منفک شده‌اند و لذا، اگرچه حکم کمیسیون ماده ۱۶ لازم الاجراست، لیکن از آنجا که ایشان در سازمان فنی و حرفه‌ای شاغل می‌باشند موضوع بازگشت به کار نامبرده به شرکت نفت موضوعیت ندارد.

۶۳- سؤال: من فرزند جانباز ۵۵ درصد هستم. آیا استفاده از مرخصی تحصیلی نیمه وقت منوط به استفاده ساعتی هست؟ یا صرفاً استفاده از آن مربوط به کلاس‌های صبح است؟ یعنی اگر در ایام هفته از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۰.۳۰ یک کلاس داشته باشیم بعد از اتمام کلاس باید در محل کار حاضر شویم؟ پاسخ: استفاده از مأموریت آموزشی برای ایثارگران صرفاً در چارچوب برنامه زمان‌بندی دانشگاه مربوط به اضافه ساعات رفت و برگشت مجاز است.

۶۴- سؤال: جانباز ۷۰ درصد بازنشسته و از کارافتاده هستم ماده ۳۹ را چگونه پیگیری کنم؟ پاسخ: ماده (۳۹) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل جانبازان حالت اشتغال که در استخدام دستگاه‌های اجرایی هستند و بازنشسته نشده‌اند، می‌باشد بنابراین از آنجا که ایشان بازنشسته شده‌اند مشمول حکم ماده (۳۹) نمی‌باشند.

۶۵- سؤال: اینجانب قبل از سال ۸۰ در شرکت … مشغول به کار بودم و در سال ۹۶ بازنشسته شده‌ام. چون کار آن شرکت جزو مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و طبق قانون باید ۴% را کارفرما پرداخت کند متأسفانه پرداخت نکرد و بنده با توجه به مشکلات موجود خودم پرداخت کردم. آیا در این رابطه من می‌توانم به مراجع زی ربط شکایت و احقاق حق نمایم؟ بنده را راهنمایی کنید. لازم به ذکراست که بنده جانباز هستم.؟ پاسخ: اگرچه طبق ماده (۳۷) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اسراء، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غیردولتی مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی از پرداخت سهم کسورات بازنشستگی معاف هستند و پرداخت آن به عهده دولت است، لیکن چنانچه کارفرما نسبت به پرداخت سهم حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور اقدام ننموده است ایشان می‌توانند به شورای حل اختلاف کارگری مستقر در ادارات کار مراجعه و دادخواست خود را ارائه نمایند.

۶۶- سؤال: سلام و خسته نباشید. پدر من با وجود سابقه جبهه ۵ یا ۶ ساله به علت حساسیت شغلی فقط دارای سابقه ۱۱ ماه رزمندگی می‌باشد. تاکنون برای ثبت سابقه ۱۱ ماه رزمندگی اقدام نکرده اما مدارک موجود است و صحت مدارک از طریق سپاه استان تأیید شده و متناسب با سابقه جبهه ابوی، کسری خدمت دریافت کرده‌ام. حال سؤال این است که ۱- برای ثبت سابقه جبهه پدر باید چه اقداماتی انجام داد؟ ۲- آیا با این سابقه رزمندگی، وام یا تسهیلات مسکن به ایشان تعلق خواهد گرفت؟ پاسخ: به استناد ماده (۴) قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران، رزمندگان در شمول جامعه هدف بنیاد نمی‌باشند، لذا پیشنهاد می‌گردد نامبرده از طریق یگان خدمتی مربوطه یا شورای هماهنگی رسیدگی به امور رزمندگان مستقر در مدیریت امور ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح پیگیری نمایند.

۶۷- سؤال: آیا برای همه جانبازان کارت شناسایی صادر نمی‌شود؟ تسهیلات برای جانبازان ۲۵ درصد به بالا مصوبه است که قابل قبول هم هست اما چرا کارت برای جانبازان زیر ۲۵ درصد صادر نمی‌شود؟ پاسخ: براساس سیاست‌های تعیین شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال حاضر فقط برای جانبازان بالای ۲۵درصد کارت ایثارگری صادر می‌گردد.

