آخرین خبر و جزئیات بیمه طلایی فرهنگیان

0

پاراف آخرین خبر و جزئیات بیمه طلایی فرهنگیان : بطحایی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: از سال جاری بیمه طلایی فرهنگیان به روش صندوقی اجرا خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در خصوص بیمه طلایی فرهنگیان عنوان کرد: بیمه ظرف امروز یا فردا نهایی می‌شود. دو بسته بیمه‌ای که بیشتر مورد اقبال فرهنگیان قرار گرفته است، نهایی شده است.

بطحایی ادامه داد: در بسته شماره 2، خدماتی که در سال گذشته توسط بیمه طلایی به فرهنگیان ارائه می‌شد، مدنظر قرار گرفته است و در بسته شماره 3 ویزیت و داروهای ارزانقیمت پیش‌بینی نشده است.

تفاوت بسته ها :

وی افزود: حق بیمه در بسته شماره 2 معادل 30 هزار تومان است که 15 هزار تومان آن توسط بیمه‌شده و 15 هزار تومان توسط دولت پرداخت می‌شود و در بسته شماره 3 حق بیمه معادل 25 هزار تومان است که 15 هزار تومان آن توسط دولت و 10 هزار تومان توسط بیمه شده پرداخت می‌شود.

بیمه طلایی به روش جدید:

وی گفت: امسال برای افزایش کیفیت کار در بحث بیمه طلایی فرهنگیان به روش صندوقی عمل خواهیم کرد. در روش صندوقی ما ریسک بیمه را می‌پذیریم تا کیفیت بیمه افزایش یابد. بنابراین مشکلاتی که در سال گذشته از سوی فرهنگیان در خصوص کمبود مراکز درمانی یا تاخیر در پرداخت هزینه‌های درمان مطرح می‌شد، به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.

بطحایی افزود: در روش صندوقی دیگر شرکت بیمه‌گذار چندان تفاوتی نمی‌کند چرا که شرکت بیمه حق‌العملی را از ما دریافت می‌کند و با بت آن اسناد پزشکی را رسیدگی کرده و هزینه بیمه شده را پرداخت می‌کند.

توصیه آموزش و پرورش:

وی بیان کرد توصیه ما به فرهنگیان انتخاب بسته شماره 3 است چرا که بیمه پایه توسعه بسیار خوبی را داشته و ویزیت و داروهای ارزان‌قیمت از طریق بیمه پایه عرضه می‌شود. به همین دلیل به فرهنگیان توصیه می‌کنیم تا بسته شماره 3 را انتخاب کنند که سهم بیمه شده کم‌تر از بسته شماره 2 است. * تسنیم

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here