بسته حقوقی هم‌رده : نحوه دریافت مطالبات از ایرلاین‌ها، نحوه تقسیم ارث، آیا صدور چک ضمانت، مسئولیت کیفری دارد؟

هم‌رده بسته حقوقی هم‌رده : نحوه دریافت مطالبات از ایرلاین‌ها، نحوه تقسیم ارث، آیا صدور چک ضمانت، مسئولیت کیفری دارد؟ : شاید بد نباشد مسافران هواپیماها بدانند در صورت تأخیر در پرواز از چه حقوقی برخوردارند و می‌توانند چه مطالباتی از ایرلاین‌ها داشته باشند. در آیین‌نامه حقوق مسافر که از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شده یکی از بخش‌هایی که به آن اشاره شده موضوع تأخیرهای پروازی است.

در این دستورالعمل تأخیرهای پروازها به سه گروه تأخیرهای بین یک تا دو ساعت، تأخیرهای بین دو تا چهار ساعت و تأخیرهای بیش از ۴ ساعت تقسیم شده است. در عین ‌حال وظایف ایرلاین‌ها در برابر مسافران متناسب با زمان و دلیل تأخیرها نیز مشخص شده تا به این ترتیب شرکت‌ها ملزم به ارایه خدمات و خساراتی به مسافران باشند؛ البته باید توجه کرد که پرداخت خسارات برای تأخیرهایی که به دلیل شرایط جوی است، استثنا شده است.

می‌توان گفت در کشور ما به نوعی مهمترین گلایه‌مندی و اعتراض مسافران پروازهای داخلی مربوط به تأخیرات هوایی است و از همین رو در ماده ٤ آیین‌نامه حقوق مسافر این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

بر این اساس در صورت بروز تأخیر در انجام پرواز بر اساس زمان درج‌شده در بلیت مسافر، بایستی نماینده شرکت هواپیمایی با حضور در میان مسافران با متانت و احترام نسبت به اطلاع‌رسانی صحیح در خصوص تأخیر پرواز اقدام ‌کند و شرکت هواپیمایی هم نسبت به اطلاع‌رسانی از طریق سیستم اطلاعات پرواز به صورت مستمر اقدام کنند.

اما در صورت تأخیر بیش از یک ساعت و کمتر از ٢ ساعت از مسافران پذیرایی نوع اول شامل میان وعده (اعم از نوشیدنی گرم یا سرد و شیرینی مناسب) به عمل خواهد آمد، البته ارایه این پذیرایی مشروط به وجود زمان کافی برای پذیرایی و ایجاد‌نکردن تأخیر بیشتر در پرواز است. در تأخیر بیش از ٢ ساعت و تا ٤ ساعت انجام پذیرایی مناسب حداقلی گفته‌شده با توجه به امکانات فرودگاهی، فراهم‌کردن امکان برقراری ارتباط تلفنی برای اطلاع‌رسانی، تغییر پرواز در صورت درخواست مسافر و امکان انجام آن، انجام اقدامات لازم برای اعزام با سایر شرکت‌های هواپیمایی (در صورت درخواست مسافر) و در صورت وجود پرواز از همان مسیر یا انتقال به مقصد نهایی از طریق مسیرهای جایگزین (به غیر از مسیر درج‌شده در بلیت) و پرداخت کامل وجه بلیت مسافر در صورت انصراف مسافر از ادامه پرواز ضرورت دارد.

همچنین در تأخیر بیش از ٤ ساعت، شرکت ایرلاین موظف به ارایه یک فقره بلیت مشابه با تخفیف ٣٠‌درصد از لحاظ مسیر و کلاس پروازی است. البته اگر پرواز به هر دلیلی کنسل و بلیت ابطال شود، شرکت موظف است علاوه بر استرداد کامل وجه پرداختی، یک فقره بلیت مشابه با تخفیف ٣٠ تا ٥٠‌درصد از لحاظ مسیر و کلاس پروازی به مسافران ارایه کند. البته در مورد پروازهایی که به دلیل شرایط جوی یا امنیتی فرودگاه مبدأ، مقصد و در مسیر دچار تأخیر یا ابطال می‌شود، شرکت‌های هواپیمایی با رعایت مقررات پذیرایی از مسافران موظف به استرداد کامل وجه به مسافران هستند.

