آخرین شب هر سال،کابوس کارمندان بانک است!

0

پاراف آخرین شب هر سال،کابوس کارمندان بانک است! در حالی که ازچند مانده به عید اکثر مشاغل دولتی و نیمه دولتی و همچنین شرکت های خصوصی با اعطای مرخصی به کارمندان خود آنها را برای آغاز سالی خوب آماده می کنند اما این برای کارمندان بانک برعکس است!

بر این اساس و طبق مشاهدات میدانی خبرنگار ما از سطح شهر فعالیت برخی از بانکها نظیر بانک سپه و قوامین تا صبح امروز نیز ادامه داشته است. با این تفاسیر می توان گفت شب عید یکی از بدترین روهای کاری کارمندان بانک خواهد بود و پرسنل مجبور هستند برای بستن حساب های موقت تا پاسی از شب در شعبه بماند

بر اساس این گزارش انجام امور بانکی در روز پایانی سال که مصادف با ۲۸ اسفند ماه می شود به طور موقت با افزایش قابل ملاحظه تراکنش ها و همچنین شلوغی شعب همراه خواهد بود.

علاوه بر این موارد و در انتهای روز برای بستن حساب های پایان سال و مهیا کردن سیستم برای آغاز سال جدید با مصیبت هایی گریبان هستند که باعث می شود این روز به کابوسی برای کارمندان تبدیل شود.

روز گذشته به عنوان آخرین روز کاری در حالی که می بایست بر طبق روال روزهای دیگر حدود ساعت ۶ شعب بانک ها تعطیل شوند اما با توجه به عملیات بستن حسابهای پایان سال این کار با موارد و تاخیر بسیار زیادی همراه بودست. بطوریکه بعضا از برخی شعب بانک ها خبر رسیده و مشاهده شده کارکنان بانک ها تا پاسی از شب در شعبه حضور داشته و عملیات بانکی را انجام داده اند،البته دیر یا زود بسته شدن نرم افزار های بانکی منوط به کیفیت آن سیستم خواهد بود.

بر این اساس و طبق مشاهدات میدانی خبرنگار ما از سطح شهر فعالیت برخی از بانکها نظیر بانک سپه و قوامین تا صبح امروز نیز ادامه داشته است. با این تفاسیر می توان گفت شب عید یکی از بدترین روهای کاری کارمندان بانک خواهد بود و پرسنل مجبور هستند برای بستن حساب های موقت تا پاسی از شب در شعبه بماند.اخبار بانک.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید