آنچه باید درباره ازکارافتادگی ناشی از حوادث کار بدانید

0
حوادث کار
حوادث کار

پاراف آنچه باید درباره ازکارافتادگی ناشی از حوادث کار بدانید : حادثه ناشی از کار،اتفاقی است پیش‌بینی‌نشده که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاقی ناگهانی رخ می‌دهد و باعث وارد آمدن صدمه بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌شود.

ازکارافتادگی ناشی از حوادث کاری،غیرکاری و یا بیماری از جمله مواردی است که امکان بروز آن برای هر کارگر و بیمه شده ای وجود دارد و یکی از خدمات سازمان برای جبران و پوشش چنین اتفاقی بر اساس مواد ۷۰ تا ۷۵ قانون تامین اجتماعی،پرداخت مستمری به کسانی است که ازکارافتاده می شوند و توانایی کار را از دست می دهند.

هر اتفاقی در صورتی که قابل پیش‌بینی نباشد، وقوع آن ناگهانی نباشد، برجسم یا روان شخص صدمه بزند و حادثه متاثر از عامل یا عوامل خارجی باشد حادثه تلقی نمی‌شود. براساس ویژگی‌های فوق،اتفاقاتی از قبیل خودکشی که قابل پیش‌بینی است و یا سکته که تحت تاثیر عامل خارجی صورت نمی‌گیرد،حادثه ناشی از کار تلقی نمی‌شوند.

از نگاه قانون،حوادث ناشی از کار،حوادثی است که در حین انجام کار و یا به سبب آن در کارگاه یا موسسات وابسته و یا ساختمان‌ها و محوطه آن رخ می‌دهد و یا حوادثی که در مسیر رفت‌وآمد بیمه‌شده به محل کار اتفاق می‌افتد و یا در اوقاتی که بیمه‌شده به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مامور انجام کاری می‌شود. بنابراین حوادثی که در موارد زیر رخ می‌دهد،در حین انجام وظیفه و ناشی از کار محسوب می‌شود:

الف) تمام اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا موسسات وابسته به آن و یا ساختمان‌ها و محوطه کارگاه مشغول به کار است.
ب) در مواردی که طبق دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مامور انجام کاری است.
ج) اوقاتی که جهت معالجات پزشکی به مراکز درمانی مراجعه می‌کند.
د)اوقات رفت ‌و برگشت بیمه‌شده از منزل به محل کار و برعکس،مشروط بر اینکه در زمان عادی رفت‌ و برگشت حادثه رخ دهد.
ه) زمانی که بیمه‌شده برای نجات سایر بیمه‌شدگان دچار حادثه شود.
و) بیماری‌های حرفه‌ای نیز در زمره حوادث ناشی از کار به‌حساب می‌آیند.بیماری حرفه‌ای،بیماری مرتبط با کار است که به سبب اشتغال مداوم در بعضی از مشاغل حادث می‌شود،مثل آنکه بیمه‌شده‌ای به دلیل سر و کار داشتن با مواد سرطان‌زا مبتلا به سرطان شود.
ز) بیمه‌شدگانی که در جریان انقلاب اسلامی دچار حادثه شده‌اند حادثه آنان ناشی از کار تلقی می‌شود.

نقش کارفرما در حوادث ناشی از کار

در حوادث ناشی از کار چنانچه بروز حادثه به دلیل قصور کارفرما در تامین و تجهیز وسایل و امکانات ایمنی کار باشد،خسارات مربوطه از کارفرما اخذ می‌شود و در مواردی که خطا و یا قصور بیمه‌شده و کارگر در وقوع حادثه نقش داشته باشد،کلیه هزینه‌ها اعم از هزینه‌های درمانی و پرداخت مستمری توسط تامین‌اجتماعی پرداخت می‌شود. بنابراین کارفرما در دو مورد زیر مسئول تامین هزینه‌های ناشی از حادثه است:

۱-هزینه‌های موضوع ماده ۶۶ قانون تامین‌اجتماعی؛
در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه یا بروز بیماری مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده است،هزینه‌های مربوط اعم از معالجات و پرداخت مستمری توسط سازمان تامین‌اجتماعی تامین و سپس این هزینه‌ها از کارفرما وصول می‌شود.

۲- هزینه‌های موضوع ماده ۹۰ قانون تامین‌اجتماعی؛
شاغلین در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهایی را که به آن‌ها ارجاع می‌شود داشته باشند و کارفرمایان مکلف‌اند قبل از به کار گماردن کارگران ترتیب معاینه پزشکی آنان را بدهند.
در صورتی که پس از استخدام مشخص شود کارگران در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مربوطه را نداشته‌اند و کارفرما در معاینه پزشکی آن‌ها تعلل کرده است و درنتیجه بیمه‌شده دچار حادثه شده و یا بیماری‌اش شدت یافته است،سازمان تامین‌اجتماعی خدمات(درمان و پرداخت مستمری در صورت ازکارافتادگی یا فوت)را به بیمه‌شده ارائه می‌دهد و هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.
نتیجه آنکه در صورتی که کارفرما در«ازکارافتادگی ناشی از کار»بیمه‌شده مقصر تشخیص داده شود و سازمان تامین‌اجتماعی موظف به برقراری مستمری شود،کارفرما باید مستمری ماهیانه را به سازمان پرداخت کند.در چنین شرایطی کارفرما می‌تواند با پرداخت مستمری ۱۰ سال فرد حادثه‌دیده به صورت یکجا به سازمان تامین‌اجتماعی بری‌الذمه شود.

حمایت‌های قانونی از شاغلین حادثه‌دیده:

قوانین و مقررات حوزه کار و تامین‌اجتماعی مزایا و حمایت‌های خاصی برای کارگر حادثه‌دیده فراهم آورده که عبارت‌اند از:
۱- چنانچه از کارافتادگی بیمه‌شده ناشی از حادثه کار باشد و یا بر اثر بیماری حرفه‌ای(بیماری مرتبط با کار)بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق‌بیمه،استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را (توسط سازمان تامین‌اجتماعی)خواهد داشت.
۲- برای کارگرانی که بر اثر حادثه ناشی از کار«ازکارافتاده کلی»می‌شوند و به این ترتیب قرارداد کار آن‌ها خاتمه می‌یابد،کارفرما موظف به پرداخت دو ماه حقوق به‌عنوان مزایا و پاداش پایان خدمت است.

پرسش و پاسخ:

۱- چنانچه بیمه‌شده‌ای به آرای صادره از کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر کمیسیون‌های پزشکی معترض باشد به چه مرجعی می تواند شکایت ببرد؟ پاسخ:چنانچه بیمه‌شده‌ای به آرای صادره از کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر کمیسیون‌های پزشکی معترض باشد می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند.البته دیوان عدالت اداری وارد ماهیت فنی و تخصصی کمیسیون‌های پزشکی نمی‌شود و رای دیوان در صورت وجود ادله کافی درخواست بررسی مجدد در کمیسیون پزشکی است.

۲- آیا مریض شدن پرسنل بیمارستان،بیماری حرفه ای و در زمره حوادث ناشی از کار به حساب می آید یا غیر ناشی از کار؟ پاسخ:بیماری حرفه ای عارضه ای بدنی است که در نتیجه روندی مستمر و به دلیل اشتغال به کارهایی خاص روی می دهد و معمولا منشا و تاریخ دقیق آن را نمی توان مشخص کرد.مانند ابتلا به بیماری هپاتیت به دلیل اشتغال در بیمارستان و سر و کار داشتن با فرآورده های خونی.این گونه بیماریها در زمره حوادث ناشی از کار قرار می گیرند.

۳- پدر بنده ۹ سال سابقه کار و ۵۰ سال سنّ دارد.با توجه به آسیبی که سه سال پیش در محل کار از ناحیه پا دیده است دیگر قادر به راه رفتن نیست،چه برسد به اینکه کارش را ادامه دهد.می خواستم بدانم می تواند ازکارافتاده بشود؟ایشان در انبار کار می کرده،آیا سختی کار هم شامل حالش می شود یا خیر؟ پاسخ:اگر هنوز مشمول بیمه اجباری است و ارتباط بیمه ای اش با سازمان برقرار است جهت شرکت در کمیسیون پزشکی به شعبه تامین اجتماعی مربوطه مراجعه کند.ایشان با توجه به سابقه و سنّ در حال حاضر شرائط بازنشستگی را ندارد.سختی کار نیز باید توسط کمیته تعیین مشاغل سخت و زیان آور مستقر در ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها تایید شود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here