اما در صورتی که هواپیما در مکانی به غیر از مقصد مسافر یا نقطه میانی (در پروازهای اتصالی مندرج در یک بلیت) توقف کند، شرکت هواپیمایی موظف است مطابق با یکی از روش‌هایی که گفته خواهد شد، مسافر را به مبدأ یا مقصد پرواز منتقل کند. روش نخست انتقال مسافر به مبدأ توسط شرکت هواپیمایی حامل صورت پذیرفته و کل وجه بلیت بدون کسر جرایم به مسافر پرداخت شود. روش دوم هم این است که در صورت درخواست و انتقال مسافر به مقصد با هر وسیله نقلیه عمومی زمینی (‌اتوبوس، قطار و از این قبیل) انجام شود و پرداخت هزینه‌های آن توسط شرکت حامل صورت بگیرد.شهروند.

از نحوه تقسیم ارث بیشتر بدانید

در اسلام تا قبل از فوت حقیقی یا فرضی مورث تقسیم سهم‌الارث وجاهت قانونی و شرعی ندارد و در صورتي که ایشان در زمان حیات مالی را به هر یک از وراث انتقال دهند، آن مال از سهم‌الارث مشارالیه کسر نخواهد شد، حتی اگر مورث در وصیت‌نامه خود به صراحت به آن اشاره کرده باشد. در فصل نخست قانون تقسیم ارث به موجبات ارث و طبقات مختلف وراث اشاره شده است.

ماده ۸۶۱- موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.

ماده ۸۶۲- اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي‌برند سه طبقه‌اند:

  • پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
  • اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
  • اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

ماده ۸۶۳- وارثين طبقه بعد وقتي ارث مي برند كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد.

ماده ۸۶۴- ازجمله اشخاصي كه به موجب سبب ارث مي‌برند هريك از زوجين است كه درحين فوت ديگري زنده باشد.

ماده ۸۶۵- اگر در شخص واحد موجبات متعدد ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث مي‌برد مگر اين‌كه بعضي از آنها مانع ديگري باشد كه در اين صورت فقط از جهت عنوان مانع مي‌برد.

فصل دوم نیز با عنوان در تحقق ارث به چندین مورد درباره دارایی‌ها و اموال و وراث و مورث اشاره دارد.

ماده ۸۶۷- ارث به موت حقيقي يا به موت فرضي مورث تحقق پيدا مي‌كند.

ماده ۸۶۸- مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقر نمي‌شود مگر پس از اداي حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته است.

ماده ۸۶۹- حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق مي‌گيرد و بايد قبل از تقسيم آن ادا شود از قرار ذيل است:

  • قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق است به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است.
  • ديون و واجبات مالي متوفي.
  • وصاياي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آنها.

ماده ۸۷۰- حقوق مزبوره در ماده قبل بايد به ترتيبي كه در ماده مزبوره مقرر است تاديه شود و مابقي اگر باشد بين وراث تقسيم شود.

ماده ۸۷۱- هرگاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي کنند مادام كه ديون متوفي تاديه نشده است، معاملات مزبوره نافذ نبوده و ديان مي توانند آن را برهم زنند.

ماده ۸۷۲- اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نمي‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضاي مدتي كه عادتا چنين شخصي زنده نمي‌ماند.

ماده ۸۷۳- اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از يكديگر ارث مي برند مجهول و تقدم و تاخر هيچ‌يك معلوم نباشد، اشخاص مزبور از يكديگر ارث نمي‌برند مگر آن‌كه موت به سبب غرق يا هدم واقع شود كه در اين صورت از يكديگر ارث مي‌برند.

ماده ۸۷۴- اگر اشخاصي كه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آن كه تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث مي‌برد.

در فصل سوم نیز درباره شرايط و موانع ارث توضیح داده شده است.

