آشنایی با نحوه اخذ امتیاز اشتراک آب

0
آشنایی با نحوه اخذ امتیاز اشتراک آب
آشنایی با نحوه اخذ امتیاز اشتراک آب

پاراف آشنایی با نحوه اخذ امتیاز اشتراک آب :طبق بند ۴-۲۵ «آیین نامه عملیاتی واگذاری اشتراک آب»، انواع اشتراک آب عبارت است از: کشاورزی، دامپروری، فضای سبز، تولیدی، آب مشروب و مصارف آزاد (انشعاب موقت). هر فرد حقیقی یا حقوقی می تواند در صورت مهیا بودن شرایط، تقاضای برقراری انشعاب آب مورد نظر خود را به سازمان آب ارائه دهد و سازمان مذکور موظف است نسبت به برقراری انشعاب درخواستی اقدام کند.

انشعاب مورد تقاضا در صورتی برقرار می شود که اولاً، امکانات تأمین آب از طرف شرکت در محل مورد تقاضا وجود داشته باشد؛ ثانیاً، متقاضی هیچ گونه بدهی بابت هزینه حق اشتراک یا آب بها یا حق النظاره در محل موردنظر یا هر محل دیگری، به شرکت یا شرکت های تابعه وزارت نیرو نداشته باشد؛ ثالثاً، مدارک مالکیت یا تصرف زمین، اعم از رسمی یا عادی و واگذاری دولتی و نیز تصرفات استیجاری ارائه شود و زمین از اراضی مجاور، منفک و مساحت آن مشخص باشد (ملاک دریافت حق اشتراک، مساحی به هزینه متقاضی به تشخیص شرکت است)؛ رابعاً، در مواردی که منافع ملک، به شخصی واگذار شده است و شخص اخیر تقاضای برقراری اشتراک را داشته باشد، افزون بر این مدارک، ارائه تعهد نامه مبنی بر جوابگویی و جبران هرگونه خسارتی که از برقراری اشتراک به هر نحو به ملک یا اموال مالک ملک، وارد شود الزامی است.

بر اساس بند ۴-۲۹ این آیین نامه، «متقاضی باید بدون آنکه هزینه ای متوجه شرکت شود، محل مناسبی را، با نظر شرکت، جهت نصب وسایل اندازه گیری[کنتورآب] آماده کند، مشترک مسئول سالم نگه داشتن کلیه وسایل و تجهیزاتی [است] که از طرف شرکت در محل برقراری انشعاب آب نصب گردیده است و تحت هیچ عنوان حق دستکاری آن ها یا پلمب هایی را که بر روی دریچه ها و سایر تجهیزات نصب شده است، ندارد و تنها نمایندگان مجاز شرکت در صورت ضرورت می توانند نسبت به بازکردن پلمب ها اقدام کنند.» مطابق بند ۴-۳۱ آیین نامه، «انشعاب آب، مخصوص محلی است که در آن نصب و دایر شده است و جابه جایی آن ممنوع است.»

همچنین به استناد بند ۴-۳۷ آیین نامه، جز در موارد اعمال مواد قانون توزیع عادلانه آب و یا حوادث و عوامل خارج از کنترل و اتفاقی، چنانچه شرکت نتواند مطابق پروانه، آب را به مشترک تحویل نماید، مسئول خسارتی است که از این حیث به مشترک وارد می شود.جام جم.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید