عواقب حقوقی نوشتن جمله پارک = پنچر

0
عواقب حقوقی نوشتن جمله پارک = پنچر
عواقب حقوقی نوشتن جمله پارک = پنچر

پاراف عواقب حقوقی نوشتن جمله پارک = پنچر : نوشتن جملات تهدیدآمیزی که برای پارک نکردن خودرو در برخی مکان‌ها باب شده است، از نظر حقوقی چه وجهی دارد؟ آیا این جملات از مصادیق تهدید به حساب می‌آید و قابلیت پیگیری و حتی مجازات نویسنده آن ازنظر قانونی وجود دارد؟

اگر کسی این تهدیدات را عملی کند، وجه قانونی آن چیست؟

کارشناسان به این پرسش‌ها پاسخ داده‌اند. پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره نوشتن جملات تهدیدآمیز درباره پارک کردن خودرو در برخی مکان‌ها از سوی برخی افراد این است:

سلام. آیا نوشتن جملات تهدیدآمیز که این روزها جلوی پارکینگ برخی منازل و حتی روی دیوارهای کوچه و خیابان درباره پارک نکردن خودرو مُد شده است، اشکال حقوقی ندارد؟ مثلا می‌نویسند: “پارک = پنچر” یا “توقف= ۴ چرخ پنچر”. اگر کسی این تهدید را عملی کند، آیا دربرابر قانون ضامن هست یا خیر؟

پاسخ کارشناسان

مطابق قانون هر گاه کسی، دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی کند، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد. بنابراین نکاتی را در این زمینه متذکر می شویم:

۱. افراد همواره مکلف به رعایت حقوق دیگران می باشند.
۲. تعدی و تجاوز و نقض حقوق افراد دارای ضمانت اجرا برای متجاوز خواهد بود.
۳. افراد حق اقدام برای دفع و رفع تجاوز و نقض حقوق خود و نیز احقاق آن را خواهند داشت، اما نه رأسا و خودسرانه.

به عبارت دیگر، همان اندازه که افراد نباید در مقابل پارکینگ و مسیر عبور و مرور دیگران توقف کنند، در مقابل، فردی که راه رفت و آمد وی مسدود می شود نیز نمی تواند خود راسا اقدام به رفع مانع کند؛زیرا اقدام برای رفع مانع از وظایف نیروی انتظامی است.

حاصل آنکه افراد نمی توانند دیگران را تهدید به پنچر کردن و مواردی از این قبیل کنند. در غیر این صورت این عمل می تواند مصداقی از تهدید باشد. از طرفی اگر در صورت پارک ماشین مقابل پارکینگ بدون تماس با پلیس اقدام به پنچر کردن خودرو کنیم، این مورد، خود می تواند از مصادیق مجرمانه دیگری همچون تخریب باشد.میزان.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here