ماده ۸۷۵- شرط وراثت، زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث مي برد كه نطفه او حين‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بميرد.

ماده ۸۷۶- با شك در حيات حين ولادت حكم وراثت نمي‌شود.

ماده ۸۷۷- در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقرر است، رعايت خواهد شد.

ماده ۸۷۸- هرگاه در حين موت مورث حملي باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود، مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر مي‌شود، تقسيم ارث به عمل نمي‌آيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچ‌يك از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسيم كنند، بايد براي حمل حصه‌اي كه مساوي حصه دو پسر از همان طبقه باشد، كنار گذارند و حصه هر يك از وراث مراعاست تا حال حمل معلوم شود.

ماده ۸۷۹- اگر بين وراث غايب مفقودالاثري باشد، سهم او كنار گذارده مي‌شود تا حال او معلوم شود. در صورتي كه محقق شود قبل از مورث مرده است، حصه او به ساير وراث برمي‌گردد والا به خود او يا به ورثه او مي‌رسد.

ماده ۸۸۰- قتل از موانع ارث است، بنابراين كسي كه مورث خود را عمدا بكشد از ارث او ممنوع مي‌شود اعم از اين‌كه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب و منفردا باشد يا به شركت ديگري.

ماده ۸۸۱- درصورتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود.

ماده ۸۸۲- بعد از لعان زن و شوهر از يكديگر ارث نمي‌برند و همچنين فرزندي كه به سبب انكار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمي‌برد، اما فرزند مزبور از مادر و خويشان مادري خود و همچنين مادر و خويشان مادري از او ارث مي‌برند.

ماده ۸۸۳- هرگاه پدر بعد از لعان رجوع كند، پسر از او ارث مي‌برد، اما از ارحام پدري و همچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نمي‌برند.

ماده ۸۸۴- ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي‌برد، اما اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آن است نسبت به يكي از ابوين ثابت و نسبت به ديگري به واسطه اكراه يا شبهه زنا نباشد، طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث مي‌برد و بالعكس.

ماده ۸۸۵- اولاد و اقوام كساني كه به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع مي‌شوند، محروم از ارث نیستند، بنابراين اولاد كسي كه پدر خود را كشته باشد از جد مقتول خود ارث مي‌برد، اگر وارث نزديك‌تري باعت حرمان آنان نشود.

آیا صدور چک ضمانت، مسئولیت کیفری دارد؟

اگر چک بابت ضمانت صادر شده است، در صورت اثبات، صادر کننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت و به هر صورت، اگر طرف مقابل، بر خلاف آنچه مقرر بوده، عمل کرده است، مطابق ماده674 قانون مجازات اسلامی، به جرم خیانت در امانت، قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

گاه این پرسش مطرح می شود که به عنوان مثال، اگر شخصی 100میلیون تومان چک ضمانت، نزد شخصی گذاشته، در حالی که 80 میلیون تومان بیشتر، پول بدهی نداشته و در ضمن، چک به روز نبوده باشد، ولی در دادگاه محکوم شود، آیا راهکاری برای پیگیری حقش وجود دارد یا نه؟ در پاسخ باید گفت که اگر چک بابت ضمانت بوده است، در صورت اثبات، صادر کننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

باید دانست که بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی، تفاوت‌هایی وجود دارد که در این‌جا، به دو مورد از آن اشاره می‌کنیم:

1ـ در مورد مسئولیت کیفری، ضرر و زیان متوجه جامعه است؛ در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجّه یک شخص خاص است. در مسئولیت مدنی، چون عمل ارتکابی مُخِلّ نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نمی‌کند و متضررِ از جرم، باید خسارت‌های وارد شده به خود را، از مرتکب جرم مطالبه کند. پس در مسئولیت مدنی، مسئولیت، متوجه فرد و درمسئولیت کیفری، مسئولیت متوجه جامعه است.

2ـ هدف از مسئولیت کیفری، مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبّه سایر افراد، اجرا می‌شود؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.میزان.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.