۶۸- سؤال: با سلام و احترام؛ در خصوص شمول تبصره ۲ ذیل بند (ذ) ماده ۸۷ مربوط به بخش شانزدهم (ایثارگران) از قانون برنامه ششم توسعه ضمن اصلاح ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران دو تبصره نیز به ذیل آن ماده اضافه شده است که وفق تبصره ۲ آن «والدین ….در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر … از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شود.» مع‌ذلک این تبصره در خصوص کلیه افرادی که شمول استفاده از مزایای مندرج در ماده ۲۱ قانون موصوف و تبصره‌های ذیل آن می‌باشد قابل اعمال و لازم‌الاجرا است. بدیهی است چنانچه قانون برنامه ششم توسعه ساز و کار اجرایی دیگری غیر از لازم‌الاجرا بودن این تبصره ولو از لحاظ زمان اجرا در نظر داشت با قید عباراتی نظیر «در طول اجرای قانون برنامه ششم» به آن تخصیص می‌زد و شمول آن را از لازم‌الاجرا بودن به‌صورت یک حکم دائمی و قطعی خارج می‌کرد. چنانچه در خصوص مفاد بندهای نظیر بند (د) ماده ۸۷ و بندها (ت) و (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه …… حال درخواست اینجاست چرا برای ایثارگران با چندین ماه (خیلی بیش از ۶ ماه جبهه) و بعلاوه جانبازی که در سال ۱۳۹۵ تنزل پست پیدا کرده‌اند همتراز شغل و پست بالاتر اعمال نمی‌گردد؟ خواهشمند است به طرق ممکن پیگیری فرمایید تا برای جانبازانی که در سال ۱۳۹۵ تنزل پست پیدا کرده‌اند این تبصره اعمال و عملیاتی گردد؟ پاسخ: به استناد ماده (۴) قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». و بر اساس تبصره (۲) بند «ذ» ماده (۸۷) قانون برنامه ششم شامل ایثارگرانی که پس از تصویب و اجرای قانون برنامه ششم تنزل پست سازمانی داشته‌اند، می‌گردد و در خصوص جانبازانی که قبل از قانون برنامه ششم تنزل پست داشته‌اند، مستند به قانون استفساریه تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، مصوب ۱۳۹۳ و شرایط مندرج در این تبصره می‌توانند از پست همتراز پست قبلی برخوردار گردند.

4 نظرات
 1. زنور مروتی می گوید

  با سلام بنده ایثارگر دارای ۱۷ ماه خدمت داوطلبانه بسیجی زمان جنگ تحمیلی بوده و هم اکنون بمدت ۹ سال کارمند قراردادی بانک ملت و رییس گروه میباشم طبق قانون جامع ایثارگری باید بانک ملت بنده را از قراردادی به رسمی تغییر وضعیت بدهند ولی اعتنا نمیکنند اما کلیه مزایای دیگر را به بنده داده اند و میگویند ما خصوصی هستیم آیا بانک ملت از اجرای قانون جامع ایثار گری معاف است

 2. زنور مروتی می گوید

  بنده رزمنده بسیجی زمان جنگ تحمیلی بوده و هم اکنون کارمند قراردادی بانک ملت بمدت ۹ سال میباشم ولی طبق قانون جامع ایثارگری بنده را تغییر وضعیت نمیدهند و هم اکنون رییس گروه میباشم با تحصیلات کارشناسی ارشد آیا بانک ملت از اجرای قانون ایثارگری مثتثنا میباشد و میتواند ما را به رسمی تبدیل ننماید

 3. جعفر قمی اویلی می گوید

  من یک ایثارگر با شش ماه و ۲۱روز سابقه جبهه مدرک دکتری تخصصی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با ۲۲ یا سابقه هستم و درشرایط فعلی امکان وحوداداره از دانشگاه بازخرید شوم وبه یک وزارتخانه و شغل دولتی بروم.ضمنا برادر شهید هم هستم هر شرایطی باشد میخواهم در دانشگاه آزاد که هیچ آیند ه ای ندارد.و با معدل بالا فارغ التحصیل شدم وفقط از سهمیه شاهد استفاده کردم.ممنون میشم راهنمای کنید

 4. جعفر قمی می گوید

  من یک ایثارگر با شش ماه و ۲۱روز سابقه جبهه مدرک دکتری تخصصی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با ۲۲ یا سابقه هستم و درشرایط فعلی امکان وحوداداره از دانشگاه بازخرید شوم وبه یک وزارتخانه و شغل دولتی بروم.ضمنا برادر شهید هم هستم هر شرایطی باشد میخواهم در دانشگاه آزاد که هیچ آیند ه ای ندارد.و با معدل بالا فارغ التحصیل شدم وفقط از سهمیه شاهد استفاده کردم.ممنون میشم راهنمای کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.