رئیس جمهور قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور را ابلاغ کرد + دانلود

0
رئیس جمهور قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور را ابلاغ کرد
رئیس جمهور قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور را ابلاغ کرد

پاراف رئیس جمهور قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور را ابلاغ کرد : دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن کامل قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور

دانلود فایل کامل پی دی اف قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور

قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

ماده‌ واحده-

بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از حیث منابع بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (۹.۷۸۵.۵۲۹.۹۷۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (۹.۷۸۵.۵۲۹.۹۷۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر سه میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج میلیارد و یکصد و چهل ‌و پنج میلیون (۳.۳۵۴.۸۹۵.۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here